Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
LEGEOPPROP: Ole Frithjof Norheim, Trond Viggo Torgersen, Petter Brelin og Reidun Førde har alle signert oppropet. Foto: Arkivfoto

Leger slår alarm om helsekrise, krever stans i norsk oljeleting

En rekke norske leger har stilt seg bak et opprop som krever at Stortinget stopper all oljeleting og starter utfasingen av olje- og gassproduksjon nå.

Publisert: 2019-10-14 — 16.07
Som helsearbeidere ville vi varslet hvis noen var utsatt for omsorgssvikt. Da må vi også varsle når verden utsettes for miljø- og klimamessig omsorgssvikt
Lars Fadnes, UiB

«Som leger har vi en etisk forpliktelse til å varsle når stor helsefare truer. Derfor varsler vi nå: Klimakrisen er en helsekrise. Global oppvarming er den største trussel mot verdens folkehelse i det 21. århundret».

Slik starter klimaoppropet blant leger, som i skrivende stund har over 400 underskrifter. Oppropet ble opprettet for noen dager siden, og er først omtalt av Fagbladet Journalen.

Blant dem som har signert er kjente legeprofiler som Mads Gilbert, Trond-Viggo Torgersen, Wasim Zahid, Petter Brelin, Jørgen Skavlan, Reidun Førde, Ole Frithjof Norheim, Anne Linboe og Anders Danielsen Lie. Se alle som har signert.

Advarer mot folkedød og infeksjoner
Planen er at oppropet med underskrifter skal overleves til stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen når FNs neste klimatoppmøte arrangeres i Chile i desember. I oppropet vises det til at Norges klima- og energipolitikk forverrer klimakrisen.

«Hvis andre land gjør som Norge, vil verden styre mot en global oppvarming på 3 °C eller mer i dette århundret. Dette vil føre til en lang rekke helseutfordringer og betydelig folkedød. Heteslag, underernæring, sult, diarésykdommer og andre infeksjoner vil øke og vil rasere framgangen i global helse som er oppnådd de siste tiårene», heter det på nettsiden til Legenes klimaaksjon.

Legene ber derfor Stortinget sørge for at Norge

 • stopper oljeletingen og starter nødvendig utfasing av produksjon av olje og gass nå.
 • kutter egne klimagassutslipp mer enn det som ifølge FNs klimapanel er nødvendig for å begrense global oppvarming til godt under 2 °C.

 • bidrar langt mer til at lavinntektsland oppnår reduksjon i klimagassutslipp og blir bedre i stand til å møte de helsemessige og sosiale utfordringene som klimakrisen innebærer.

Belønningen for innsatsen blir en friskere befolkning på en friskere planet, påpeker legene.

Går lenger enn Legeforeningen
Lars Thore Fadnes, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen og forskningsleder for BAR ved Haukeland Universitetssykehus, er en av initiativtakerne bak oppropet.

INITIATIVTAKER: Lars Thore Fadnes ved UiB. Foto: Jørgen Barth

– Klimautfordringen er en stor helsetrussel, og som helsepersonell har vi en viktig rolle i å bidra til at det gjøres grep for å forhindre negative helsekonsekvenser. Vi har hatt noen runder i Legeforeningen der vi har bestrebet at Legeforeningen skal ta initiativ overfor politikerne for å gjøre de nødvendige grep. Noe er blitt gjort, men for at det skal gjøres noe som faktisk har stor betydning, er det mye som gjenstår, sier Fadnes til Dagens Medisin.

– Vi har fått overraskende mye støtte. Det ser ut til at det er stor støtte for kampanjen blant helsepersonell.

– Omsorgssvikt
– Ønsker dere øyeblikkelig stans i norsk oljeutvinning?

– En trenger ikke stoppe oljeutvinning i dag, men prosessen med gradvis utfasing bør begynne nå og letingen etter nye oljefelt bør stanses umiddelbart.

– Er det problematisk at en yrkesgruppe tar et så tydelig politisk standpunkt?

– Helseutfordringene relatert til klimaendringer er så store at vi har et ansvar i å opplyse om det. Som helsearbeidere ville vi varslet hvis noen var utsatt for omsorgssvikt. Da må vi også varsle når verden utsettes for miljø- og klimamessig omsorgssvikt.

Kritiserer Legeforeningen
Legene bak oppropet hadde ønsket seg et sterkere engasjement fra deres egen fagforening. De er blant annet kritisk til at Legeforeningens utvalg for «klima, menneskerettigheter og global helse» er lagt ned.

– Legeforeningen hilser «Legenes klimaaksjon» velkommen! Vi støttet og deltok i den tilsvarende aksjonen «Klimabrølet» i august i år. Vi redder ikke klimaet med å opprette utvalg. Legeforeningen jobber for målrettede tiltak i klimasaken. Landsstyret vedtok en ambisiøs resolusjon i juni som viser tydelig retning for Legeforeningens engasjement. Nå er det sentralstyret og foreningsleddene som sitter i front i dette arbeidet, sier legepresident Marit Hermansen til Journalen.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Sven Richard Haugvik 06.11.2019 08.04.58

  Lege

  Hva mener gruppen «Legenes klimaaksjon» om alternativet kjernekraft, nå som vindmøller er «bannlyst» i Norge?

 • Trond Markestad 15.10.2019 17.06.05

  Lege

  Jeg deler legenes bekymringer og mål, men det hjelper lite å stanse oljeproduksjonen i Norge (utgjør vel bare 2-4% av verdens produksjon) dersom ikke forbruket går ned internasjonalt. Olje og gass må fases raskt ut gjennom å gjøre den overflødig ved kraftige politiske virkemidler som reduserer etterspørselen. Det kan gjøres gjennom skyhøye CO2-avgifter, subsidiering av alternativ energi og energisparing, restriksjoner på reiser og frakt, internasjonale forpliktelser om å redusere oljeproduksjon og økte avgifter på olje - den må gjøres dyr. Jeg er dyp pessimist. Hvis det ikke oppnås internasjonal enighet og etterlevelse av slike forpliktelser, er jeg redd for fremtiden for mine etterkommere, ikke bare på grunn av klimaets effekter på jordkloden i seg selv og dermed vår helse, men også for hva det vil føre med seg av konflikt, kriger og annen elendighet. Vår generasjon i den rike verden har vært spart for kriger. Jeg er ikke sikker på at mine barnebarn vil være så heldige

 • Sven Richard Haugvik 26.10.2019 08.39.26

  Lege

  Det stadig krympende handlingsrommet sykehusene har fått de siste 4 årene, får konsekvenser. Uten oljefondet vil man kanskje måtte se langt etter følgende «grep»? Grep 1: Sykehusbudsjettet må skjermes og styrkes. - Norges investeringer i helse er moderate sammenlignet med land med tilsvarende høyt inntektsnivå. Grep 2: - Med statsbudsjettets mangelfulle satsing på fastlegeordningen (FLO) skyver regjeringen de nødvendige tiltakene frem til handlingsplanen våren 2020 osv. (Vi redder ikke FLO med å opprette utvalg). Gre(i)p 2: - Det henger ikke på greip at Helse Møre og Romsdal tar imot 43 LIS1, mens Oslo universitetssykehus, landets største, tar imot 15. Med dagens situasjon vil det i 2030 være minst 2 500 leger som ikke får startet sin spesialisering. Grep 3: - Regjeringen kan med små grep frigjøre midler til (les: FLO). Dersom økningen i tobakk- og alkoholavgiftene justeres i takt med inntektsøkningen på 3,6%, vil dette alene frigjøre >700 millioner NOK til «andre viktige formål».

 • Sven Richard Haugvik 27.10.2019 12.33.47

  Lege

  På den annen side smatt nå oljefondet akkurat over 10.000 milliarder NOK. Det norske fondet eier 1,4% av globens aksjer og skal spares til kommende generasjoner. Avkastningen har vært så høy at det kan sammenlignes med å ha funnet olje én gang til, sa leder i onkel Skrues pengebinge Investment Managementavdeling. Regjeringen bidro med å tilføre fondet 3.300 milliarder, og strammer ytterligere til i siste budsjettforslaget. Onkel Skrue i Norges Bank bidrar også betydelig ved å svekke kronen til sitt svakeste nivå noensinne mot euro. Jeg henger meg på Kong Harald som sammenligner Norges oljefond med Onkel Skrues pengebinge. Mulig regjeringen nå aspirerer mot Skrue-prisen.

Nyheter fra startsiden

Kreftkonferansen

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!