Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Medisinmangelen truer pasientsikkerheten

Vi står overfor den største og mest alvorlige legemiddelmangelen i Norge noen gang. Det handler om menneskers liv og helse – og det haster med tiltak. Er vi fastlåst fordi vi er et lite land?

Publisert: 2019-08-09 — 14.46
Eddy Kjær

Kronikk: Eddy Kjær, generalsekretær i Stoffskifteforbundet
Oddbjørn Tysnes, direktør for næringspolitikk i Apotekforeningen
Renée C. Tunold, ansvarlig for Merck i Norden og Nederland
Sissel Lønning Andresen, daglig leder for Pfizer i Norge

RETT FØR sommerferien presenterte Helsedirektoratet en rapport om legemiddelberedskapen i Norge. Situasjonen har endret seg betydelig siden forrige rapport i 2012. Et samlet miljø, politisk og faglig, er samstemt: Legemiddelmangel går utover pasientsikkerheten.

Rapporten peker på at legemiddelmangel også er et globalt problem, og at Norge er et lite land med lite egenproduksjon og begrensede medisinlagre.

DET HASTER. Ja, vi er det lille landet. Ja, legemiddelmangel er et globalt problem. Men hva så? Spørsmålet vi bør stille oss, er hvordan økende og gjentakende legemiddelmangel rammer mennesker som er avhengig av medisiner? For det er ikke bare «pasienter» som trenger medisiner i hverdagen, men deg og meg. Legemiddelmangel er nå et så alvorlig og stort problem at det rammer folk i hverdagen.

Vi trenger tiltak. Nå!

Vi trenger tiltak – og vi trenger dem nå. Apotekforeningen, Merck, Pfizer og Stoffskifteforbundet har derfor gått sammen om å finne løsninger som vil hjelpe deg og meg i hverdagen. I en paneldebatt under Arendalsuka 13. august drøfter vi hvordan vi skal sikre legemiddelberedskapen i Norge.

Oddbjørn Tysnes

OMFANGET. Apotekforeningen har kartlagt omfanget av legemiddelmangel ved apotek i Norge. Nær to millioner ganger vil pasienter oppleve at de ikke får det legemiddelet som står på resepten. Apotekene løser de fleste situasjonene, men likevel er det opp mot 500.000 ganger i år at pasienter ikke får den medisinen som legen har skrevet ut – eller en fullgod erstatningsmedisin.

Hvorfor er det legemiddelmangel – slik det har vært de siste årene i Norge?

TVERRFAGLIG SAMSPILL. Det er mange og sammensatte grunner til at mangel på legemidler er et stort og økende problem. Produsentene har et ansvar, og markedsmekanismer internasjonalt har en innvirkning på situasjonen i Norge.

Samtidig kan vi finne tiltak som vi kan gjennomføre her hjemme. Derfor står Apotekforeningen, Merck, Pfizer og Stoffskifteforbundet sammen om disse fem punktene:

 • Unngå monopolsituasjoner! I Norge er det noen få produsenter som dominerer markedet i såpass stor grad at det er snakk om en monopolsituasjon. Konsekvensen er at du har et mindre utvalg av medisiner å velge blant. Ingen sykdommer er like, og vi responderer forskjellig på samme medisin. Rett medisin til rett pasient fordrer et større utvalg av medisiner.
 • Beredskapslagre. Hvis vi hadde hatt større lagre i Norge, kunne vi ha håndtert kommende mangelsituasjoner bedre slik at vi får økt pasientsikkerhet. For å sikre oss bedre mot mangel på livsviktige medisiner, må helsemyndighetene bidra til at det opprettes større beredskapslagre med flere kritiske legemidler.
 • Mer nasjonal produksjon. De fleste legemidler som brukes i Norge, produseres i utlandet. Med en større produksjon i Norge ville de som er avhengig av medisiner, i større grad være sikret nødvendige medisiner. Det er viktig å opprettholde produksjonsmiljøer i Norge som kan bidra i spesielle mangelsituasjoner.
 • Tilrettelegge for flere byttbare legemidler. Flere leverandører av samme legemiddel vil bidra til økt byttbarhet og bedre forsyningssikkerhet. Staten må legge til rette for at flere produsenter som lager likeverdige medisiner, faktisk ønsker å levere legemidlene sine til Norge. For å øke tilgjengeligheten av byttbare alternativer, må prisnivået på disse legemidlene være slik at produsentene ser det lønnsomt å selge det i Norge, samtidig som det ikke skal gå unødig utover pasientenes økonomi.
 • Samle berørte aktører i et samarbeidsråd. Frem til nå har vi fra hvert vårt ståsted diskutert problemstillingen, uten å komme opp med tiltak som hjelper de menneskene som rammes av økende og gjentagende legemiddelmangel. Vi har selv satt oss i en sårbar situasjon som vi selv må sørge for å komme oss ut av.

FELLES ANSVAR. Et viktig skritt i riktig retning er at berørte aktører går sammen i et samarbeidsråd som har et felles mål: Konkrete tiltak. Pasientenes stemmer er avgjørende, og pasientorganisasjoner bør derfor være med i et slikt samarbeidsråd – i tillegg til legemiddelprodusenter, apotek og grossister. Det er allerede etablert en styringsgruppe og en prosjektgruppe med representanter fra Helsedirektoratet, Legemiddelverket, spesialisthelsetjenesten og forsvarssektoren – for å sikre legemiddelberedskapen i Norge.

Det er for defensivt å konkludere med at legemiddelmangel er et globalt problem. Vi har et felles ansvar å hjelpe dem denne alvorlige situasjonen rammer.

Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Kreftkonferansen

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!