Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Champions League for kliniske studier – Norge må med!

Til tross for at norske myndigheter har pålagt sykehusene å øke antallet kliniske studier, er Norge dårligst i Norden på nye kliniske studier. Nå er det på tide at alle gir alt for å vinne – til beste for norske pasienter. Heia Norge!

Publisert: 2019-11-18 — 05.13
Karita Bekkemellem

Innlegg: Karita Bekkemellem, administrerende direktør i Legemiddelindustrien (LMI)
Ketil Widerberg, daglig leder i Oslo Cancer Cluster (OCC)
Steinar Aamdal, professor emeritus ved Universitetet i Oslo og rådgiver i legemiddelselskapet Ultimovacs

NORSKE PASIENTER trenger at politikerne satser på kliniske studier. De globale legemiddelselskapene som planlegger utviklingsløp for morgendagens legemidler, ranker land, regioner og kliniske miljøer i forhold til et sett av kriterier. Det gjelder å kvalifisere seg. Ikke så ulikt fotballens Champions League. Det er mange fordeler med å få slike studier, så landene konkurrerer seg imellom om å tiltrekke seg dem.

Ketil Widerberg

Hva ser industrien etter? Jo, de ser etter gode kliniske miljøer, sykehus som har tid og ressurser til å gjennomføre legemiddelstudier, nok antall pasienter som kan delta i studiene, om sykehusene har laboratorietjenester og gode diagnostiske metoder for å finne de rette pasientene for studien – og om landet tar nye medisiner i bruk.

FORDELENE. Det er mange fordelel for de landene som blir valgt. Pasientene som deltar i studiene, får tilgang på ny kostnadsfri og potensielt bedre behandling før den kommer ut på markedet – i gjennomsnitt cirka seks år tidligere. Samtidig får pasientene tettere oppfølging og sykehusene økt kompetanse om ny behandling. Ikke minst får sykehuset dekket den ekstra arbeidsinnsatsen studier krever.

I gjennomsnitt får et sykehus 2,9 millioner kroner for å kjøre en industrifinansiert klinisk studie. Midlene går til frikjøp av helsepersonalets tid og andre ekstra kostnader forbundet med studien, samt til å dekke innkjøp/bruk av utstyr og medisin.

AMBISJONENE. Danmark gjør det bedre enn Norge i Champions League. De gjør det også bedre enn oss på kliniske studier. Siden 2014 hatt landet hatt en svært ambisiøs strategi for å tiltrekke seg flere studier til Danmark. National Experimental Therapy Partnership (NEXT) var et samarbeidsprosjekt mellom regionene i Danmark og legemiddelindustrien, med mål om – innen fem år – å gjøre Danmark til det foretrukne landet for tidligfase-kliniske studier. I starten var dermatologi (hud) og onkologi (kreft) utpekte terapiområder. NEXT satte seg ambisiøse, konkrete og målbare mål, som de leverte på. I dag er initiativet utvidet og går under navnet Trial Nation Denmark – en fusjon av NEXT og Clinical Trials Office. Det omfatter flere terapiområder og har en rekke legemiddelselskaper som partnere.

Resultatet? 1-0 til Danmark. Antallet kliniske studier øker, som det også gjør i flere andre land. Bortsett fra i Norge – her går antallet stadig nedover. Faktisk er Norge dårligst i Norden når det gjelder nye kliniske studier på tross av at myndighetene har pålagt sykehusene å øke antallet kliniske studier.

Det hjelper ikke med politiske føringer hvis det ikke settes inn konkrete tiltak alle retter seg etter. Det er utfordrende å spille i Champions League når noen er fornøyd med å bli kretsmester

KVALIFISERINGEN. Hvordan skal vi klare å kvalifisere oss? Det første bør være å satse der vi er gode. Norge er i verdensklasse innen kreft. For en kreftpasient må kliniske studier bli en integrert del av pasientbehandlingen, ikke noe som bare få får delta i. Det må investeres i infrastruktur, og norske helseregistre må brukes for å raskere dokumentere og godkjenne ny behandling. Det krever at myndighetene, helsetjenesten og industrien samarbeider.

Det skjer mye politisk nå på feltet, og det er flott, men det hjelper ikke med politiske føringer hvis det ikke settes inn konkrete tiltak alle retter seg etter. Det er utfordrende å spille i Champions League når noen av spillerne er fornøyd med å bli kretsmestere. Nå er det på tide at alle gir alt for å vinne – til det beste for norske pasienter. Heia Norge!

Oppgitte interessekonflikter: Steinar Aamdal har tidligere vært leder av Utprøvingsenheten ved Radiumhospitalet.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

DM Arena Digital - Post ASCO

Full åpenhet om verdioverføringer

DMTV_AvtaleVerdioverforinger.jpg

– Viktig at samfunnet kan få innsyn

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!