Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

– Fagmiljøet ser en stor fordel i at denne behandlingen gis i tablettform, sier Anders Waage, professor i blodsykdommer ved NTNU. Han håper behandlingen kan bli tilgjengelig gjennom det offentlige. Arkivfoto.

– Fagmiljøet ser en stor fordel i at denne behandlingen gis i tablettform, sier Anders Waage, professor i blodsykdommer ved NTNU. Han håper behandlingen kan bli tilgjengelig gjennom det offentlige. Arkivfoto.

Medisin mot benmargskreft vurderes innført

Et legemiddel som brukes i behandlingen av benmargskreft, skal opp i Beslutningsforum mandag.

Annons:

Legemidlet iksazomib (Ninlaro), som brukes i behandlingen av benmargskreft, myelomatose, skal opp i Beslutningsforums møte mandag.

Anders Waage er en av Norges fremste eksperter på myelomatose, og professor i blodsykdommer ved NTNU. Han sier det er bra dersom legemidlet blir godkjent:

– Fagmiljøet ser en stor fordel i at denne behandlingen gis i tablettform. Det finns fra før to medikamenter i den samme gruppen, men disse gis enten intravenøst eller subkutant.

Behandlingen som Beslutningsforum skal ta stilling til mandag, gis i tablettform daglig, og pasienten må til kontroll en gang i måneden.

– Dette er en stor praktisk fordel. Det er slitsomt, særlig for pasienter med lang reisevei, å dra til behandling to ganger i uken, sier Waage til Dagens Medisin.

Legemiddelet er ikke kurativt.

– For benmargskreft finns det i dag ingen helbredende legemidler, men vi kan forlenge livet.

Det er anslått at rundt 135 pasienter vil være aktuelle for denne behandlingen.

I desember 2017 sa Beslutningsforum nei til å tilby behandlingen i det offentlige.

Den ble da vurdert av Statens legemiddelverk til ikke å være kostnadseffektiv.

I juni 2018 bestilte de regionale helseforetakene en såkalt forenklet revurdering ev legemidlet. Den skulle inneholde  en sammenlikning av legemiddelkostnader ved behandling med iksazomib med de alternativene som er innført per i dag, i tillegg til en vurdering av hvilke pasienter i senere behandlingslinjer som kan ha størst nytte/behov for iksazomib og estimat for budsjettkonsekvenser.

I fjor vår ble legemidlet innført i Storbritannia gjennom det nasjonale kreftmedisin-fondet, og også i Sverige, for en begrenset pasientgruppe.

Legemiddelverket skriver i den forenklede revurderingen:

– Denne revurderingen er basert på tilgang på nyere oppfølgingsdata i undergruppen med minst to tidligere behandlinger, ny LIS AUP-pris (Sykehusinnkjøp HFs forhandlede pris/apotekets maksimale utsalgspris) januar 2019, den helseøkonomiske modellen som ble levert ved forrige metodevurdering - og innspill fra kliniske eksperter.

Waage opplyser at han har holdt foredrag for selskapet som produserer legemidlet, samt andre selskaper.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!