Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
BESLUTNINGSFORUM: (f.v) Lars Vorland, Cathrine Lofthus, Stig Slørdahl (leder) og Herlof Nilssen, her fra et tidligere møte. Arkivfoto.

Bare ett legemiddel fikk ja

Beslutningsforum innfører et nytt medikament til behandling av plakkpsoriasis. Seks andre legemidler fikk nei.

Publisert: 2018-11-20 — 12.23

Beslutningsforum bestemte mandag at iksekizumab (Taltz) kan tas i bruk til behandling av plakkpsoriasis. Innføringen forutsetter imidlertid at prisen blir lik eller lavere enn dagens pris og at legemiddelet skal inngå i fremtidige LIS-anbud.

Hudlegemiddelet har også tidligere vært oppe til vurdering i Beslutningsforum, men fikk da nei fordi iksekizumab hadde høyere pris enn andre behandlingsalternativet. Prisen er fortsatt høy, men den er lavere enn brodalumab, skriver Beslutningsforum i sitt siste vedtak.

Studier har vist at iksekizumab har minst like god effekt og sikkerhet som etablert behandling. Legemiddelet blir tilgjengelig på denne indikasjonen fra 15. desember.

Nei ved psoriasisartritt
De administrerende direktørene i de regionale helseforetakene sa samtidig nei til å ta i bruk medikamentet på pasienter med psoriasisartritt. Årsaken er at prisen fremdeles vurderes som høy, og at det ikke er dokumenterte fordeler sammenlignet med andre behandlingsalternativer.

Legemiddelet tofacitinib (Xeljanz), som også er rettet mot pasienter med psoriasisartritt, ble avvist av Beslutningsforum av samme grunn. «Prisen i anbudet er for høy, og en innføring av denne metoden/legemiddelet vil trolig øke de totale utgiftene som brukes på denne pasientgruppen», skriver Beslutningsforum.

Også disse legemidlene fikk nei:

* Nonakog beta pegol (Refixia) innføres ikke til behandling av hemofili B.
Beslutningsforum innfører ikke legemiddelet til generell bruk, men åpner for bruk i visse tilfeller der pasienter har intoleranse eller dårlig effekt av Alprolix.

* Brentuksimabvedotin (Adcetris) innføres ikke til behandling av pasienter med CD30+ kutan T-celle lymfom, en sjekden form for lymfekreft i huden. Beslutningsforum mener at studien som effektdata er basert på, ikke er tilstrekkelig til å dokumentere effekt.

* Etelkalsetid (Parsabiv) innføres ikke til behandling av sekundær hyperparatyreoidisme hos voksne med kronisk nyresykdom som står på hemodialyse. Det er usikkerhet knyttet til analysene og behandlingen har en svært høy pris. Beslutningsforum understreker at de ønsker å ta metoden i bruk dersom prisen blir tilstrekkelig lav.

* Regorafenib (Stivarga) innføres ikke til behandling av voksne pasienter med hepatocellulært karsinom (leverkreft) som har blitt behandlet med sorafenib. Årsaken er usikre analyser og høy pris. Pasientgruppen har ikke andre behandlingsalternativer og det er derfor ønskelig å ta metoden i bruk ved lav nok pris, skriver Beslutningsforum.

Les mer på nyemetoder.no

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!