Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

KORONANEDGANG: Også psykisk helsevern og rusbehandling er hardt rammet av redusert aktivitet i helsetjenesten. Illustrasjonsfoto: Vidar Sandnes. Bildet er tatt ved Klinikk psykisk helsevern på Lovisenberg sykehus.

Også psykisk helsevern hardt rammet av avlyste avtaler

En relativt større andel planlagte avtaler i psykisk helsevern enn i somatikken er blitt avlyst eller utsatt.

Publisert: 2020-04-29 — 10.42
Denne artikkelen er over to år gammel.

DRG-systemet

 • Aktiviteten ved sykehusene beskrives ved 880 DRG-koder for ulike tilstander og behandlingsaktiviteter.

 • Kun ti av disse brukes for psykisk helsevern og TSB.
LES OGSÅ
– Frykter konsekvensene for sykehusene
LES OGSÅ
– Vil måtte jobbe for å ta igjen etterslepet


Dette viser aktivitetstall fra Norsk pasientregister, som analysesjef Per Arne Holman ved Lovisenberg sykehus har analysert.

Også psykisk helsevern og rusbehandling er hardt rammet av redusert aktivitet i helsetjenesten.

Som Dagens Medisin skriver hadde sykehusene 213.000 færre pasientopphold i mars 2020, sammenlignet med 2019. Det utgjør over 760 millioner kroner mindre i inntekt.

 

Reduksjonen i inntekter basert på DRG innen psykisk helse- og rusbehandling tilsvarer over fire millioner kroner, viser tall for mars måned, sammenlignet med mars i fjor.

 

– En relativt større andel planlagte avtaler i psykisk helsevern er blitt avlyst, eller utsatt, fordi det er langt færre pasienter med psykiske lidelser enn dem som har somatiske sykdommer, sier Per Arne Holman.

Pasienter i psykisk helsevern har en lavere andel øyeblikkelig hjelp enn pasienter i somatikken.

 

– Derfor har en relativt større andel planlagte kontakter i psykisk helsevern blitt avlyst eller utsatt. Av de færre oppholdene i spesialisthelsetjenesten var 17 prosent av dem i psykisk helsevern, viser Holman til.

 

– Ettersom det er såpass mange flere pasienter i somatikken enn i psykisk helsevern, så ser det ut til at psykisk helsevern har blitt rammet relativt hardt, sier Holman etter å analysert aktivitetstallene fra Norsk pasientregister.

President i Norsk psykologforening, Håkon Kongsrud Skard sier det er for tidlig å si noe om årsakene til at flere avtaler er blitt avlyst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

 

–  Men det er viktig å påpeke at selv om en større andel av behandlingen innen psykisk helse er elektiv (planlagt), så er den ikke mindre nødvendig, sier Skard til Dagens Medisin.

 

–  Det vil blir et betydelig etterslep innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling grunnet pandemien, og de nødvendige justeringene man har måtte gjøre i sykehusene grunnet denne.

 

–  Flere sykehus har klart å opprettholde en del aktivitet gjennom digitale alternativer og smittevernstiltak, men det har ikke dekket hele behovet. Det er viktig at det nå planlegges for å ha kapasitet til å dekke dette etterslepet, sier Skard.

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!