– Jeg vet at det er mange som har stått på ut over det som vi kan forvente.

Selv om flyambulansene fra mandag av skal være tilbake i normal drift, vil ekstraressursene beholdes som planlagt frem til 20. desember, heter det i meldingen. Høie viser til at de vil følge situasjonen tett, utover 20. desember. 

 

Status på beredskapen
Kommunikasjonsrådgiver Knut Haarvik i Luftambulansetjenesten HF forklarer til Dagens Medisin at status på flyene nå er som følger:

– I dag, fredag 13., er ni av ni fly på beredskap. Åtte kortbanefly og et jetfly på Gardermoen. Dette er tjenestens egne fly operert av Babcock.


Har fem ekstra fly
Haarvik forklarer at man i tillegg har fem ekstra fly, hvorav ett kortbane og fire langbane. I tillegg kommer forsvarets Bell helikopter i Kirkenes.

– Totalt gir det en beredskap med fire kortbanefly uten ekstra værbegrensing og 6 kortbanefly med ekstra værbegrensing samt fem langbanefly og Forsvarets Bell helikopter i Kirkenes.

– Kortbaneflyene er særlig viktig i Finnmark på grunn av de lange avstandene til sykehus, men samtid går 60 prosent av alle ambulanseflyoppdrag i Nord Norge går mellom to langbaner, sier Haarvik.

 

Må teste et og et fly
Han forklarer at Babcok nå må ta ut et og ett av flyene som har begrensninger, for å fikse propellene og så testfly dem.

– Dersom feilen ikke lar seg provosere frem under testflygningen kan de friskmeldes, uten de værbegrensingene selskapet selv la på flyene av hensyn til ekstra sikkerhet for sine mannskap og tjenestens pasienter.

Da blir flyene satt inn i vanlig beredskap.

– Det betyr at base for base vil komme tilbake på normal beredskap gjennom helgen. Og forhåpentlig vis er alle på plass ved starten av neste uke, sier Knut Haarvik, kommunikasjonsrådgiver i Luftambulansetjenesten HF. 

– Tilleggsressurs
Haarvik viser til at det akkurat nå er bra flyvær i det meste av landet, men peker på at det er viktig å vite at  luftambulansetjenesten er definert som en tilleggsressurs til bil- og båtambulansetjenesten.

– Det kommer av at tjenesten tidvis, og enkelte ganger dager i strekk, ikke er tilgjengelig fordi det ikke er vær til å fly. Derfor er det akuttmedisinske tilbudet som gis lokalt også er rigget slik at syke og skadde pasienter skal kunne gis alternativ transport eller ivaretas og behandles lokalt inn til flygning eller annen transport kan gjennomføres.

Derfor må luftambulansetjenestens fly noen ganger ta ekstra mange oppdrag etter store uværsperioder, fordi sykehusene da har ekstra mange pasienter de trenger å få flyttet, eller flydd hjem til pasientenes lokalsykehus.

– Det er alltid de tre medisin-koordinerende punkt ved universitetssykehusene i Tromsø og Oslo samt sykehuset i Ålesund, som bestemmer hvilke pasienter som skal prioriteres først og hvilke fly som skal brukes til de oppdragene de har. Dette gjøres av leger på vakt ved disse tre AMK-sentralene.  

– Luftambulansetjenesten HF oppgave er å sørge for at det stilles fly og helikoptre tilgjengelig for luftambulanselegene på vakt gjennom de to flyselskapene som nå leverer disse tjenestene for de offentlige sykehusene.