Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

STØTTER SPESIALISTGODKJENNING: Helsetilsynet, her representert ved direktør Jan Fredrik Andresen, støtter regjeringens forslag om å gi sykepleiere spesialistgodkjenning. Arkivfoto: Vidar Sandnes

STØTTER SPESIALISTGODKJENNING: Helsetilsynet, her representert ved direktør Jan Fredrik Andresen, støtter regjeringens forslag om å gi sykepleiere spesialistgodkjenning. Arkivfoto: Vidar Sandnes

Helsetilsynet er positiv til spesialist-sykepleierne

Statens Helsetilsyn, KS og Norsk Sykepleierforbund er blant dem som ønsker spesialist-sykepleierne velkommen.

En rekke høringsinstanser er kritiske til å gi spesialistgodkjenning til sykepleiere med masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie (AKS), slik Dagens Medisin skriver.

Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) påpeker blant annet at det legges opp til «en vesentlig forskjellsbehandling» i hvilke krav som stilles til sykepleier- og legespesialister. Mens AKS-sykepleiere kan få spesialistgodkjenning etter fem års utdanning, må en lege bruke 12,5 år for å kalle seg spesialist i allmennmedisin.

Ser behovet
Samtidig er det også en rekke instanser som ønsker spesialist-sykepleierne velkommen, blant annet Statens Helsetilsyn, KS og Norsk Sykepleierforbund.

Statens Helsetilsyn viser blant annet til tilsynserfaringer som har vist at det til tider er mangelfull kompetanse i helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Disse sykepleierne vil ha bredde- og dybdekunnskap som det er behov for i kommunene, ifølge tilsynet.

Helsetilsynet påpeker samtidig at det er nødvendig med «tydelig avgrensning av ansvar, oppgaver og forventninger overfor samarbeidende helsepersonell».

Økt status
«Utdanningen master i avansert klinisk allmennsykepleie imøtekommer behovet for sykepleiefaglig breddekompetanse. En offentlig spesialistgodkjenning vil signalisere en anerkjennelse av viktigheten av faget og dermed gi økt status», skriver Kommunenes Sentralforbund.

Også Oslo kommune, Universitetet i Oslo og flere pasientorganisasjoner stiller seg bak forslaget til regjeringen.

Les alle høringssvarene her.

Relaterte saker

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!