Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
ALTERNATIV: – Vi i fagmiljøet har sendt inn en bekymringsmelding til systemet for Nye metoder, om at noen pasienter bør få tilbud om okrelizumab (Ocrevus) som alternativ til rituksimab, forklarer overlege og professor Trygve Holmøy ved Akershus universitetssykehus.

Varsler om mangel på alternativ ved bivirkninger på MS-medisin

MS-leger har sendt varsel til Beslutningsforum om at noen pasienter får såkalt serumsyke på grunn av rituksimab. Nå ønsker de å tilby okrelizumab (Ocrevus) som alternativ.

Publisert: 2019-12-20 — 11.30
Denne artikkelen er over ett år gammel.

Referansegruppen i Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose kunne nylig melde at de har sendt inn en melding til Beslutningsforum om at de ønsker å benytte legemidler til noen spesielle pasienter, som Nye metoder har bestemt skal fases ut.

Det har også gått en melding til Nye metoder om at det ifølge fagmiljøet er nødvendig med okrelizumab for noen pasienter som ikke kan fortsette med rituksimab.

– Vi i fagmiljøet har sendt inn en bekymringsmelding til systemet for Nye metoder, om at noen pasienter bør få tilbud om okrelizumab (Ocrevus) som alternativ til rituksimab, forklarer overlege og professor Trygve Holmøy ved Akershus universitetssykehus. 

Ifølge overlegen er dette tilsvarende praksis som brukes i Sverige, dersom pasienter som behandles for attakkvis multippel sklerose (MS) med rituksimab skulle utvikle serumsyke.

Holmøy viser til at noen få pasienter ikke tåler rituksimab, og mener derfor at de må ha en annen CD20-hemmer tilgjengelig for disse pasientene.

– Utfordringen er at pasientene lager antistoffer mot medisinen, og får serumsyke. Disse blir syke og dette gjør at medisinen sannsynligivis også virker dårlig mot MS, forklarer han.

– Bør få
Holmøy mener at disse pasientene bør få en annen CD-20 hemmer, og ettersom ofatumumab (Arzerra) ble trukket fra markedet fordi det omregistreres, er det ocrelizumab som er tilgjengelig. 


– Frem til avgjørelsen ved forrige møte ga vi okrelizumab til pasientene som ikke tåler rituksimab. Dette har ikke vært mange pasienter, men det har vært noen få. Nå sier Beslutningsforum at vi ikke kan gjøre dette lenger. Vi har derfor bedt dem å få fortsette å gjøre det, og skal få behandlet saken i Bestillerforum, forklarer Holmøy. 

Han påpeker at det er mulig at de ikke hadde lov til å gi okrelizumab også før den forrige beslutningen fra Nye metoder, men sier at de uansett har gitt medisinen frem til nå.

Ikke uproblematisk med rituksimab
Holmøy mener at saken viser at rituksimab-bruk er ikke helt uproblematisk.

– Okrelizumab er annerledes. En del av rituksimab er fra mus, og mennesker lager derfor mer antistoffer mot medikamentet. Okrelizumab er såkalt humanisert og det er derfor mindre sjanse for å utvikle antistoffer mot dette medikamentet. Hos de fleste som får rituksmab betyr neppe antistoffene så mye, men hos noen gir dette sykdom og kan sannsynligvis også redusere effekten. Antistoffer mot rituksimab vil ikke reagere med okrelizumab, og det er derfor greit å skifte til dette medikamentet.

Holmøy viser til at flere leger i fagmiljøet som jobber med MS snakker om de siste beslutningene til Nye metoder.

– Det er mye misnøye i MS-miljøet med begrensningene på behandling som ble satt ved forrige møte. Denne misnøyen går på at man ikke fikk bruke natalizumab og fingolimob på nye pasienter.

Vanskelig med studie
Holmøy viser også til at det blir vanskelig og få gjennomført studien på okrelizumab og rituksimab, når legemiddelet fikk nei av Beslutningsforum.

– Det er stor bekymring for at man ikke får gjort studien, selv om den har fått finansiering fra Klinbeforsk. Beslutningsforum sier det er greit å kjøre studien, men vedtaket gjør det veldig mye vanskeligere, ettersom de ikke har bevilget penger til medisinen. 

Holmøy sier han håper det lar seg gjøre å kjøre studien.

– Dette er en studie som sammenligner to anti-CD20-preparater, og er mer relevant enn den studien som skal gjøres på OUS mellom rituksimab og kladribin, sier Holmøy og viser til at forskjellen i virkningsmekanisme mellom disse to legemidlene er stor.   

Bø: Behov for okrelizumab
Lars Bø, leder for Nasjonal kompetansetjeneste for MS, støtter bekymringsmeldingen om at de må ha tilgang på okrelizumab for pasienter som utvikler serumsyke.

– For undergruppen det gjelder vil tilgangen til behandling med okrelizumab være svært viktig. Det er medisinsk sett riktig å skifte til okrelizumab for å beholde samme virkningsmekanisme.

Han viser til at terapiene likner, vil minske risikoen når man bytter medisin for pasientene.

– Det vil oppfattes helt feil å utsette pasientene for en unødvendig risiko ved å bytte til et annet medikament.

– Bred enighet
Leder for Beslutningsforum Stig Slørdahl har gitt Dagens Medisin følgende kommenter til MS-leger som er bekymret eller frustrert over de siste avgjørelsene i Nye metoder:

– Det er bred politisk enhet om at det må gjøres prioriteringer i den norske helsetjenesten. Beslutningsforum er et prioriteringsorgan. Å prioritere innebærer å sette noe foran noe annet, i praksis å si nei til noe for å kunne bruke ressurser på tiltak som gir større helsegevinst eller nytte. Det vil derfor være behandling som man fra et faglig ståsted ønsker å kunne benytte for pasienter, men som man i en vurdering av nytte i relasjon til kostnader ikke finner å kunne tilby, sier Stig Slørdahl, leder i Beslutningsforum og administrerende direktør i Helse Midt.

Les hele svaret til Slørdahl her.

 

Interessekonflikter: Trygve Holmøy opplyser å ha mottatt foredragshonorar og forskningsstøtte fra de fleste legemiddelselskapene som jobber med MS-legemidler. Lars Bø har mottatt foredragshonorar og forskningsstøtte fra de fleste legemiddelselskap som jobber med MS-legemidler.

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!