Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
– Mange ville mene at vi skulle vært mer restriktive, uttaler helsedirektør Bjørn Guldvog. Arkivfoto.

Helsedirektoratet med «sterk anbefaling» om prevensjon for kvinner i LAR

Debatten om prevensjon til kvinner i fertil alder som er i legemiddelassistert rehabilitering (LAR), har vært svært markant, og faggrupper har stått mot hverandre.

Publisert: 2019-09-17 — 13.30
Denne artikkelen er over to år gammel.

Fagfolkene som behandler rusavhengige kvinner, og helsepersonell som behandler barn har vært uenige om hensynet til å ønske å bli gravid veier tyngst – eller barnets helse.

Arbeidet med nye retningslinjer har vært preget av denne debatten.

Tirsdag offentliggjør Helsedirektoratet de nye retningslinjene:  Anbefalinger om prevensjon og familieplanlegging, legemiddelvalg og legemiddeldose (2019)

Her kommer direktoratet med en såkalt «sterk anbefaling»:

«Veiledning om bruk av prevensjon skal tilbys som en del av helsetjenestens oppfølging av kvinner i LAR i fertil alder: Bruk av prevensjon anbefales frem til rusfrihet og stabil livssituasjon er oppnådd».

– Mange ville mene at vi skulle vært mer restriktive, uttaler helsedirektør Bjørn Guldvog, ifølge direktoratet:

–   Dette er noe vi har vurdert nøye, og vi har kommet frem til at vi ikke kan frata kvinnene retten til å selv ta avgjørelsen. Og så skal vi huske på at ved å legge oss på en mer restriktiv linje, så ville konsekvensene i mange tilfelle være at mange av de gravide kvinnene ville falle ut av LAR, med de konsekvensene det kan medføre for både foster/barn og kvinnen.

Valget om å bli gravid alltid må være kvinnens eget, understreker Guldvog:

 – Det er viktig for meg å være tydelig på at informasjonen bør gis på en slik måte at kvinnen ikke opplever beslutningen om å bruke prevensjon som en forutsetning for å kunne motta behandling i LAR. Det er viktig at kvinnen opplever reell medvirkning, sier Guldvog.

Samtidig understreker han at helsetjenesten på sin side har plikt til å gi kvinnen god veiledning og gjøre det enklere å få prevensjon hvis kvinnen ønsker det. Det er også viktig at helsetjenesten følger opp kvinnen og gir god veiledning gjennom svangerskapet.

Ketil Størdal, leder Norsk barnelegeforening og nestleder Astri Lang har i en kronikk i Aftenposten i august vist en metaanalyse i tidsskriftet JAMA, som omfatter nesten 1500 barn født etter svangerskap der mor hadde brukt opiater:

 –  Artikkelen sammenstiller resultater fra 26 små studier, inkludert én norsk, og peker alle i samme retning: Barna har klart lavere score på kognitive og motoriske tester, og forskjellene vedvarer i skolealder. Analysen finner heller ingen vesentlig forskjeller mellom metadon eller heroin, skriver de to.

 

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!