Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

EKSTRAORDINÆR SITUASJON: Forarbeidet har gått fort, så vi må følge med på om tiltakene fungerer etter hensikten, sier Inger Klippen, som er statssekretær i HOD.

Foto: Julie Kalveland

Justeringer for fastlegene trer i kraft onsdag

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har på rekordtid gjort justeringer i stønadsforskriften som gjør den mer tilpasset koronasituasjonen. 

Publisert: 2020-04-07 — 14.55

- Fastlegegeordningen ble ikke laget for en akutt pandemi, derfor er det nødvendig å gjøre tilpasninger for å møte denne situasjonen, innleder Inger Klippen, som er statssekretær i HOD. 

Nye takster og fritak fra egenandel trer i kraft fra onsdag. 

Helse- og omsorgsminister Bent Høie redegjorde fo noen av endringene under pressekonferansen mandag. 

Tar bort egenandelen 

- Normalt sett når man kontakter lege for hjelp, betaler man en egenandel. Men så ser vi at det er en del pasienter som burde ha tatt kontakt med lege, som ikke gjør det. Det kan være mennesker i sårbare grupper, rusavhengige, eldre, lungesyke, eller pasienter med en kombinasjon av sykdommer som gjør at de har en høyere risiko for å bli alvorlig syke. Det har vært problematisk for fastlegene å følge opp disse gruppene, nettopp fordi det utløser en egenandel. Nå tar vi bort det hinderet, slik at fastlegene kan fange opp disse pasientene, sier Klippen.

I tillegg vil fastlegene bli kompensert for tiden de bruker på å kartlegge dette behovet og få oversikt over disse pasientene.

Fra før av har regjeringen gjort endringer i takstforskriften som nå åpner opp for utvidet bruk av takster for telefon- og e-konsultasjon, samt kveldstakster, i perioden 16. mars til 1. september 2020. 

Tverrfaglig samarbeid

Man har også lagt til rette for et bredere samarbeid mellom yrkesgruppene i helsetjenesten.

- Vi har hentet inspirasjon fra andre land og ønsker å legge til rette for et tettere samarbeid mellom leger, sykepleiere og ambulansepersonell. Vi vet at det er alvorlig syke mennesker rundt om i hjemmene, som allerede har kontakt med hjemmetjenesten. Ved å sikre gode verktøy kan hjemmetjenesten for eksempel ha en felleskonsultasjon med fastlegen, uten at fastlegen nødvendigvis kommer hjem til pasienten. Et slik økt tverrfaglig samarbeid er det nå lagt til rette for i takstsystemet.

Rekordraske endringer

Justeringene er gjort etter at HOD ga Helsedirektoratet i oppdrag å utarbeide et forslag. Også Den norske legeforeningen har bidratt med innspill.

- For å sikre oss at de får en god oppfølging, har vi gjort disse endringene raskt. Forarbeidet har gått fort, så vi må følge med på om tiltakene fungerer etter hensikten, både for pasientene og fastlegene, samt helsetjenesten for øvrig, sier Klippen, og utelukker ikke av noen av tiltakene må justeres etter hvert som man gjør seg erfaringer.

Onsdag blir det lagt ut en veileder fra Helsedirektoratet om hvordan de nye innretningene skal brukes.

Tilpasningene er midlertidige, men man vil vurdere om noen av dem skal tas med videre også etter at koronapandemien er over. 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!