Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
GENERELT PROBLEM: – Det har vært fokusert på OUS, men vi ser at dette er et generelt problem også på andre sykehus, sier Marit Hermansen om regler knyttet til personvern. Foto: Vidar Sandnes

Mener personvern-regler hindrer god pasientbehandling

En spørreundersøkelse viser at et flertall av tillitsvalgte leger er bekymret for at personvern-regler kommer i konflikt med behandlingen av pasientene.

Publisert: 2019-07-11 — 06.00

– Det viktigste for oss er å gi god behandling. God håndtering av informasjon er også viktig, men når det er til hinder for god behandling, er det bekymringsfullt, sier president Marit Hermansen i Legeforeningen.

Det vakte oppsikt da 22 leger ved Oslo universitetssykehus sendte inn et skriftlig varsel om personvernombudet i februar. Noe som kort tid etter førte til at sykehuset fikk et nytt personvernombud.

En spørreundersøkelse som foreningen har gjennomført blant tillitsvalgte på 27 sykehus viser at problemet gjelder flere, mener Legeforeningen. 

– Det har vært fokusert på OUS, men vi ser at dette er et generelt problem også på andre sykehus, sier Hermansen.

282 leger har svart på undersøkelsen. Legeforeningen anser svarene som representative tilstanden ved landets sykehus.

– Vi får mange henvendelser fra medlemmene om at regelverket som er laget for å hensynta personvern går utover pasientsikkerheten.

Mener personvern hindrer behandling

70 prosent av de tillitsvalgte oppga i undersøkelsen at de er enige eller delvis enige i at «regler om personvern vanskeliggjør god pasientbehandling på min avdeling». 27 prosent av legene var uenige i påstanden og 2,5 prosent oppga problemstillingen som «ikke relevant». Legene fikk kun valget mellom å svare «enig» eller «delvis enig» på den ene siden og «uenig» eller «ikke relevant» på den andre.

Litt over halvparten av de spurte legene mener at innføringen av ny personopplysningslov, den så kalte GDPR for ett år siden, har ført til større utfordringer i arbeidshverdagen.

Omgår rutiner

På spørsmål om vedkommende selv eller kolleger må «omgå/bryte rutiner/regler om taushetsplikt/personvern for å kunne yte god pasientbehandling», oppgir over 70 prosent av de spurte at de er enig eller delvis enig.

– Taushetsplikt er helt avgjørende for å ha tillit hos pasienter og pårørende, samtidig er tilgang til informasjon helt avgjørende for å yte helsehjelp, sier Hermansen og viser til at det har vært uklarheter rundt hvor vidt det for eksempel er lov å fotografere og formidle bilder fra egen mobiltelefon.

Legeforeningen oppgir at undersøkelsen ble gjort i februar.

– Helse- og omsorgsdepartementet sendte i mai ut et rundskriv hvor det blant annet ble presisert at det er lov for helsepersonell å bruke egen mobil i enkelttilfeller. Er reglene klarere nå?

– Jeg tror dette fortsatt oppleves som uklart av mange.

Vil ha klart regelverk

Hermansen oppgir at Legeforeningen bistår legene som varslet ved OUS, og at saken ligger til behandling hos Fylkesmannen i Akershus og Viken.

– Det er viktig at alle sakene varselet omhandler blir grundig gjennomgått av tilsynsmyndighetene, sier Hermansen.

Hermansen mener det trengs mer veiledning om regelverket for informasjonshåndtering i helsesektoren.

– Vi vil ha et klart regelverk nasjonalt og lokalt på sykehusene, og de som skal forvalte reglene på sykehusene må ha den riktige kompetansen til dette. Jeg tror det er viktig å se på regelverket og hvordan sykehusene bruker medisinsk kompetanse når de utformer sine rutiner.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Full åpenhet om verdioverføringer

DM Arena Digital - Helseøkonomi

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!