Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

IKKE FORNØYD: Nils Kristian Klev i Allmennlegeforeningen mener det ikke finnes tiltak som monner for fastlegene i statsbudsjettet for 2020.

IKKE FORNØYD: Nils Kristian Klev i Allmennlegeforeningen mener det ikke finnes tiltak som monner for fastlegene i statsbudsjettet for 2020. Foto: Vidar Sandnes

– Tannløst budsjett

Allmennlegeforeningen ser mørkt på fremtiden i lys av statsbudsjettet.

– De beskriver krisen, men gjør ikke noe for å løse den, sier Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen.

Han er ikke fornøyd med statsbudsjettet for 2020 som ble lagt frem mandag og bevilgningene til fastlegeordningen for det kommende året.

– Det vises bare til handlingsplanen som kommer, så dette er ganske tannløst. Det er ingenting her som vil snu dagens utvikling, sier Klev med henvisning til at Regjeringen poengterer at det skal komme en handlingsplan for fastlegeordningen våren 2020.

Får penger til Alis og tilskudd

– En velfungerende fastlegeordning er en forutsetning for en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste, skriver Regjeringen i budsjettet.

Fastlegene får:

 • 50 millioner kroner til en ny tilskuddsordning for leger med mange pasienter på listen som krever mye oppfølging.
 • 48 millioner kroner til såkalte Alis-avtaler, en tilskuddsordning for fastleger som er under spesialisering i allmennmedisin i kommuner med rekrutteringsutfordringer.
 • 10 millioner til opprettelse av "Alis-kontor". Bodø, Trondheim, Bergen, Kristiansand og Hamar skal få tilskudd for å bistå kommuner i regionen til å inngå og følge opp Alis-avtaler. Kontorene skal bidra til rekruttering og tilrettelegging for legenes spesialisering i allmennmedisin og til trygghet for legen gjennom spesialiseringsløpet ved å planlegge, etablere og følge opp Alis-avtaler, skriver Regjeringen.

Regjeringen tar også sikte på å legge frem en stortingsmelding om prioritering i primærhelsetjenesten våren 2020.

– Ikke noe positivt

Tiltakene i statsbudsjettet er ikke nok, mener allmennlegelederen. 

–Dette er ting som vil få effekt på sikt. De femti millionene til dem med svært krevende lister er en veldig liten kompensasjon av det merarbeidet som legene legger ned nå. Alle opplever at de har fått større arbeidsmengde. Da må vi ha tiltak som treffer alle, og ikke de få, sier Klev.

– Alis-avtaler og Alis-kontorer er gode tiltak, men de monner ikke. Vi trenger 500 nye fastleger per år og jeg kan ikke se at vi her rigger oss for det.

– Er det noe positivt for fastlegene i statsbudsjettet?

–Nei, dette er bare lommerusk i en krise som vil fortsette å eskalere, så jeg klarer ikke å se at det er noe positivt for fastlegene her.

Kommentarer

 • Sven Richard Haugvik 08.10.2019 07.06.16

  Lege

  Kostnadene til lønn og sosiale utgifter for 1-en ALIS-lege er beregnet til mellom 918.00 kroner og 1,18 mill. I tillegg kommer driftskostnader og utdanningskostnader. Dette betyr at 48 millioner rekker maksimalt til 48 nye ALIS stillinger. Dnlf slo fast i 2019 med Utviklingsplan for FLO at «Det må rekrutteres 500 nye ALIS (AllmennLeger I Spesialisering) ÅRLIG for å dekke dagens og fremtidige legebehov» og legepresidenten inviterte med dette regjering, Storting og kommuner til å starte redningesarbeidet! I dag har norske fastleger fått fingeren fra regjering. Vi trenger kanskje ikke å vente på «revidert»

 • Arnulf Heimdal 07.10.2019 13.41.24

  Lege

  Nok en spiker i kista til Fastlegeordningen. De eneste som i dag er fornøyde er de helprivate alternativene og vikarbyråene som går gode tider i møte. Dyrt for kommunene, dyrt for sykehusene som får økt pågang for utredning/behandling, og dyrt for de som nå velger Volvat, Aleris mm.

 • Sven Richard Haugvik 07.10.2019 18.15.38

  Lege

  JA, og hva gjør legeforeningen med dette?! Statens INSENTIVER kan leses av beløpsstørrelsene i noen av myndighetenes prioriteringer av FLO over tid: Fra 2009–2018 sett under ett kan den gj.sn. realveksten i kommunesektorens samlede inntekter anslås til 2,3 % per år. Timelønna til fastlegen ender i minus. NyTid opplyste i 2003 at FLO «koster staten årlig 35 millioner kroner i rent byråkrati» med 63 stillinger, den kant kalt fastlegekontorene. 24.10.2017 ble det forslått bevilget 55 millioner for 2018 over Statsbudsjettet til en forsøksordning med PHT, men ikke EN ekstra krone for å få flere fastleger. I budsjettforslaget 08.10.2018 satt Regjeringen av 193,5 mill til styrking og utvikling av FLO ... 35 mill. kroner til forskning og kompetanse (AFE-ene, Nsdm og Nklm), men skulle staten kunne redde FLO viste DLFs beregninger den gang at myndighetene måtte tilføre ordningen 3 MILLIARDER «de neste nærmeste årene». NT-oppgjøret 01.07.2019 styrket FLO med 180 millioner og 13,5 mill ble vekk.

 • Sven Richard Haugvik 08.10.2019 07.44.40

  Lege

  Hva er kriteriene for tildeling fra potten på 50 mill for leger med mange pasienter på listen som krever mye oppfølging? Eller hvor mange fastleger i FLO gjelder dette konkret? Myndighetene har med dette åpenbart intensjoner om å undergrave den anbefalte fordelingen mellom basisfinansiering og aktivitetsfinansiering på 30/70. Norske fastleger har stor varians i alder og listesammensetning. Dersom Dnlf går på denne limpinnen og velger samhandling om kriterier med Bent Høie blir jeg forundret. Variabiliteten kan innledningsvis illustreres med at Norge har 61,9 % fastleger med spesialistgodkjenning av totalt 4774 som jobber nært 60 timer /uke i gjennomsnitt. 10 % av fastlegene jobber mer enn 75 timer i uken, mens 25 % jobber mer enn 62 timer. Målestaven er altså indikatorene "mange pasienter" - "krever"- "mye oppfølging". Kan ikke finne i noe dokument hva disse enhetene konkret innebærer. P.s. FLO fikk tildelt penger (10mill) som rekker til 5 LIS1-stillinger, så glem rekruttering.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!