Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Artikkelbilde
MÅTTE SVARE: Helseminister Bent Høie opplyste Stortinget om situasjonen i luftambulansetjenesten onsdag. Foto: Arkivfoto: Siri Øverland Eriksen

Har ennå ikke oversikt over ekstrakostnadene

Onsdag redegjorde helseministeren for Stortinget om situasjonen i luftambulansetjenesten.

Publisert: 2020-01-15 — 14.09

– Jeg er ikke fornøyd med at Babcock ikke enda har levert etter avtalen, sa helseminister Bent Høie da han onsdag redegjorde i Stortinget om situasjonen i luftambulansetjenesten.

– Det har vært en vanskelig periode og det har blitt mobilisert på en imponerende måte. Jeg vil takke alle som har stått på i ekstraordinære situasjoner, sa Høie.

Helseministeren brukte god tid på å gå gjennom situasjonen for luftambulansetjenesten i tiden etter at kontrakten med den nye flyoperatøren Babcock SAA ble inngått og frem til i dag. Helseministeren viste til at tidligere kontraktbytter også har vært utfordrende.

– En overgang til ny kontrakt vil alltid være krevende i luftambulansen. Forrige gang, i 2009, gikk det ett år før beredskapen var stabil.

Høie blant annet trakk frem at det var et ønske om å få til en gradvis overgang fra gammel til ny operatør, med overtakelse av én og én base.

– Dette lot seg ikke gjøre og det gjorde overgangen problematisk.

Har ikke total oversikt

Opposisjonen har over tid etterspurt tall på de økonomiske kostnadene ved ekstratiltakene som er satt inn i luftambulansetjenesten. Helseminister Bent Høie hadde ingen slik oversikt med seg til stortingspolitikerne onsdag.

– Vi har fortsatt satt inn ekstratiltak og det foreligger derfor ikke en endelig økonomisk oversikt. Det er ingen oversikt over Babcocks manglende oppfølging av kontrakten og vi vet ikke prislappen på tiltakene jeg har bedt helseregionene om å arbeide med å få på plass, sa Høie.

– Det avgjørende for meg nå er å styrke og sikre befolkningens luftambulansetilbud og gjenopprette tilliten til tjenesten. De økonomiske sidene kommer i annen rekke.

Regningen lander ikke på Helse Nord alene

Høie understreket imidlertid at regningen ikke vil ende kun hos Helse Nord.

– I utgangspunktet skal merutgiftene fordeles på helseforetakene etter eierandel. Den fordelingen er på 40 prosent for Helse Sør-Øst og 20 prosent for de andre helseregionene, også Helse Nord.

Vil ha ekstrabevilgning

I debatten i kjølvannet av Høies redegjørelse etterlyste både Ingvild Kjerkol (Ap), Kjersti Toppe (Sp) og Bjørnar Moxnes (Rødt) en oversikt over kostnadene av ekstratiltak. Arbeiderpartiet tok til orde for at ekstrakostnadene ikke faller på de regionale helseforetakene, men heller dekkes som en egen post på statsbudsjettet.

– Vi mener de ekstrakostnadene som er veltet over på et for trangt sykehusbudsjett må dekkes i en ekstrabevilgning i statsbudsjettet. Dette vil vi fremme forslag om hvis ikke regjeringen gjør det selv, sa Kjerkol.

Helseministeren ga ingen løfter i sitt svar til opposisjonen om økonomi.

– Det er ingen tvil om at Babcock får forkortninger når de ikke leverer etter kontrakt, sa Høie, men viste til at regjeringen også på eget initiativ har innført tiltak, uavhengig av om Babcock leverer eller ei.

– Jeg har sagt at RHF-ene tar den regningen, men regjeringen vil vurdere dette frem mot revidert budsjett.

Diskuterte statlig eierskap

Samme dag som Høies planlagte redegjørelse for Stortinget, uttaler Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG at staten vil overta driften av luftambulansetjenesten dersom han blir statsminister ved neste valg.

Dette ble tatt opp i debatten etter helseminsterens redegjørelse av politikere fra Høyre og Frp.

– Fremskrittspartiet ser ingen grunn til at staten skal ta over ansvaret for luftambulansetjenesten. Man behøver ikke være medlem i Mensa for å skjønne at sykdom og tekniske problemer ikke er noe staten kan styre over, sa Frps Åshild Bruun-Gundersen.

SVs Torgeir Knag Fylkesnes svarer slik om Gundersens kommentar til VG:

– Det var åpenbart ment for å bagatellisere og bringe oppmerksomheten over på noe helt annet. Denne saken er alvorlig - vi har nettopp vært igjennom en jul der alvorlige hendelser har blitt rapportert inn. Og så tillater man seg å drive den her type lek.

RHF-ene skal evaluere anbud

Helseminister Bent Høie opplyste også i sin redegjørelse om at de regionale helseforetakene nå skal evaluere anbudsprosessen knyttet til operatørbyttet.  

– Jeg ga i går helseregionene et nytt oppdrag om å evaluere anbudsprosessen. Jeg la her vekt på at det skal drøftes i hvilken grad problemene som har oppstått i tjenesten kan knyttes til anskaffelsesprosessen. Evalueringen som allerede er gjennomført av tjenesten selv skal være nyttig bakgrunnsmateriale. Fristen for evalueringen er satt til 15. september i år, sa Høie.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!