Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

NORDISK SAMARBEID: Gjennom FINOSE skal legemiddelmyndighetene i de tre nordiske landene samarbeide om metodevurderinger (HTA) og kostnadseffektivitet. Foto: Getty Images/Skjermdump SLV

NORDISK SAMARBEID: Gjennom FINOSE skal legemiddelmyndighetene i de tre nordiske landene samarbeide om metodevurderinger (HTA) og kostnadseffektivitet. Foto: Getty Images/Skjermdump SLV

Første fellesnordiske legemiddel-vurdering er klar

For første gang har Norge, Sverige og Finland gjort en felles helseøkonomisk vurdering av et legemiddel.

Annons:

I fjor varslet legemiddelmyndighetene i de tre nordiske landene at de hadde inngått et nytt samarbeid som skulle gi rakere tilgang til nye medisiner. Samarbeidet blir kalt FINOSE. Nå er den første felles helseøkonomiske vurderingen klar.  

Vurderingen gjelder enzalutamid (Xtandi) til behandling av voksne menn med høyrisiko ikke-metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft (CRPC).

– Vi har delt arbeidet med Sverige, mens Finland har vært inne som kvalitetssikrer. Arbeidet har fungert bra og vi er fornøyde med rapporten, sier Bjørn Oddvar Strøm, seniorrådgiver i Statens legemiddelverk (SLV).

Landene bestemmer selv
– Har dere støtt på nye utfordringer med denne måten å jobbe på?

– Vi har jobbet veldig likt som vanlig, men vi har delt arbeidet med svenskene. Det blir mer epost- og telefoner når man samarbeider over større avstander, men ikke andre utfordringer enn det, sier Strøm.  

SAMARBEIDER PÅ TVERS: Bjørn Oddvar Strøm i Legemiddelverket har samarbeidet med svenske og finske kolleger. Arkivfoto: Lars Brock Nilsen

I rapporten vurderes den relative effekten av Xtandi i forhold til standard behandling og den helseøkonomiske modellen. Det er fortsatt opp til nasjonale myndigheter å avgjøre om legemiddelet skal tas i bruk eller ei. I Norge er det Beslutningsforum som tar den avgjørelsen. Det skjer når det foreligger en helseøkonomisk vurdering med nasjonale kostnader. 

I FINOSE-rapporten er det ikke beregnet kostnadseffektivitet.

– Hensikten er at man skal komme så nærme som mulig slik at man kan legge inn de norske tallene i en ferdigtygget analyse. Årsaken til det er at både legemidler og utstyr har ulike priser i de ulike landene, sier Strøm.

Ny vurdering på gang
Han forteller at landene også er i ferd med å avslutte en annen felles helseøkonomisk vurdering, denne gangen for atezolizumab (Tecentriq) ved lungekreft.

Legemiddelmyndighetene i Finland, Norge og Sverige håper at metodevurderingssamarbeidet FINOSE skal korte ned tiden det tar før nye legemidler kommer på markedet. Helseøkonom har tidligere påpekt en risiko for at man ender opp med «dobbeltløp». 

Relaterte saker

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Helseministeren om IKT-kritikk

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!