Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
Kjersti Toppe (Sp) kommer med et nytt forslag om å fjerne helseforetaksmodellen i et representantforslag i Stortinget. Foto: Lasse Moe

Sp med nytt forslag om å avvikle helseforetaksmodellen

Senterpartiet vil ta sykehusene tilbake til «folkevalgt styring og offentlig forvaltning».

Publisert: 2019-04-11 — 09.31

Representantforslaget om å skrote foretaksmodellen kommer fra stortingsrepresentantene for Senterpartiet (Sp) Kjersti Toppe, Geir Inge Lien, Marit Knudsdatter Strand og Per Olaf Lundteigen.

De vil avvikle helseforetaksmodellen og ta sykehusene tilbake til folkevalgt styring og offentlig forvaltning.

De ber også regjeringen utrede og fremme forslag til ny finansieringsmodell for sykehus, der store sykehusinvesteringer prioriteres av Stortinget i nasjonal helse- og sykehusplan og fullfinansieres over statsbudsjettet - og der sykehus omfattes av samme budsjett  - og regnskapssystem som kommuner og fylkeskommuner

I forslaget pekes det på at Senterpartiet stemte imot innføring av helseforetaksloven i 2001.

 Også i 2015 tok Sp til orde for å fjerne helseforetakene.

Dagens forslag går ut på at man lager en «overordnet og tydelig» nasjonal helse- og sykehusplan som gir folkevalgte ansvar for lokalisering, store investeringer, kvalitet, rekruttering og utdanning, funksjonsfordeling og organisering av helsetilbudet.

–  Nasjonal helse- og sykehusplan må rulleres hvert fjerde år etter modell av Nasjonal transportplan. Sykehusplanen må tydeliggjøre oppgavefordelingen mellom de ulike nivå i helsetjenesten, og vedta prioritering av store investeringer. Sykehusene videreføres med statlig eierskap, men ansvaret for drift og utvikling av spesialisthelsetjenesten desentraliseres til 20 sykehusstyrer tilsvarende dagens 20 helseforetak. Sykehusstyrene får ansvaret for sykehusene i sin region i en rammefinansiert modell. Disse skal styre innenfor rammene gitt av Stortinget i en nasjonal helse- og sykehusplan, skriver SP-representantene  i forslaget, blant annet.

Les hele forslaget her


Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!