Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Todelt helsetjeneste kan forebygges

Halvparten av alle nye og godkjente legemidler ble i fjor avvist av sykehusene. Den høyeste prisen for dette betales av pasientene.

Publisert: 2019-09-10 — 09.49
Sissel Lønning Andresen

Innlegg: Sissel Lønning Andresen, daglig leder i Pfizer, Norge
Jan Børge Jakobsen, administrerende direktør i Bayer, Norge

LEDER AV Beslutningsforum Stig Slørdahl, skriver i Dagens Medisin 29. august om industriens bekymring for en todelt helsetjeneste

La oss fastslå at det norske helsevesenet gir behandling og omsorg av svært høy kvalitet for de aller fleste. På den annen side opplever vi nå et paradigmeskifte for hvordan mange av de nye og innovative legemidlene bare blir tilgjengelig på private sykehus.

Når tilgangen til ny kreftbehandling blir avhengig av lommeboka eller kronerulling via sosiale medier, har det en kraftig symboleffekt i et land hvor vi forventer likebehandling i helsetjenesten. Dersom det skattefinansierte helsevesenet ikke kan møte forventningene hos pasientene, vil det presse frem en økt todeling. Spørsmålet om helsetjenesten er todelt kan ikke besvares med et entydig «ja» eller «nei», men når halvparten av alle nye legemidler i offentlige sykehus ble avvist i 2018, tyder det på at vi er på vei i feil retning.

Jan Børge Jakobsen

HVEM HAR ANSVARET? Først en viktig avklaring: Vi skylder ikke på Beslutningsforum. Sykehusene skal kjøpe legemidler av oss som utvikler og selger dem, og Beslutningsforum har en viktig rolle i å forhandle pris og gjøre nødvendige prioriteringer i samsvar med politiske rammer.

At kjøper og selger noen ganger blir uenige om prislappen for en vare, er ingen skandale i seg selv, og ikke et fenomen bare kjøperen kan bebreides for. På samme måte blir det urimelig når Slørdahl foreslår at problemet helt enkelt kan løses ved at prisene senkes til det nivået sykehusene synes er behagelig. Prisen på nye legemidler baseres både på verdi for pasienter og samfunn, og på investeringer og risiko. Dagens utvikling av nye legemidler preges av avansert og kostnadskrevende forskning rettet mot mindre pasientgrupper enn før, noe som uunngåelig fører til at prisen per behandling blir høyere.

RISIKODELING. Høye priser på nye legemidler er en global utfordring som verken Beslutningsforum eller vi som skriver denne teksten, har mulighet til å løse på en enkel måte.

Når tilgang til ny kreftbehandling blir avhengig av lommebok eller kronerulling via sosiale medier, har det en kraftig symboleffekt i et land hvor vi forventer likebehandling i helsetjenesten

Vi har derimot mulighet til å redusere de negative konsekvensene av denne uenigheten. Når nye legemidler kommer med en høyere prislapp og dokumentasjon basert på en mindre pasientgruppe, øker risikoen hos helsevesenet for å gjøre en dårlig avtale. Hva om legemiddelet ikke holder hva det lover – eller budsjettkonsekvensen blir for stor? Med innovative risikodelingsavtaler kan legemiddelselskapet ta ansvar for en større del av denne usikkerheten slik at vi kommer raskere i gang med å bruke nye og viktige legemidler.

SAMMEN OM LØSNINGER? Noen vil innvende at slike avtaler kan være kompliserte. Vårt svar er at de kan også gjøres enklere dersom vi er villige til det. Det er tross alt langt bedre å bruke modeller som kan ha svakheter enn å si oss tilfredse med dagens situasjon, der pasientene må vente i måneder og år på å få vite om akkurat deres behandling vil bli finansiert av norske sykehus.

Vi tror på konstruktiv dialog. Derfor håper vi at Beslutningsforum og Sykehusinnkjøp vil være med på konkret å diskutere mulige nye finansieringsløsninger med oss i legemiddelindustrien slik at vi sammen kan hjelpe pasientene best mulig og gjøre vårt for å redusere en utvikling mot en todelt helsetjeneste.

Interessekonflikt/disclaimer:
Pfizer er et legemiddelselskap som utvikler og leverer legemidler innenfor onkologi, hjerte-/karsykdom, inflammatoriske sykdommer, vaksiner og sjeldne sykdommer.
Bayer AS er del av Bayer AG, som er ledende innenfor livsvitenskap globalt. Selskapet fokuserer på legemidler, Crop Science og Consumer Health.

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 15/2019

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!