IKKE HOS LEGEN: Forskerne fant at det var omtrent 16 prosent av voksne menn i aldersgruppen 20 til 50 år som ikke hadde vært hos fastlege eller legevakt i perioden 2017 til 2019. Dette tallet lå på kun seks prosent hos kvinner. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

FHI: Kvinner går mer til fastlegen enn menn

En ny undersøkelse fra Folkehelseinstituttet viser store forskjeller mellom menn og kvinner i fastlegebruk.

Publisert

– Våre funn peker tydelig på en ujevnhet i bruk av helsetjenester mellom kjønnene, sier avdelingsdirektør ved FHI Hege Gjefsen, som er leder for forskningsteamet bak studien.

Forskerne fant at det var omtrent 16 prosent av voksne menn i aldersgruppen 20 til 50 år som ikke hadde vært hos fastlege eller legevakt i perioden 2017 til 2019. Dette tallet lå på kun seks prosent hos kvinner.

I undersøkelsen kommer det i tillegg fram at menn har omtrent 1,25 færre konsultasjoner i året enn kvinner, og at menn har åtte prosentpoeng høyere sannsynlighet for å ikke ha hatt en konsultasjon de siste tre årene.

– Viktig å forstå underliggende årsaker

Studien sier ikke noe om de underliggende årsakene og heller ikke om konsekvensene av de store forskjellene. Gjefsen understreker at dette er viktig å forske videre på.

– Det er viktig å forstå de underliggende årsakene til disse forskjellene for å kunne utvikle inkluderende helsetjenestebruk, sier hun.

Forskerne mener det også er viktig å se nærmere på hvordan forskjellene fordeler seg mellom undergrupper av menn og kvinner og hvilke tiltak som kan utjevne forskjellene.

– Det er essensielt å utforske disse spørsmålene nærmere for å sikre at helsetjenestene er likeverdige og effektive for alle, sier seniorforsker Katrine Skyrud ved FHI.

– Må bli bedre rustet

Studien, som er gjennomført på oppdrag fra Mannsutvalget, inkluderte alle personer mellom 20–80 år i Norge fra 2010 til 2019. Forskerne har gått igjennom registrerte fastlegebesøk og koblet de opp mot data om demografiske kjennetegn fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Mannsutvalget uttrykte i sin rapport, som ble lagt fram 15. april, bekymring rundt menns mulige lave forbruk av helsetjenester.

«Tjenestene må bli bedre rustet til å fange opp tegn til uhelse når de er i kontakt med menn. Helsevesenet må innrette seg slik at det blir lettere for menn med tabubelagte helseproblemer å få hjelp», konkluderte utvalget.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS