Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
Leger har ingen generell rett til selv å bestemme at de ikke skal utføre arbeid med risiko for smitte på permanent grunnlag, ifølge Legeforeningen. Arkivfoto.

Høy terskel for at leger kan nekte å jobbe

–  Adgangen til å avbryte arbeidet eller nekte å utføre farlig arbeid må benyttes med svært stor varsomhet, sier Legeforeningen.

Publisert: 2020-03-15 — 09.09


Leger har begrenset adgang til å nekte å utføre arbeid som kan medføre helsefare. Og leger og annet helsepersonell må trolig tåle en noe høyere risiko for smitte enn andre yrkesgrupper, fordi man gjennom yrket forutsettes å ha kontakt med syke og smittede.

– Dette gjør at terskelen for hvilke oppgaver leger kan nekte å utføre, ligger høyt. Leger har ingen generell rett til selv å bestemme at de ikke skal utføre arbeid med risiko for smitte på permanent grunnlag.

Dette skriver Legeforeningen, som opplyser om legers HMS-plikter, vernetiltak, graviditet, utsatte grupper og helseopplysninger på sine nettsider.

Begrenset rett til å avbryte arbeidet
Leger har videre begrenset rett til å avbryte arbeidet dersom det kan medføre fare for liv eller helse.

–  Du har også begrenset adgang til å nekte å utføre arbeid som kan medføre helsefare. Du er forpliktet til å gi arbeidsgiver beskjed om forholdet. Formålet med denne reguleringen er at arbeidsgiver skal få beskjed om at arbeidet er farlig, og vurdere om arbeidet kan fortsette.

Arbeidsgiver må foreta risikovurderinger og innføre vernetiltak.

–  Dersom arbeidsgiver har gjennomført gode vurderinger og mener at arbeidet kan fortsette, må du respektere denne avgjørelsen og innrette deg etter dette. I helsesektoren vil stansing av arbeidet kunne innebære store konsekvenser for pasientene.

–  Adgangen til å avbryte arbeidet eller nekte å utføre farlig arbeid må derfor benyttes med svært stor varsomhet, også som følge av plikten til å gi øyeblikkelig hjelp, presiserer Legeforeningen.

Arbeidsgiver og tilrettelegging
Dersom legen eller legens nærstående har en tilstand som gjør at vedkommende blir rammet hardere av korona-virus enn andre, må arbeidsgiver så langt som mulig søke å tilrettelegge for at legen ikke settes til å utføre smittefarlig arbeid.

Arbeidsgiver har imidlertid ikke en ubetinget plikt til å frita enkelte arbeidstakere fra risikofylt arbeid, men en plikt til å så langt som mulig legge til rette for at arbeidstakere i risikogrupper ikke rammes uforholdsmessig hardt.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Kreftkonferansen

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!