Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

La eldre få velge selv

Flere kommuner er gode på noe, men ingen er gode på alt.

Annons:
Sylvi Listhaug

KOMMUNEHELSE-KOMMENTAREN: Sylvi Listhaug (Frp), eldre og folkehelseminister

VI LEVER lenger og vi blir stadig flere eldre. Det er veldig bra! Antallet 80-åringer i Norge vil trolig øke med 50 prosent i løpet av 2020–2030. For å kunne gi de eldre god omsorg også i fremtiden, må vi slippe alle gode krefter til. Vi trenger derfor en velferdsmiks, der både offentlige, private og ideelle får muligheten til å bidra. Ikke bare vil det gi et bedre tilbud til de eldre, det vil også gi den enkelte eldre mulighet til å velge selv hvem som skal gi dem hjelp.

Dette mener jeg burde være en selvfølge.

VALGFRIHET. De fleste av oss setter pris på å kunne velge selv. Vi kan heldigvis velge den barnehagen vi mener er best for barna våre. Vi kan velge hvilket flyselskap vi skal reise med når vi skal på ferie. Og vi kan stort sett velge hvilken tannlege eller lege vi ønsker å bruke. Hvorfor skal ikke eldre ha den samme valgfriheten?

Dette handler om eldre og syke mennesker som trenger hjelp til det mest intime, som å gå på do, vaske seg, dusje og få mat. Eldre bør få velge hvor og hvordan de skal bo, hva slags hjelp de skal motta – og hvem som skal gi dem hjelpen. Regjeringen vil jobbe for å gi landets eldre større valgfrihet ved at både private og ideelle får slippe til i eldreomsorgen. Vi ønsker at eldre skal kunne velge private tjenester uten å måtte ha tykk lommebok.

ELDREOMBUD. Regjeringen vil gi landets eldre en tydelig stemme som skal fremme deres interesser, rettigheter og behov. Derfor oppretter vi Norges aller første nasjonale ombud for eldre. Dette er en viktig hjertesak for Frp, og vi foreslo å opprette et slikt ombud allerede 1990. Nå blir det en realitet.

“Noen sykehjem serverer mat de færreste av oss ville ha spist. Vi trenger en velferdsmiks der både offentlige, private og ideelle får muligheten til å bidra”

Det siste året har jeg reist mye, og jeg har besøkt sykehjem og omsorgsboliger over hele landet. Jeg ser at selv om mange kommuner gir gode tjenester, er det alt for store forskjeller. I noen sykehjem får de eldre servert hjemmelaget, næringsrik mat, og kan velge mellom ulike retter. Andre steder serveres mat de færreste av oss ville ha spist. I noen institusjoner får de eldre delta i aktiviteter og være en del av et fellesskap hver dag. Andre steder blir de stort sett sittende alene.

ELDREREFORM. Flere kommuner er gode på noe, men ingen er gode på alt. Derfor har vi lagt frem eldrereformen «Leve hele livet». Gjennom reformen skal kommunene få både praktisk og økonomisk hjelp til å styrke kvaliteten på tjenestene til de eldre.

Denne eldrereformen ble laget i samarbeid med dem som vet hvor skoen trykker i eldreomsorgen: Eldre, pårørende, ansatte og kommunene. Hovedområdene, som er aktivitet og felleskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenestene, ble valgt på bakgrunn av innspill fra dem.

Målene med Leve hele livet er at eldre får flere gode leveår der de beholder god helse og kan leve aktive og selvstendige liv. Samtidig skal de kunne føle seg trygge på at de får god helsehjelp til rett tid. Pårørende skal slippe å slite seg ut og ansatte i helse- og omsorgstjenesten skal få brukt kompetansen sin.

KJØKKEN OG MATLYST. En viktig satsing i reformen er å sørge for at flere eldre får servert sunn, god og hjemmelaget mat. Vi vet at mer enn 30 prosent av landets eldre mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester er underernært eller står i fare for å bli det. Dette vil vi gjøre noe med. I statsbudsjettet for neste år foreslår regjeringen en samlet satsing på 400 millioner kroner i perioden fra 2019 til 2023 – for å få kjøkkenet tilbake på flere sykehjem.

Ved å få kjøkkenet tilbake, kan sykehjemmet sørge for at eldre som har dårlig matlyst, får mat de faktisk har lyst på. Det er utrolig viktig. Fra 1. oktober kan kommunene søke om å få tilskudd til å etablere eller gjenetablere lokale produksjonskjøkken på sykehjem eller omsorgsboliger med heldøgns tjenestetilbud.

Jeg vet at flere kommuner allerede er utålmodige etter å komme i gang med å gjennomføre reformen, og det lover veldig godt. Jeg gleder meg til å se at løsninger fra «Leve hele livet» gjennomføres over hele landet, og jeg er sikker på at dette vil gi en bedre hverdag for mange eldre. Det fortjener de.

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 17/2019

 

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Organdonasjons-striden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!