Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Artikkelbilde

På tide med e-smittevern

Legevakten og legekontoret har paradoksalt nok blitt et av stedene der friske mennesker møter smittebærere. Disse fysiske møtene kan ha utvidet smitten og gjort flere syke.

Publisert: 2020-03-13 — 13.02
Tomas Ed

Innlegg: Tomas Ed, Country Manager i Visiba Care, Norge

I DAGENS MEDISIN på nett den 11. mars oppfordrer Legeforeningen og leder Kjartan Olafsson i Legeforeningens IT-utvalg til at leger skaffer seg videoutstyr. Det er på tide!

Én av de viktigste måtene å håndtere morgendagens helseutfordringer på, er å ta i bruk teknologi som sikrer bedre og raskere behandling. Koronautbruddet viser et tydelig behov for e-konsultasjon og teknologi som avlaster helsesystemet.

Les også: Slipp til norsk helseteknologi!

MØTESTEDER FOR SMITTE. Pasientsikkerhet skal alltid være det viktigste i helsearbeidet. Likevel har legevakten og legekontoret paradoksalt nok blitt et av stedene der friske mennesker møter smittebærere. Disse fysiske møtene kan ha utvidet smitten og gjort flere syke. Så hvorfor skal man kunne møte opp på et område der det er personer i risikosonen om man selv mistenker å være smittet av et svært smittsomt virus?

Smitterisikoen er også stor under reisen – både til og fra. E-konsultasjon vil hindre smitte, og det vil også gi pasienten gevinst i form av mindre tapt tid til reise og unødvendig venting.

Kan offentlig sektors tilbakelente holdning skape et insentiv for å velge private fremfor offentlige helsetjenester?

PRIVAT VALG? E-konsultasjon er ikke noe nytt. Innføringen av fraværsgrensen på videregående skole gjorde e-konsultasjon aktuelt i 2016. Politikerne mente at nettopp e-konsultasjon ville redde legekontorene fra å bli overfylt av syke elever. Siden da har rapporter blitt skrevet, ambisjonene har økt, men innfasingen av ny teknologi i det offentlige helsevesenet har ikke gått like raskt som man hadde sett for seg.

De som aktivt tar i bruk teknologi, som eksempelvis legehjelp over video, er i stor grad de private aktørene. Ola og Kari Nordmann velger de tilbudene som passer hverdagen best. Slik risikerer vi at offentlig sektors tilbakelente holdning skaper et insentiv for å velge private fremfor offentlige helsetjenester.

ENKLERE HVERDAG? Rekrutteringen av fastleger svikter. I 2018 fortalte Helsedirektoratet at fastlegene i gjennomsnitt jobber 7,5 normalarbeidsdager i løpet av en uke, nesten 56 timer. Målet bør være å gjøre arbeidshverdagen til fastlegene mindre stressende – og gi dem mulighet til å behandle flere pasienter.

Vi må finne løsninger som gjør arbeidsdagen mer effektiv og arbeidsmengden mindre. Teknologi kan derfor gjøre hverdagen lettere for både lege og pasient.

RASKERE INNFASING! Det norske helsesystemet er omfattende og kostbart. For å kunne gi mest helseeffekt av hver brukt helsekrone, må vi hele tiden vurdere hvordan vi bruker ressursene som tildeles. Helseteknologi har gjort byråkratiet i helsesektoren lettere. Nå står pasientbehandlingen for tur.

Morgendagens utfordringer må løses nå. Pengene må brukes mer effektivt og arbeidskraften mer produktivt. Digitaliseringen på samfunnsnivå går fortere enn digitaliseringen av helsesektoren.

Interessekonflikt/disclaimer: Visiba Care er en programvareløsning som muliggjør digital kontakt mellom pasient og helsepersonell. Det formålsstyrte selskapet Visiba Care (etablert i 2014) tilbyr digitale helsetjenester i Sverige, Norge, Finland og Storbritannia.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!