Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

Helse- og omsorgsminister Bent Høie vil øke digitaliseringen i helse og omsorgssektoren gjennom ny lov og flere endringer i eksisterende lovverk. 

Foto: Vidar Sandnes

Høie åpner for at helsepersonell kan søke opp opplysninger om tidligere pasienter

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) forslår ny lov om e-helse og flere lovendringer som skal gi enklere tilgang til helsedata.

Publisert: 2020-04-05 — 11.00

- Vi er avhengig av gode digitale løsninger for å dele nødvendig pasientinformasjon i normale situasjoner. Dette behovet har blitt svært tydelig når vi nå er i en unntakssituasjon.

Slik argumenterer helse- og omsorgsminister Bent Høie for regjeringens ønske om en ny e-helselov, samt flere lovendringer for å gi enklere tilgang til helsedata.

Vil lovfeste e-helseløsninger

I forslaget om ny e-helselov ligger det en lovfesting av den nasjonale styringsmodellen for e-helse og den nasjonale e-helseporteføljen.

Regjeringen vil også lovfeste Direktoratet for e-helses hovedoppgaver, samt Norsk helsenett SFs plikt til å levere nasjonale e-helseløsninger. I tillegg vi de lovhjemle helsesektorens plikt til å betale for og gi ansatte tilgang til e-helseverktør.

Det nasjonale e-helseløsningene forslaget gjelder er e-resept, kjernejournal, helsenorge.no og helsenettet, inkludert grunndata og helseID. 

- Jeg ønsker at pasientene skal møte en helhetlig helse- og omsorgstjeneste, og at det skal være enkelt og naturlig å ha kontakt med helsetjenesten på nett. Det er også avgjørende at helsepersonell har tilgang til relevant pasientinformasjon, sier  Bent Høie. 

Med det lovverket som nå foreslås vil vi være enda bedre rustet i fremtiden
Bent Høie, helse- og omsorgsminister

Kan få opplysninger om tidligere pasienter 

Departementet foreslår også en lovendring som gjør det enklere for helsepersonell å få tilgang til opplysninger om tidligere pasienter «for å kunne lære av egne erfaringer, og finne ut om helsehjelpen som ble gitt var riktig».

Endringen innebærer å fjerne kravet i helsepersonelloven om at helsepersonell særskilt må anmode om å få opplysninger om en pasient vedkommende tidligere har gitt helsehjelp til.

- Helsepersonell kan dermed på vanlig måte søke opp opplysninger i tidligere pasienters journal, heter det i lovforslaget. 

Enklere tilgang til helsedata

I tillegg vil HOD gjøre endringer i helseregisterloven som skal gi enklere tilgang til helsedata til forskning og helseanalyser. Det er et viktig premiss at tiltakene skal ivareta innbyggernes personvern, heter det i lovforslaget.

- Med det lovverket som nå foreslås vil vi være enda bedre rustet i fremtiden. Raskere og mer effektiv forskning er også aktualisert i forbindelse med pandemien, og bruk at nye digitale verktøy for bruk av helsedata er viktig for å raskere få kunnskap som kan være livsviktig, sier Høie i en pressemelding. 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!