Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Artikkelbilde
Stortinget Foto: Per Corneliussen

Her er helsetallene i budsjettet

Her er noen av de største bevilgningene i årets statsbudsjett.

Publisert: 2019-10-07 — 11.28

Helse- og omsorgsdepartementet samlede budsjettforslaget er på 221 milliarder kroner. Dette er 10,9 milliarder kroner mer enn i 2019.

Det er satt av 1552 millioner kroner mer enn i 2019 til økt aktivitetsvekst i sykehusene.

LES OGSÅ: Blant hovedsakene i årets budsjett er bevilgningen av lånesøknaden til Nye OUS – hele 29 milliarder kroner, med en førsteutbetaling på over 100 millioner i 2020. Les mer om det her.

LES OGSÅ: Det er også klart at E-helse får 373 millioner kroner.

Av store bevilgninger til sykehusene er det følgende forslag:  

56,2 milliarder til Helse Sør-Øst.

19,5 milliarder til Helse Vest.

14,9 milliarder til Helse Midt-Norge.

13,2 milliarder til Helse Nord.

Det er satt av 10 milliarder til legemidler i årets budsjett og 39 milliarder kroner til innsatsstyrt finansiering.

Det også er gitt en ny tilskuddsordning til næringsdrivende fastleger på 50 millioner kroner. Alis-avtaler får 48 millioner kroner og Alis-kontor får 10 millioner kroner.

Økningene i årets budsjett, sammenlignet med 2019-budsjettet ser slik ut (hentet fra s. 21 i proposisjonen fra Helse- og omsorgsdepartementet):

Aktivitetsvekst sykehus 1 582 millioner kroner

2000 Heldøgns omsorgsplasser – investeringstilskudd 179,6 millioner kroner

Tilskuddsordning til etablering av lokalkjøkken 4,8 millioner kroner

Opptrappingsplanen for rusfeltet 150 millioner kroner

Nasjonale e-helseløsninger og helsenettet 138 millioner kroner

Helseanalyseplattform 131 millioner kroner

Lånebevilgning til nye store sykehusprosjekter 130 millioner kroner

Standardisert språk 84 millioner kroner

Ny tilskuddsordning til næringsdrivende fastleger 50 millioner kroner

Alis-avtaler 48 millioner kroner

Alis-kontor 10 millioner kroner

Innføring av nasjonalt screeningprogram for tarmkreft 24,7 millioner kroner

Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede 24 millioner kroner

Leve hele livet – økt kompetanse, kontinuitet og aktivitet 23 millioner kroner

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene 22,1 millioner kroner

Kompletterende tiltak for ELTE-studenter 20 millioner kroner

Modernisert folkeregister 20 millioner kroner

Økt saksbehandlingskapasitet ved Norsk pasientskadeerstatning 15,7 millioner kroner

Styrking av tilbudet til pasienter med odontofobi 15 millioner kroner

Forsøk med heroinassistert behandling 13,1 millioner kroner

Opptrappingsplan mot vold og overgrep 31,5 millioner kroner

Nasjonal forsterket fellesskapsavdeling for innsatte i Ila fengsel 12 millioner kroner

Mobilisering mot ensomhet 11,3 millioner kroner

Nye LIS1-stillinger 10 millioner kroner

Pensjonsutgifter Statens legemiddelverk 7 millioner kroner

Eldreombudet 7 millioner kroner

Direktoratet for atomsikkerhet 6,3 millioner kroner

Pakkeforløp 5 millioner kroner

Program for teknologiutvikling i vannbransjen 5 millioner kroner

Prosjekt røykeslutt 5 millioner kroner

Helsepersonell ved avrusningsenheten ved Bjørgvin fengsel 5 millioner kroner

Flytting av Bioteknologirådet til Bergen 5 millioner kroner

Forberedende arbeid sammenslåing av egenandelstakene 1 og 2, 5 millioner kroner

Persontilpasset medisin 4,4 millioner kroner

Legemiddelmangel 4 millioner kroner

Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund 3,4 millioner kroner

Fagmyndighet medisinsk utstyr 3 millioner kroner

 

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Sven Richard Haugvik 10.10.2019 10.58.47

  Lege

  Engangsleger har vi alltid hatt, og synes prioritert av HOD. Det dumme er at KOPF-legen fases ut gjennom regjeringens håndtering av FLO-krisen og de endelige finansielle signaler gjennom statsbudsjettforslaget fra flertallsregjeringen. Den 7.10.2019 ble forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2020 fremlagt. Bent Høie skriver: 350 millioner kroner til å styrke og videreutvikle fastlegeordningen. Av disse går 190 millioner kroner til nye tiltak som et resultat av forhandlingene mellom KS, Dnlf og regjeringen om ny statsavtale i juni 2019. Regnestykket viser da at vi står igjen med 160 mill i såkalte "friske midler". Hva gjør Legeforeningen med dette, nå som det er avdekket et foruroligende bakteppe på mange plan? For året 2020 legger Regjeringen 373 friske mill på bordet til e-helse. Langtidsplanen med å tvinge fastleger i 291 kommuner til å ta i bruk en ny løsning og bruke verktøy de selv oppfatter som dårligere enn det de har i dag, er noe av det dummeste man kan finne på.

 • Sven Richard Haugvik 08.10.2019 08.04.26

  Lege

  Jeg merker meg her spesielt 1) Nye LIS1-stillinger bevilges 10 millioner kroner. Dette blir til sammen 5 stillinger etter følgende bergning gjort av HOD/Hdir selv: Dagens flertallbudsjett underfinansierer Dnlf-kravet om at «turnuslegestillinger» i 2019 måtte økes med 200 for å redusere LIS1-flaskehalsen. (Merk: det bevilges 15 mill til X-games) 10 millioner rekker knapt til 5 stillinger jf. RAPPORT IS-2802 utgitt Januar 2019 Vurdering av antall LIS1-stillinger «Svar på oppdrag gitt i tildelingsbrevet for 2018» hvor Årlig kostnader for LIS1-stillingerer beregnet til: • 2,061 mill. kroner for 1 LIS1-stilling • 51,537 mill. kroner for 25 LIS1-stillinger • 103,075 mill. kroner for 50 LIS1-stillinger • 206,15 mill. kroner for 100 LIS1-stillinger • 412,3 mill. kroner for 200 LIS1-stillinger 2) Alis-avtaler 48 millioner kroner hvilket rekker til knapt 48 stillinger. Det er avviker betydlig relasjon til det beregnede behovet for 500 nye slike stillingen pr. år på ubest.tid fremover.

 • Sven Richard Haugvik 08.10.2019 17.28.29

  Lege

  3) Hvorfor 10 mill bare til 5 ALIS kontor - Bodø, Trondheim, Bergen, Kristiansand og Hamar? 2 millioner til Trønderopprørets hovedstad. Dette viser kanskje hvor lobbyistene har vært flinkest, for dette er neppe klinisk behovsprøvd. Dnlfs president trekker i dag frem Bent Høies «løfte» fra september om at statsbudsjettet ville inneholde midler til finansiering av 38 nye LIS1-stillinger i Nord-Norge, med utlysning av 19 stillinger høsten 2020 og 19 stillinger våren 2021. Dette stemmer overhodet ikke, med referanse til overstående rapport som legeforeningen selv har vært med å utarbeide (bør leses nøye), og som forelå ferdig mellom to permer i januar 2019 på oppdrag fra HOD. For 10 mill får Norge 5 LIS1 stillinger, ikke 38 stillinger. Slik faktafusk må da Dnlf ikke tulle med selv om Fastlegeordningen, i nåværende form, antakelig nå blir permanent parkert av statsbudsjettet. Et endelig farvel til den-faste-lege er forsåvidt ikke uventet, og ble varslet før jula 2011 og av B.Høie selv 2012.

 • Sven Richard Haugvik 08.10.2019 18.16.42

  Lege

  4) om Ny tilskuddsordning til næringsdrivende fastleger 50 millioner kroner: Hvor ble det av den NÆRMERE INNRETNINGEN ved «Etablering av tilskuddsordning for særlig arbeidskrevende pasientlister»? Dnlf kringkastet at i første omgang vil tilskuddet være basert på kriterier som feks. alder og kjønn. Ordningen «startet» 01.07.2019, men partssammensatt gruppe fikk samtidig i mandat å fastsette den nærmere innretningen. Parallellt påpekte protokollen av 1.10.2018 (i tråd med NT-forhandlingen) at ALLE norske fastleger har fått mer arbeid per pasient, økt tidsbruk knyttet til at pas har mer sammensatt og komplisert sykdom og til økt volum på pas.relaterte oppg. uten at pasienten er tilstede. Enda en partssammensatt gruppe, for oppfølging av protokoll 1.10.2018, visste 01.03.19 at «Fremfor alt har bruken av TIDS-(2cd)- og prosedyretakster økt. FL kommuniserer mer med annet HO-personell enn tidligere og har hyppigere enkle kontakter med pasientene + en økning i fastlegenes oppgaver for NAV.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!