Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Ber om at tilgang til legemidler sikres før koronavirus-utbruddet når Norge

Helsedirektoratet og SLV krever raske tiltak for å sikre at Norge har nok utstyr og legemidler dersom det internasjonale utbruddet når Norge.

Publisert: 2020-02-03 — 14.32

Utbruddet av koronaviruset (2019-nCoV) gjør at Helsedirektoratet nå vurderer at norsk tilgang til medisinsk utstyr, kritiske legemidler for følgeinfeksjoner og andre definerte legemidler, må sikres.

– Vi har i dag ingen hjemler i Norge til å kunne rasjonere legemiddelbruken eller til å hindre eksport av legemidler fra Norge. Vi håper vi får denne nå – det er åpenbart at vi trenger en slik hjemmel for i alvorlige situasjoner å kunne rasjonere salget av legemidler, sier fagmedisinsk direktør i Statens legemiddelverk (SLV) til Dagens Medisin.

Såkalt parallelleksport av legemidler til utlandet, såkalt re-eksport, er en lovlig form for handel. Men SLV  har tidligere konkludert med at parallelleksporten representerer en trussel for forsyningssikkerheten av legemidler til det norske markedet.

- Bør pålegges meldeplikt
I rapporten om legemiddelberedskap ble det foreslått at Legemiddelverket skal kunne iverksette tiltak for å hindre parallelleksport ved forsyningssvikt av legemidler, men slik hjemmel finnes altså ikke ennå. Høringsfristen gikk ut 2. januar.  

Helsedirektoratet og Legemiddelverket mener at det bør etableres hjemmel for å pålegge legemiddelgrossistene meldeplikt for parallelleksport av legemidler som anses kritiske ved et utbrudd av 2019-nCoV i Norge.

I et brev sendt til Helse- og omsorgsdepartementet før helgen, ber Helsedirektoratet og Legemiddelverket departementet om å bruke smittevernloven § 7-12 for å sikre at det ved Kongelig resolusjon raskt etableres hjemmel for å hindre parallelleksport:

«Når et utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom truer folkehelsen, eller når det er fare for et slikt utbrudd og det på grunn av disse forhold er fare ved opphold, kan Kongen gi bestemmelser av lovgivningsmessig innhold for å trygge folkehelsen, og for at det kan settes inn tiltak til vern om befolkningen…..»

– Det internasjonale utbruddet vil sannsynligvis nå Norge innen kort tid, og det kan bli mangel på viktige legemidler og nødvendig medisinsk utstyr. Det finnes per nå ingen hjemmel til å forhindre utfordringen knyttet til parallelleksport, heter det i brevet.

–  Det internasjonale markedet for de relevante produktene er svært presset. Norske legemiddelgrossister beskriver at de har pågang fra utlandet for å kjøpe inn legemidler og medisinsk utstyr som er nødvendig for håndtering av det pågående utbruddet. Videre anbefales det at Legemiddelverket etter mottatt melding får hjemmel til å nedlegge forbud mot parallelleksport etter en nærmere vurdering av forsynings- og lagersituasjonen i Norge.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!