Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

OPPSTART: Helseminister Bent Høie, Kreftforeningens Anne Lise Ryel og fagdirektør Baard-Christian Schem i Helse Vest var til stede under lanseringen av Ekspertpanelet i Bergen. Leder Halfdan Sørbye (t.v.) redegjorde for oppdraget de har fått. Foto: Silje Katrine Robinson

OPPSTART: Helseminister Bent Høie, Kreftforeningens Anne Lise Ryel og fagdirektør Baard-Christian Schem i Helse Vest var til stede under lanseringen av Ekspertpanelet i Bergen. Leder Halfdan Sørbye (t.v.) redegjorde for oppdraget de har fått. Foto: Silje Katrine Robinson

Ekspertene ilegges strenge begrensninger

Ekspertpanelet kan ikke anbefale nye legemidler som er til vurdering hos Beslutningsforum.

Annons:

Onsdag startet det nye Ekspertpanelet i spesialisthelsetjenesten formelt sitt arbeid. Panelet er en ny nasjonal ordning som skal gi pasienter med alvorlige sykdommer og kort tid igjen å leve, en mulighet til å få en ny medisinsk vurdering.

I mandatet som ekspertene har fått fra de regionale helseforetakene og Helse-  og omsorgsdepartementet, heter det at Ekspertpanelet er forpliktet til å følge vedtakene i Beslutningsforum. Når Beslutningsforum har sagt nei til å innføre et legemiddel, kan ekspertene altså ikke anbefale denne behandlingen til pasienten. De kan heller ikke tilrå behandling som er til vurdering hos Beslutningsforum, men der forumet ennå ikke har konkludert.

Uenigheter om rolle
Disse avklaringene er noe av bakgrunnen for at det har tatt noe lenger tid enn planlagt før arbeidet kom i gang.

– Rollen vår opp mot Beslutningsforum har vært omdiskutert og det har vært uenigheter om hvordan den skal være. Det er mange i panelet som har reagert negativt på det endelige mandatet vi fikk for to uker siden. Vi hadde hatt kompetansen til å gi råd om pasienter var aktuell for slik behandling, sier Halfdan Sørbye, onkolog ved Haukeland universitetssjukehus og leder av Ekspertpanelet, til Dagens Medisin.

– Dette betyr i praksis at dere ikke kan anbefale nye medikamenter?

Ekspertpanelet

* Ordningen er rettet mot pasienter som sannsynligvis vil dø i løpet av en kort periode.

* Det er behandlende lege som i samråd med pasienten kan henvende seg til ekspertpanelet.

* I løpet av to uker skal panelet gjøre en ny vurdering (second opinion) av pasienten sine behandlingsmuligheter, for enten etablert eller utprøvende behandling.

* Ekspertpanelet skal vise til studier i Norge og Norden, men kan også vurdere studier innen EU-området. Kostnader knyttet til studier som kun foregår i USA eller Asia vil ikke bli dekket.

* Panelet regner med å behandle cirka 400 saker årlig.

* Det norske ekspertpanelet skal ha en rådgivende rolle, men det blir opp til behandlende lege og pasient å avgjøre om de vil følge rådene.

* Ekspertpanelet vil også kunne vurdere pasienter som lider av andre livsforkortende sykdommer enn kreft. Pasienter med kronisk sykdom vil som hovedregel ikke falle inn under ordningen.

– Vi kan ikke gi råd om legemidler som er meldt inn i Systemet for Nye metoder, men det vil være et lite vindu for legemidler som har gjennomgått fase 3-studier, men som ennå ikke er meldt inn til Beslutningsforum. Det vil også være tilfeller der medikamenter har markedsføringstillatelse for en pasientgruppe, men hvor det dukker opp nye mulige pasientgrupper, sier Sørbye.

– Oppfatter dere dette som en begrensning i arbeidet dere skal utføre?

– Ja, vi hadde gjerne sett at vi kunne vi råd om behandling som var til vurdering hos Beslutningsforum og sagt at dette var et aktuelt legemiddel, men hvor det var opp til helseforetaket å vurdere om pasienten faller innenfor unntaksordningen. Men det får vi altså ikke lov til. Men vi kommer uansett til å gi informasjon om at legemiddelet er til vurdering, men uten å gi råd. Det er viktig at lege og pasient vet om den muligheten, sier Sørbye.

Venter konflikter
Fagdirektør Baard-Christian Schem, som har vært sentral i utformingen av mandatet, erkjenner at Ekspertpanelet og Beslutningsforums rolle lett kan komme i konflikt.

– Det vil bli dilemmaer mellom to systemer, sier han.

Helseminister Bent Høie forsvarer mandatet.

– Dersom Beslutningsforum har sagt nei til en behandling, så skal ikke Ekspertpanelet være en bakvei inn for å overprøve de prioriteringene som er gjort. Men unntaksordningen gjelder også for disse pasientene selvfølgelig, sier Høie.

– Skal ikke være bakvei
Med unntaksordning viser han til at det er mulig å søke om bruk av legemidler som er til vurdering hos Beslutningsforum, både på pasient- og gruppenivå. Ordningen er mye omdiskutert fordi den praktiseres ulikt mellom sykehus og landsdeler.

– Fagfolkene ser det som en begrensning at de ikke kan gi råd om legemidler som er i systemet for Nye metoder. Hva er din kommentar til det?

– Når Beslutningsforum har sagt nei er det fordi man har kommet til at akkurat den behandlingens effekt ikke står i forhold til kostnadene. Og vi tilbyr i dag ikke legemidler som ikke er godkjent av Beslutningsforum, med mindre det går gjennom unntaksordningen. Ekspertpanelet skal ikke undergrave prioriteringssystemet, og derfor må det være slik også her, sier han.

Relaterte saker

Kommentarer

 • Thomas Kilvær 05.11.2018 15.34.01

  Sett i lys av regionale forskjeller i unntaksordningen hadde det vært mer nyttig om panelet kunne avgjøre hva som er berettiget bruk av denne

 • Lege i Nord 02.11.2018 15.49.16

  Kritikkverdig at Høie nå anser seg selv og beslutningsforum som landets ledende eksperter (tydeligvis innen alle fagfelt forutsatt medikamentet er dyrt nok). Alle vet at medikamentene vurderes med betydelig vekt økonomi. Hvis spesialister mot dette anbefaler et middel, så har de en faglig selvstendighet til det. Beslutningsforum er ikke et faglig ekspertråd, og har ikke det faglige grunnlaget til å overprøve dette. Et helt annet spørsmål er om helsevesenet skal betale for et medikament.

 • Arne Stenrud Berg 02.11.2018 10.30.51

  Dette er spill med ord som bidrar til å kamuflere at myndighetene prioriterer ned behandling som fagmiljøene anbefaler. Det er forskjell på å anbefale en behandling og å beslutte at den skal tilbys av det offentlige. Ekspertpanelet blir nå en forlengelse av Beslutningsforum, noe som naturligvis vil svekke tilliten i befolkningen. De bør kunne gi uavhengige fagmedisinske råd. Det må være åpenhet rundt grunnlaget for begrensninger i offentlig behandlingstilbud.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!