Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
OVERLEVERTE OPPROP: Fra venstre: Leder for studentgruppen Klima = Helse, Elisabeth Tran, tidligere helseminister Werner Christie (Ap), lege ved St. Olav hospital, Knut Mork Skagen, Stortingspresident Tone Wilhemsen Trøen, tidligere miljøvern-, justis- og sosialminister Wenche Frogn Sellæg (H) og tidligere leder for Senter ved internasjonal helse, UiB, professor emeritus Gunnar Kvåle. Foto: Privat

Leger med klimaopprop til Stortinget

Klimakravene, som er underskrevet nær 1200 leger og legestudenter, ble denne uken overlevert til Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.

Publisert: 2019-11-29 — 11.21

– Stortingspresidenten tok seg tid til å diskutere bakgrunnen for aksjonen og lovet å videreformidle oppropet, med nærmere 1200 signaturer, til relevante komitéer på Stortinget, sier Gunnar Kvåle, professor emeritus og tidligere direktør for Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen, til Dagens Medisin etter overrekkelsen.

Krever stans i oljeting
Dagens Medisin har også tidligere omtalt klimaoppropet, der legene kommer med en rekke krav til myndighetene. De krever at:

 • Norge stopper all oljeleting og starter nødvendig utfasing av produksjon av olje og gass nå

 • Norge kutter egne klimagassutslipp mer enn det som ifølge FNs klimapanel er nødvendig for å begrense global oppvarming til godt under 2 °C

 • Norge intensiverer bistand til klimatilpasning og bærekraftig utvikling i lavinntektsland slik at de blir bedre i stand til å møte de helsemessige og sosiale utfordringene som klimakrisen innebærer.

Mer sykdom
Blant dem som har signert er kjente legeprofiler som Mads Gilbert, Trond-Viggo Torgersen, Wasim Zahid, Petter Brelin, Jørgen Skavlan, Reidun Førde, Ole Frithjof Norheim, Anne Linboe og Anders Danielsen Lie. Se alle som har signert.

– Aksjonen lever videre, og flere har skrevet under også etter overleveringen, forteller Kvåle.

Nylig kom en Lancet-rapport som viser hvordan klimaendringene vil forringe helsen til oppvoksende generasjoner. Rapporten beskriver den globale oppvarmingen blant annet vil føre til dårligere tilgang på mat, dårligere luftkvalitet og høyere risiko for infeksjoner.

Rapporten peker på at kull må fases ut som energikilde, at transportsystem må bli mer klimavennlige og at helsevesenet må forberedes på å møte de nye utfordringene.

Vil ha klima på pensum
Legeforeningen og Norsk medisinstudentforening (Nmf) sendte nylig en klimaoppfordring til de medisinske fakultetene, hvor de oppfordrer til å tydeliggjøre helsekonsekvensene av klimakrisen i pensum.

– Det er gledelig at Legeforeningen og NMF går sammen om denne oppfordringen, og at Legeforeningen på denne måten følger opp landsstyrets klimaresolusjon. Leger trenger bredere kunnskap om hvordan et skiftende klima rammer menneskelig helse. Vi trenger også økt kunnskap om hvordan helsevesenet og vårt eget virke som behandlere kan bidra til å forverre, eventuelt forbedre, krisen, sier Knut Mork Skagen, lege ved St. Olav hospital og en av initiativtakerne bak klimaaksjonen.

Han mener legenes ansvar for å være helse også innebærer at legene er forpliktet til å ta en synlig rolle i klimakrisen.

Relaterte saker
Ny Lancet-rapport: Slik skades helsen av klimaendringer
Leger slår alarm om helsekrise, krever stans i norsk oljeleting

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Kreftkonferansen

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!