Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
Legepresident Marit Hermansen forventer at arbeidsgivere tar smittefrykt blant leger på alvor. Foto: Vidar Sandnes

Legepresidenten med tydelige koronakrav til arbeidsgiverne

- Mange leger er svært bekymret for selv å bli smittet av koronaviruset, sier legepresident Marit Hermansen, som forventer at denne frykten tas på alvor av arbeidsgivere i norske sykehus og kommuner. 

Publisert: 2020-03-15 — 18.05

 

Som Dagens Medisin skrev tidligere søndag, opplyser Legeforeningen på sine nettsider at «adgangen til å avbryte arbeidet eller nekte å utføre farlig arbeid må benyttes med svært stor varsomhet».

- Leger kan ikke reservere seg mot å utføre pasientbehandling som kan medføre helsefare. Overordnet er det riktig, innleder Marit Hermansen, president i Den norske legeforening, men utdyper:

- Nettopp dette ansvaret stiller klare krav til å sørge for helsepersonells sikkerhet. Hvis ikke sikkerheten til helsepersonell ivaretas, vil det ha store konsekvenser for hvordan pasientene kan ivaretas i den bølgen som kommer snart. Derfor må alle slike tiltak ha høy prioritet og Legeforeningen har hatt mange møter og kommet med en rekke innspill til arbeidsgiverne og myndighetene. 

Bekymrede leger

Hermansen forteller at mange av medlemmene er bekymret for situasjonen de står midt oppi.

- Å stå i et så høyt smittetrykk som de gjør, og samtidig vite at det er knapphet på smittevernutstyr og opplæring, forsterker denne frykten.

Legene står i front og tar ansvar for å behandle pasientene, men de er bekymret for å selv bli smittet:

- Det er jo forståelig all den tid vi ikke vet hva vi står overfor. Når våre medlemmer står i en situasjon med stor risiko for å bli smittet, er det klart at vi forventer at alle gjør alt de kan for å dempe den risikoen.

Legeforeningen har utarbeidet en liste med forventninger til arbeidsgivere, i både sykehus og kommuner, som adresserer behov for opplæring, utstyr, nok hvile, informasjon og dialog.

Mange mener det er en vei å gå når det gjelder opplæring og vilje til å ta ned elektiv drift.
Marit Hermansen, president i Legeforeningen

(Se hele lista nederst i saken)

Tas på alvor

Legepresidenten sier til Dagens Medisin at hun oppfatter at bekymringene nå tas på alvor. 

- Vi opplever at arbeidsgiverne er lydhøre. Når det gjelder tilgang på smittevernutstyr så er det omdiskutert om mer burde vært gjort tidligere. Den diskusjonen får vente. Nå er det viktigst å få best mulig tilgang, prioritering og fordeling av det som faktisk kan skaffes. Vi tar opp dette fortløpende og vet at det jobbes intenst med dette. Men mange mener fortsatt det er en vei å gå når det gjelder opplæring og vilje til å ta ned elektiv drift.   

Hun forteller at det jobber kontinuerlig med å få ut informasjon fra sentrale myndigheter via lokale tillitsvalgte. Allmennlegeforeningen har etablert et kontaktledd mellom myndighetene og fastlegekontorene med gode råd om for eksempel innretning av kontorene.

- Vi kommer også til å sende ut et brev til Spekter, Virke og RHF-direktørene der vi inviterer til fortsatt god dialog og peker på hva vi mener er riktig og viktig, avslutter hun. 

Tydelige krav

Når helsepersonell må tåle en høyere risiko for smitte enn andre arbeidsgrupper, stiller det høye krav til at arbeidsgiver og kommunene gjør alt de kan for å redusere risikoen mest mulig. Legeforeningen forventer derfor at:

 • Arbeidsgiver foretar risikovurderinger og innfører vernetiltak
 • Arbeidsgiver sørger for tilstrekkelig opplæring av helsepersonellet – også i bruk av verneutstyr og andre smittereduserende tiltak den enkelte kan gjøre
 • Arbeidsgiver sørger for tilstrekkelig verneutstyr. Legeforeningen har uttrykt bekymring overfor departementet om manglende tilgang til smittevernutstyr. Vi vet at det jobbes intenst med dette, men ser likevel grunn til å understreke den avgjørende betydningen verneutstyr har for å sikre helsepersonellets helse
 • Arbeidsgiver sikrer at helsepersonellet får tilstrekkelig hvile og annet kompenserende vern
 • Arbeidsgiver unngår bruk av overtid i forkant av økt pasient-tilstrømming, for å sikre uthvilt personell. Det er fortsatt noen dager å gjøre dette på 
 • Arbeidsgiver trapper ned elektiv virksomhet for å unngå unødvendig arbeidsbelastning hos de ansatte – også nå i forkant
 • Arbeidsgiver intensiverer informasjon og dialog med ansatte og tillitsvalgte for å sikre en reell medbestemmelse i en arbeidssituasjon som vil kreve ekstraordinær innsats
 • Arbeidsgiver etablerer utvidede forsikringsordninger

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Ulf Myhre 16.03.2020 17.08.02

  Lege

  Hvorfor i all verden spiller ikke NAV på lag eller blir tvunget til å spille på lag ved å fjerne kravet om at selvstendig næringsdrivende ikke får en krone utbetalt under en karantene og heller ikke når de blir syke før dag 16? Det er stor fare for at selvstendig næringsdrivende går på jobb når de slettes ikke burde gjøre det. Uforståelig at NAV får ha denne bestemmelsen i dagens situasjon. Dette bør Legeforeningen gjøre noe med, både for egne medlemmer og for å sikre etterlevelse av karantene generelt blant selvstendig næringsdrivende.

 • Roar Dyrkorn 15.03.2020 19.13.22

  Lege

  Roar Dyrkorn 15.03.2020 19.12.10 Lege Legeforeningen/myndighetene/ NHO må få på plass ordningen med at alle som er i karantene får utvidet egenmeldingsdagene til 14 dager! Så må diskusjonen om evt. økonomisk kompensasjon vente! Tiltaket er meget viktig for å unngå belastningen av fastlegene i tiden som kommer!

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!