Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

NYTT TILBUD: – Etter dialog med Sykehusinnkjøp leverte vi i mai et nytt og enda bedre pristilbud til norske myndigheter, sier Audun Ohna, direktør for markedstilgang og pris i Roche Norge.

NYTT TILBUD: – Etter dialog med Sykehusinnkjøp leverte vi i mai et nytt og enda bedre pristilbud til norske myndigheter, sier Audun Ohna, direktør for markedstilgang og pris i Roche Norge. Foto: Roche

Forventer ny vurdering av MS-medisin

Legemiddelprodusenten Roche opplyser at de har gitt et nytt tilbud på MS-medisinen Ocrevus.

Folkehelseinstituttet ferdigstilte nylig sin fullstendige metodevurdering av MS-legemidler. I forbindelse med det, er det også forventet at Beslutningsforum vil gjøre en ny vurdering av ocrelizumab (Ocrevus).  

Den fullstendige metodevurderingen skal blant annet ta hensyn til alle legemidlene som brukes for å behandle multippel sklerose i Norge, off label-medikamentet rituximab, og den enda ikke innførte behandlingen ocrelizumab.

Leverte nytt tilbud
Legemiddelprodusenten Roche har forventninger om at medisinen snart blir tatt opp i Beslutningsforum.

– Etter dialog med Sykehusinnkjøp leverte vi i mai et nytt og enda bedre pristilbud til norske myndigheter, og basert på andre lignende vurderinger føler vi oss trygge på at Ocrevus vil komme godt ut i den fullstendige metodevurderingen til Folkehelseinstituttet – både når det gjelder effekt, pris og kostnadseffektivitet. Ocrevus er nå tatt i bruk i store deler av Europa, inkludert Danmark, Sverige og Finland, og mer enn 100 000 pasienter med MS har startet behandlingen, sier Audun Ohna, direktør for markedstilgang og pris i Roche Norge. 

Ohnar viser til at de har inntrykk av at flere av Norges fremste eksperter på MS ønsker Ocrevus ved Norske sykehus.

– For MS-pasienter er tidlig og effektiv behandling avgjørende for å forebygge varig funksjonstap. Norske pasienter har allerede ventet altfor lenge, og vi i Roche håper at myndighetene nå gjør Ocrevus tilgjengelig uten ytterligere forsinkelser, sier Ohna. 

Har fått nei før
Ocrelizumab har tidligere fått nei av Beslutningsforum to ganger. Sist gang i januar i år.

Leder for Beslutningsforum, Stig A. Slørdahl uttalte blant annet følgende da de sa nei til medikamentet ocrelizumab den første gangen, i fjor:

– Litt av utfordringen er at vi ikke har holdepunkter for at det er betydelig forskjellig virkning for ocrelizumab og rituxsimab. Derfor har vi bestilt en fullstendig metodevurdering fra Folkehelseinstituttet som forventes ferdig i mars 2019, sier Slørdahl.

Overlege ved Oslo universitetssykehus (OUS), Elisabeth Gulowsen Celius, har nylig i et brev til Beslutningsforum etterlyst en godkjenning av medikamentet og påpekt at det i forbindelse med de to gjentatte avslagene av medikamentet i Beslutningsforum, «er rimelig å anta at man ønsker at det behandles med rituximab i stedet – dette fremgår også tydelig av den siste LIS-anbefalingen» (brevet leser du her, under metodesiden til ocrelizumab).  

Saken
LES MER: Den fullstendige metodevurderingen av MS-legemidler ligger nå hos Bestillerforum, som gi sine innspill før den kan vurderes av Beslutningsforum. 

Ettersom Bestillerforum først må klarere saken, er det altså lite sannsynlig at det blir en avklaring på ocrelizumab ved neste møte i Beslutningsforum – ettersom dette medikamentet også er med i metodevurderingen.

Dagens Medisin har vært i kontakt med Beslutningsforum, som foreløpig ikke kan si når ocrelizumab blir tatt opp og vurdert.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!