Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Foreslår to akuttsykehus på Helgeland

–  To akuttsykehus med beredskap i indremedisin og kirurgi på Helgeland, er Helse Nords innstilling til sykehusstruktur på Helgeland.

Publisert: 2019-12-11 — 19.25

–  Det er fordeler og ulemper med alle modeller uansett hvordan vi snur og vender på det. Det gjelder å finne en modell som gir minst mulig ulemper for pasienter og ansatte.

Slik innledet Helse Nord-direktør Lars Vorland den You Tube-sendte pressekonferansen om den nye sykehusstrukturen på Helgeland onsdag kveld.

Han foreslår å ha to sykehus på Helgeland, med nybygg i Sandnessjøen.

Begge skal ha akuttberedskap i både i indremedisin og kirurgi og fødeavdeling. 

– Jeg foreslår en to-sykehusmodell, men vi ser på det som ett sykehus, lokalisert på to steder.

– Det betyr at noen av funksjonene blir  felles på de to: Akuttkirurgi og akutt indremedisin.  En del andre funksjoner blir kun på ett sykehus.

– De andre funksjonene får hele Helgeland som sitt nedlagsfelt, som omfatter 70-80.000 mennesker, sa Vorland.

–  De to andre må dele på funksjonene, det sier seg selv at det er Sandessjøen og Mo i Rana.

Dette er Vorlands forslag:

Sandessjøen som akuttsykehus skal ha indremedisin med akuttberedskap, generell kirurgi med akuttberedskap, fødeavdeling, anestesi, laboratoriefunksjoner og radiologi. Dette er det man trenger for å håndtere akutte pasienter.

I Mo i Rana blir det nøyaktig det samme.

Sandessjøen skal ha urologi, plastisk kirurgi, spesialisert rehabilitering i fysikalsk medisin og øre-nese-hals som krever sengekapasitet.

Mo i Rana skal ha ortopedi med akuttberedskap.

–  Vi forutsetter at sykehuset skal drives på tvers av geografiske lokalisasjoner, som ett sykehus. Det betyr at kvalitetsutvikling, systemer, prosedyrer, metodikk og alt utstyr som etter hvert skal kjøpes inn, skal være felles, sa Vorland.

Debatten om hvordan den framtidige sykehusstrukturen og lokaliseringen av sykehus på Helgeland skal være har vært heftig.  

Innstillingen skal behandles i Helse Nord-styret den 18.desember.

Bakgrunn for denne saken:

I 2013 ga Helse Nord Helgelandssykehuset i oppdrag å videreutvikle sykehustilbudet på Helgeland, i tråd med Nasjonal helse- og sykehusplan.

Oppdraget var å utvikle en desentralisert spesialisthelsetjeneste på Helgeland og se på løsninger som styrket forskning, fagutvikling og utdanning på Helgelandssykehuset.

Anbefalingen som Hulda Gunnlaugsdottir, administrerende direktør i Helgelandssykehuset, ga styret for kort tid siden, var slik:

To sykehus, ett i Mo i Rana og ett i Sandnessjøen, og to distrikts-medisinske sentre (DMS) i Brønnøysund og Mosjøen.

Men i slutten av november vedtok styret i Helgelandssykehuset at et nytt stort sykehus skal ligge i Sandnessjøen. Syv styremedlemmer stemte mot Sykehusdirektørens innstilling.

De brøt dermed med både innstillingen til sykehusdirektøren og en ekstern ekspertgruppe.

Dette er alternativene som er blitt utredet:

 • 0-alternativet er dagens sykehusløsning. Vi ser på konsekvensene av å videreføre dagens sykehusstruktur.

 • Alternativ 2a er ett stort akuttsykehus med inntil tre distriktsmedisinske sentre (DMS). Det store akuttsykehuset vil ha døgnkontinuerlig beredskap og et bredt helsetilbud innen akuttkirurgi, indremedisin og anestesi.

 • Alternativ 2b-1 omfatter to akuttsykehus - ett vanlig akuttsykehus med alle medisinske funksjoner og ett vanlig akuttsykehus. Et vanlig akuttsykehus har en akuttfunksjon i indremedisin, anestesilege i døgnvakt og planlagt kirurgi. Sykehuset kan også gjennomføre akuttkirurgi hvis bosettingsmønster, avstand mellom sykehus, bil-, båt-, luftambulansetjenester og værforhold gjør det nødvendig. Dette alternativet omfatter etableringen av inntil to distriktsmedisinske sentre.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!