Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

BEKREFTER: – Vi har mottatt rapporten og den skal behandles i Bestillerforum RFH den 26. august, bekrefter Geir Tollåli, som er leder av Bestillerforum RHF.

BEKREFTER: – Vi har mottatt rapporten og den skal behandles i Bestillerforum RFH den 26. august, bekrefter Geir Tollåli, som er leder av Bestillerforum RHF. Foto: Per Corneliussen

Nye metoder har mottatt fullstendig metodevurdering av MS-legemidler

Rapporten som ble oversendt Bestillerforum i starten av august, blir først offentlig etter at fagsjefene i de regionale helseforetakene har vurdert rapporten.

Folkehelseinstituttet ferdigstilte den fullstendige metodevurderingen av legemidler for multippel sklerose (MS) rett før sommeren.

Seniorforsker Torunn Elisabeth Tjelle, som har hatt ansvaret for metodevurderingen i Folkehelseinstituttet, opplyser til Dagens Medisin at Folkehelseinstituttet har oversendt rapporten til Bestillerforum, og opplyser at fagdirektørene vil ta stilling til når rapporten offentliggjøres.

– Vi har mottatt rapporten og den skal behandles i Bestillerforum RFH den 26. august, bekrefter Geir Tollåli, som er leder av Bestillerforum RHF og fagdirektør i Helse Nord.

Bestillerforum før Beslutningsforum
Det er knyttet spenning til resultatene i rapporten – blant annet fordi den inkluderer off label-medikamentet rituximab, og sammenligner effektdokumentasjonen på blant annet dette legemiddelet opp mot legemidler som har markedsføringstillatelse for multippel sklerose.

Bestillerforum må gi sine tilrådninger og vurderinger, før Beslutningsforum kan vurdere hva rapporten medfører for norsk MS-behandling.

Derfor er det lite sannsynlig at den fullstendige metodevurderingen vil bli tatt opp på Beslutningsforums neste møte, som også er den 26. august.

 

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!