Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

OUS-direktørens avviser økonomisk motiv

Direktør Bjørn Erikstein ved Oslo universitetssykehus går langt i å avvise at økonomi var årsaken til at en PCI-lab på Ullevål ble stengt.

Annons:
PROVOSERER: Direktør Bjørn Erikstein provoserer tillitsvalgte og ansatte ved Hjerte-, lunge og karklinikken med sine uttalelser i PCI-saken.
Foto: Lasse Moe

– Var endringene som ble gjort med stengning av en PCI-lab på Ullevål godkjent av deg?

– Det var dialog mellom klinikklederne i Medisinsk klinikk og Hjerte-, lunge- og karklinikken om behov for å flytte spesielt to radiografer, men også en kardiolog cirka to dager i uken på grunn av økt pasientmengde til hjerteventilbehandling (TAVI) på OUS Rikshospitalet. Dette skjedde som en del av en midlertidig justering av daglig drift på grunn av endringer i pasientsammensetning og behov.

– Var du kjent med at klinikksjef Otto Smiseth brukte økonomi som begrunnelse for stengningen av en PCI-lab på Ullevål?

– Det oppfattes ikke at økonomi var en vesentlig årsak til dette, men pasienttilgangen fra LHL kom raskere enn forventet – og før man hadde fått bemannet opp med tilstrekkelig antall radiografer. LHL-sykehuset har valgt å avvikle TAVI-behandling og hjertekirurgi. Dette har skjedd i tett dialog med Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus.

– Hvordan kan økonomiske forhold settes foran pasientsikkerhet?

– Økonomiske forhold skal ikke settes foran pasientsikkerhet, men av og til vil man kunne komme i en situasjon hvor man må prioritere så godt som mulig for å løse oppgavene.

– Hvorfor gjøres denne endringen uten at det er dialog med legene på Ullevål og med ledelsen ved Medisinsk klinikk før noen få dager før endringen finner sted?

– Dialogen mellom de to klinikkene var ikke god nok og derfor ble det straks satt i gang en prosess for å vurdere om dette kunne fortsette eller måtte endres tilbake. Denne endringen varte i seks uker.

– Er det medisinsk forsvarlig å overføre PCI-operatører fra Ullevål til RH uten opplæring og på kort varsel?

– Den viktigste ressursen i dette tilfellet var radiografer - og dette er personell som jobber i samme avdeling i sykehuset og med de samme prosedyrene.

- Er tilfellet med pasienten som fikk hjerteinfarkt meldt som avvik og rapportert til Fylkeslegen? Hvis nei, hvorfor ikke?

– Saken er meldt i sykehusets avvikssystem. Det har vært skriftlig og muntlig dialog med Fylkesmannen om hele sakskomplekset.

– Er det riktig at Smiseth (eller hans folk) var i kontakt med Feiring og LHL om at de kunne ta pasienter med fristbrudd ved behov?

– Det er korrekt at Smiseths folk har vært og fremdeles er i daglig/ukentlig kontakt med LHL-klinikken for å hindre at pasienter må vente for lenge på utredning og behandling. Det skjedde også i forbindelse med overflytting av personell til Rikshospitalet. Vi ønsker jo aldri at pasienter må vente lenger enn absolutt nødvendig.

– Er det god pasientbehandling og god økonomistyring å styre mot fristbrudd for å «redde økonomien» ved PCI-labene på Rikshospitalet?

– Dette ble gjort for å øke kapasiteten på TAVI og ville uansett ikke ha noen betydning for det økonomiske resultatet ved hjertelaboratoriet på OUS Rikshospitalet.

– Du stoppet «prosjektet» før jul, men etter at en pasient fikk hjerteinfarkt. Hvorfor? Og hvorfor ble det ikke stoppet før?

– Det ble tilført midler for å øke bemanningen for å kunne ta imot pasienter fra LHL-sykehuset etter at de la ned hjertekirurgi og TAVI behandling. Bemanning av tre angio/PCI-laboratorier ved OUS Ullevål ble videreført fra primo desember.

Kommentarer

 • Reidar Schwebs 11.01.2019 10.43.29

  Et foretak har et økonomisk formål, så det meste som skjer i et helseforetak har uansett et økonomisk motiv. En helseøkonom kunne glatt ha funnet ut hvordan midler kan overføres fra den ene klinikken til den andre slik at det harmoniserte med budsjettene. I stedet ble det valgt en ubehjelpelig administrativ løsning som medførte lengre ventetid og hjerteinfarkt. Ved neste anledning må velges en løsning som ikke går ut over pasientene.

Nyheter fra startsiden

Fastlege blir ny statssekretær

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!