Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde

KORONANEDGANG: Også psykisk helsevern og rusbehandling er hardt rammet av redusert aktivitet i helsetjenesten. Illustrasjonsfoto: Vidar Sandnes. Bildet er tatt ved Klinikk psykisk helsevern på Lovisenberg sykehus.

Også psykisk helsevern hardt rammet av avlyste avtaler

En relativt større andel planlagte avtaler i psykisk helsevern enn i somatikken er blitt avlyst eller utsatt.

Publisert: 2020-04-29 — 10.42
LES OGSÅ
– Vil måtte jobbe for å ta igjen etterslepet
LES OGSÅ
– Frykter konsekvensene for sykehusene

DRG-systemet

 • Aktiviteten ved sykehusene beskrives ved 880 DRG-koder for ulike tilstander og behandlingsaktiviteter.

 • Kun ti av disse brukes for psykisk helsevern og TSB.


Dette viser aktivitetstall fra Norsk pasientregister, som analysesjef Per Arne Holman ved Lovisenberg sykehus har analysert.

Også psykisk helsevern og rusbehandling er hardt rammet av redusert aktivitet i helsetjenesten.

Som Dagens Medisin skriver hadde sykehusene 213.000 færre pasientopphold i mars 2020, sammenlignet med 2019. Det utgjør over 760 millioner kroner mindre i inntekt.

 

Reduksjonen i inntekter basert på DRG innen psykisk helse- og rusbehandling tilsvarer over fire millioner kroner, viser tall for mars måned, sammenlignet med mars i fjor.

 

– En relativt større andel planlagte avtaler i psykisk helsevern er blitt avlyst, eller utsatt, fordi det er langt færre pasienter med psykiske lidelser enn dem som har somatiske sykdommer, sier Per Arne Holman.

Pasienter i psykisk helsevern har en lavere andel øyeblikkelig hjelp enn pasienter i somatikken.

 

– Derfor har en relativt større andel planlagte kontakter i psykisk helsevern blitt avlyst eller utsatt. Av de færre oppholdene i spesialisthelsetjenesten var 17 prosent av dem i psykisk helsevern, viser Holman til.

 

– Ettersom det er såpass mange flere pasienter i somatikken enn i psykisk helsevern, så ser det ut til at psykisk helsevern har blitt rammet relativt hardt, sier Holman etter å analysert aktivitetstallene fra Norsk pasientregister.

President i Norsk psykologforening, Håkon Kongsrud Skard sier det er for tidlig å si noe om årsakene til at flere avtaler er blitt avlyst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

 

–  Men det er viktig å påpeke at selv om en større andel av behandlingen innen psykisk helse er elektiv (planlagt), så er den ikke mindre nødvendig, sier Skard til Dagens Medisin.

 

–  Det vil blir et betydelig etterslep innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling grunnet pandemien, og de nødvendige justeringene man har måtte gjøre i sykehusene grunnet denne.

 

–  Flere sykehus har klart å opprettholde en del aktivitet gjennom digitale alternativer og smittevernstiltak, men det har ikke dekket hele behovet. Det er viktig at det nå planlegges for å ha kapasitet til å dekke dette etterslepet, sier Skard.

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!