Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Artikkelbilde
MÅ BETALE: Pasienter som benytter seg av tilbudet om gratis medisin, må ut med minst 20.000 i måneden hos Aleris Kreftsenter. Foto: Aleris

Gir gratis konsultasjon – behandling koster minst 20.000 i måneden

Aleris og Kreftklinikken har inngått samarbeid med legemiddelselskapet Roche om å tilby gratis medisin, men pasientene må fortsatt betale for behandlingen. Ved Aleris betyr det en månedlig utgift på minst 20.000 kroner.

Publisert: 2019-12-11 — 17.13
Onkolog Øystein Henske Flatebø ved Aleris kreftsenter. Foto: Aleris

En gruppe kreftpasienter med lungekreft, og en gruppe med livmorhalskreft får nå tilbud om gratis medisin fra legemiddelselskapet Roche.

Tilbudet er et samarbeid mellom legemiddelprodusenten og de private helsetilbyderne Aleris kreftsenter og Kreftklinikken, som tilbyr pasientene gratis førstegangskonsultasjon.

Behandlingen dekker imidlertid ikke de øvrige legemidlene som behandlingen utgjør eller oppfølging eller administrering av behandlingen.

Onkolog Øystein Henske Flatebø ved Aleris kreftsenter i Oslo oppgir at pasienter som går i gang med behandling etter den gratis førstegangskonsultasjonen vil måtte betale fra 20.000 kroner i måneden for behandlingen.

– Det dekker blant annet administrasjon av behandlingen, oppfølging av meg som kreftlege og fra vårt helsepersonell for øvrig.  Ved behov følger vi da opp, og så lenge de er under behandling vil det ikke påløpe konsultasjonstakster, ettersom det er inkludert i prisen.

– Vil behandle pasientene likt

– Hvilke refleksjoner gjør dere dere rundt det å at medisinen er gratis, men ikke oppfølgingen?

– Vi er glade for å kunne bidra til at pasientene får tilgang på gratis medisin. Kostnadene forbundet med å administrere behandlingen og å følge opp pasientene i tilknytning til behandlingen, må pasientene dekke selv.  Vi vil helst behandle pasientene våre likt.

 Flatebø mener at behandlingen som Roche vil tilby en del av, gir bedre sykdomskontroll enn tilbudet i det offentlige.

– Det er når alle tilgjengelige behandlingsformer er utprøvd at Avastin i kombinasjon med immunterapien kan være et behandlingsalternativ. Så vidt meg bekjent er det ikke noen andre studier som har vist lignende effekt i denne situasjonen, sier onkologen.

– Vi jobber hele tiden for at våre pasienter skal få det mest aktuelle behandlingsalternativet, selv om det offentlige ikke dekker det. De fleste behandlingene Aleris har gitt tidligere tilbys nå i det offentlige, noe som bekrefter at det vi gjør er riktig, men at vi er tidligere ute med å tilby behandlingen.

Marius Normann, fagansvarlig onkolog ved Kreftklinikken AS. Foto: Aleris

Tror det offentlige vil betale for livmorhalskreft-behandling

Marius Normann er fagansvarlig onkolog ved Kreftklinikken AS, som også kun sponser førstegangskonsultasjonen.

–  Roche har sagt at de skal sponse Avastin til disse utvalgte pasientgruppene. Så har vi sagt at vi gir en gratis evaluering av aktuelle pasienter, der vi går gjennom sykdomshistorikken for å se om pasienten er kandidat for behandling. Det pleier som regel å være en dobbeltime, som vi her vanligvis tar rundt 8000 kroner for. Dersom pasienten viser seg å være kandidat for behandlingen, så tar vi et vanlig behandlingspåslag.

–  Hvem skal betale for behandlingen, og for de andre legemidlene foruten Avastin som behandlingene består av?

–  For lungekreftpasientenes del, er det slik at to av legemidlene i kvadruppelbehandlingen er uproblematiske, og jeg regner med at det offentlige betaler dette. Når det gjelder atezolizumab (Tecentriq) er situasjonen mer uavklart, fordi den ikke har refusjon til denne indikasjonen.  Når det kommer til livmorhalskreftbehandlingen så tror jeg det offentlige vil ta dette.

–  Har dere noen bekreftelse på at det offentlige faktisk tar regningen?

–  Noen sykehus vil kanskje si at dette er greit, andre vil kanskje si at de ikke har mulighet til å gi atezoluzimab på denne indikasjonen, sier Normann.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!