Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
Helseminister Bent Høie (H). Arkivfoto.

Står fast ved regel om stedlig ledelse

– Kravet om stedlig ledelse er ikke til hinder for bruk av tverrgående klinikker.

Publisert: 2019-04-09 — 09.53

Det skriver helseminister Bent Høie (H) i et svar til helsepolitisk talsperson i Ap, Ingvild Kjerkol.

– Kan tilpasse til lokale behov
Hun ba Høie redegjøre for kravet om stedlig ledelse, etter at Alta-politikere i Altaposten etterlyste full stedlig styring ved klinikk Alta, som uttaler at klinikken i dag ledes av en avdelingsleder på nivå 3.

Helse Nord fikk i fjor oppdrag om å etablere stedlig ledelse i helseforetaket. Kjerkol spør i et skriftlig spørsmål i Stortinget om statsråden kan garantere stedlig ledelse i Alta.

Høie viser til at det i 2016 ble fastslått at stedlig ledelse skal være hovedregelen i sykehusene, og at han har understreket dette i foretaksmøter.

Men helseforetakene kan tilpasse lederrollene til lokale behov, peker han på:

– Kravet om stedlig ledelse er ikke til hinder for bruk av tverrgående klinikker. I en tverrgående klinikkstruktur må klinikklederen påse at det finnes ledere på de ulike geografiske lokasjonene som er gitt fullmakter til å utøve stedlig ledelse.

– Helse Nord RHF har informert departementet om at Klinikk Alta organisatorisk er underlagt Klinikk Hammerfest. Stedlig ledelse ble etablert i 2018, og leder tiltrådte stillingen i juni 2018. Stedlig leder i Klinikk Alta har ansvar for den samlede somatiske virksomheten ved lokasjonen. Stedlig leder i Klinikk Alta inngår i ledelsen i Klinikk Hammerfest, svarer Høie.

– En forutsetning i sammenslåing
I regjeringsplattformen ble det som kjent besluttet at sykehusene i nord skal slås sammen, og at Finnmarkssykehuset skal legges under Universitetssykehuset Nord-Norge.

Helse Nord fikk i oppdrag å utrede sammenslåingen. Utredningen skal være ferdig 1. desember 2019. Den skal da sendes på høring samtidig som den oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Helse Nord RHF skal motta høringssvarene og sende dem videre til departementet

Helseministeren har tidligere uttalt at prinsippet om stedlig ledelse også i en eventuell sammenslåing er en «sentral forutsetning».

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!