Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
ORIENTERTE: Styreleder Einar Strømsvåg orienterte torsdag resten av styret om at Herlof Nilssen ønsker å gå av. Foto: Målfrid Bordvik

Styreleder om avgangen: – Har han bestemt seg, så er det sånn det blir

For første gang i historien skifter Helse Vest RHF administrerende direktør. Nå starter jakten på etterfølgeren.

Publisert: 2019-09-05 — 16.13 (Oppdatert: 2019-09-05 — 16.15)

Herlof Nilssen har vært administrerende direktør i Helse Vest RHF i 18 år. Torsdag orienterte styreleder i Helse Vest, Einar Strømsvåg, resten av styret om at Nilssen går av som direktør så snart en erstatter er på plass.

– Han har stått i det lenge og gjort en god jobb. Jeg har fullt respekt for at han nå overlater dette til noen andre, sier Wenche Kristin Røkenes, ansattrepresentant for UNIO i styret.

Det var ingen stor overraskelse for styret at Nilssen nå velger å trekke seg tilbake. Etter at styreleder hadde informert om saken, som var den siste på dagens agenda, takket Nilssen kort for seg, og fikk applaus fra de andre styremedlemmene.

– Et veiskille
I en avtale mellom Nilssen og daværende styreleder Oddvard Nilssen fra 2004 heter det at Nilssen har rett til å tre av som administrerende direktør ved fylte 62 år, dersom han ønsker det. På samme måte har Nilssen plikt til å tre ut av stillingen hvis styret ønsker det ved fylte 62 år. I januar fyller Nilssen 62 år.

– Hvem var det tok initiativ til at Herlof Nilssen skal gå av?

– Noe av det første Herlof gjorde etter at jeg ble styreleder var å informere meg om sin ansettelsesavtale. Når tiden for å effektuere alternativene som ligger i avtalen nærmet seg, har første steg vært at Herlof tok stilling til om han ønsket å benytte seg av avtalen. Vi har hatt flere samtaler det siste halvåret før han konkluderte på dette nå nylig. Styret har stor tillit til Herlof og ser på denne beslutningen som et veiskille for Helse Vest, sier styreleder Einar Strømsvåg.

– Har du forsøkt å overtale han til å sitte lenger?

– Når en så grundig, ordentlig og ryddig person har kommet frem til at det beste for han er å benytte seg av avtalen, så er det bare å ta til etterretning. Vi har hatt en god samtale om hvordan vi tenker, mens det er hans privilegium å ta det valget som er best for ham selv. Har han bestemt seg, så er det sånn det blir, sier Strømsvåg.

– Må overholde avtalen
Nilssen beholder direktørlønnen og alle andre goder når han trer til siden som direktør. Lønnen er på 2,4 millioner kroner i året.

– Forventer du kritikk rundt den gode sluttavtalen?

– Denne avtalen har vært kjent lenge og hvis noen kritiserer den nå, så tar jeg den til etterretning, men de er litt sent ute. Herlof har benyttet seg av en opsjon som er inngått med styret i Helse Vest for lenge siden. Vi må overholde det vi har inngått, vi burde få større oppmerksomhet om vi ikke hadde holdt oss til avtalen.

Nilssen er den eneste av RHF-direktørene som har vært med siden foretaksmodellen ble opprettet i 2001. 

– Hva står igjen etter ham?

– Han har gjort en fantastisk jobb i Helse Vest. Han har jobbet systematisk for at Helse Vest har blitt en organisasjon på tvers av helseforetaksgrenser, og også spiller en viktig rolle på den nasjonale arena. Herlof er både utholdende og utålmodig. Varige endringer krever personlig engasjement, og det står stor respekt av hans lederstil.

Blir i Helse Vest
– Hva har han ikke lyktes med som den neste direktøren må ta tak i?

– Herlof har lagt grunnlaget for flere fornyelsesprosjekter som vil kreve mye av oss fremover. Vi har en økonomi som tillater oss å investere i nye sykehusbygg, og det vil kreve mye av oss å drive en stor organisasjon, samtidig som vi skal bygge nytt og flytte sammen i nye lokaler.

Nilssen skal fortsette å arbeide i Helse Vest, selv om han gir seg som direktør.

– Hva skal han brukes til?

– Frem til ny direktør er på plass neste vår skal han fortsette med akkurat det han gjør i dag. Det kan bli aktuelt med kompenserende tiltak i strafettvekslingen når ny direktør skal sette seg inn i denne krevende jobben. Ellers vil han fortsette i styreverv nasjonalt og være en tilgjengelig kapasitet i strategiske prosjekter og oppgaver. Jeg er overhodet ikke bekymret for at vi ikke fortsatt skal ha stor glede av Herlof Nilssen.

Ny direktør før sommeren
Nå starter jakten med å finne ny direktør. Styrelederen håper at han eller hun skal være på plass før sommeren 2020.

– Styret setter nå ned en gruppe på fire styremedlemmer som sammen skal jobbe med å finne de kandidater som skal presenteres for styret for endelig beslutning. I tillegg vil vi gjennomføre en anbudsprosess for å velge et eksternt et rekrutteringsfirma som skal bistå styret i denne prosessen, sier Strømsvåg.

– Hva ser dere etter i en ny direktør?

– Det må være helheten. Det å være administrerende direktør i en foretaksgruppe og samtidig spille på et landslag med tre andre søsterbedrifter, og ha et departement både som eier og ansvarlig for de helsepolitiske prioriteringer, gir totalt sett en av de mest sammensatte lederutfordringene man kan finne i Norge. Vi trenger en person som kan utvikle og drive sitt team av ledere og ansatte, og samtidig ha kapasitet til å bidra konstruktivt på landsbasis. I tiden fremover skal vi også fornye oss i vår relasjon til kommunene. Vi trenger en mer sømløs pasientbehandling på tvers av primærhelse- og spesialisthelsetjenesten. Vi trenger en mer sømløs pasientbehandling på tvers av primærhelse- og spesialisthelsetjenesten.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Kreftkonferansen

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!