Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

STILLER ÅPENHETSKRAV: Pfizer besluttet allerede i 2016 å innføre krav om offentliggjøring av utbetalinger, forteller Joachim Henriksen.

STILLER ÅPENHETSKRAV: Pfizer besluttet allerede i 2016 å innføre krav om offentliggjøring av utbetalinger, forteller Joachim Henriksen. Foto: Lasse Moe

Samarbeider kun med åpne leger

GSK har fra dag én krevd åpenhet av legene de har økonomisk samarbeid med. Nå følger Pfizer etter.

Annons:

I fjor utbetalte legemiddelindustrien honorarer på mer enn syv millioner kroner til ukjente leger og andre helsearbeidere. Dette kommer frem av Dagens Medisins gjennomgang av legemiddelselskapenes egne rapporter over utbetalinger til helsepersonell og organisasjoner.

Nå har Pfizer, ett av Norges største legemiddelfirmaer, besluttet å samarbeide kun med helsepersonell som samtykker til at utbetalingene blir offentliggjort på individnivå.

– Pfizer ønsker full åpenhet rundt økonomiske overføringer og vi ønsker ikke at det skal kunne reises noen tvil om integriteten til norsk helsepersonell. Da denne ordningen ble innført i 2016, innså vi at muligheten for frivillig samtykke kunne komme i konflikt med målet om åpenhet. Derfor besluttet vi allerede i 2016 at alle avtaler med norsk helsepersonell fremover skulle ha som krav at det gis samtykke til publisering av økonomiske overføringer, sier kommunikasjonssjef Joachim Henriksen i Pfizer.

Klikk her for å søke i utbetalingene fra legemiddelindustrien.

Administrative utfordringer
Han opplyser at åpenhetskravet ble innført allerede fra og med regnskapsåret 2017, men at det av praktiske grunner fremdeles er enkelte utbetalinger i rapporten for fjoråret som ikke er oppgitt på individnivå.

– Årsaken til dette er blant annet administrative utfordringer der for eksempel norske leger utfører oppdrag for Pfizer i andre land, og der norske kontrakter ikke er identiske med utenlandske kontrakter. Dette er en prosess som vi jobber kontinuerlig med, og som blir bedre for hvert år.

– Har beslutningen foreløpig gjort det vanskeligere å samarbeide med helsepersonell?

– Samarbeidet mellom helsepersonell og legemiddelindustri er viktig, og vår erfaring er at veldig mange synes det er positivt med åpenhet. Noen ganger er slikt samarbeid uten noen økonomiske forhold, mens det andre ganger er naturlig at legemiddelindustrien betaler for arbeidsoppgaver som for eksempel forskning, kunnskapsdeling eller foredrag. Vi opplever ikke at vår policy om åpenhet har gjort samarbeidet med helsepersonell dårligere, sier Henriksen.

Ingen penger til hemmelige leger
Blant legemiddelselskapene som rapporterer om utstrakt økonomisk samarbeid med helsepersonell for fjoråret, er GlaxoSmithKline (GSK) det eneste som ikke foretok utbetalinger til ukjente mottakere. Allerede fra beslutningen om å offentliggjøre utbetalingene først trådte i kraft, har selskapet kun samarbeidet med helsepersonell som samtykker til offentliggjøring.

Line Storesund Rondan, direktør for samfunnskontakt i GSK, beskriver åpenhet som én av selskapets kjerneverdier. Hun viser blant annet til at selskapet tidlig ga sin støtte til AllTrials-kampanjen, om å offentliggjøre alle resultater fra kliniske studier, og at det var først ute med å offentliggjøre utbetalinger til pasientorganisasjoner. Derfor var det, ifølge Rondan, et naturlig skritt å stille åpenhet som en forutsetning for samarbeid som innebærer utbetalinger.

“Jeg forstår at noen firmaer tror dette kan hemme samarbeidet, men det er altså ikke vår erfaring”

- Line Storesund Rondan, direktør for samfunnskontakt i GSK

– Hele hensikten med tiltaket om offentliggjøring var å skape åpenhet og synliggjøre forholdet mellom legemiddelindustrien og helsepersonell. Hvis ikke allmennheten har tillit til at dette forholdet er ryddig, så fungerer ikke tiltaket etter intensjonen, sier hun.

– Har kravet om å samtykke til offentliggjøring, gjort samarbeidet med helsepersonell vanskeligere?

– Nei, det har ikke det. Jeg har snakket med kolleger både internt og i andre land, og erfaringene tyder heller på det motsatte. Vi får stort sett positive tilbakemeldinger på at vi gjør dette.

– Er det noen grunn til at ikke alle legemiddelselskaper kunne gjort det samme?

– I utgangspunktet vil jeg tro at alle kunne ha gjort det. Men jeg vet at ulike firmaer jobber på ulike måter med å få opp samtykkeprosenten, og jeg forstår ønsket om å respektere personvernlovgivningen. Jeg forstår også at noen firmaer tror dette kan hemme samarbeidet, men det er altså ikke vår erfaring, sier Rondan.

– Respekterer rettigheten
Ifølge MSDs egen rapport utbetalte selskapet i fjor 838.028 kroner i honorarer til mottakere som er ukjent for offentligheten. Hans Petter Strifeldt, direktør for myndighetskontakt, forteller at MSD ikke har planer om å kreve offentliggjøring av fagfolkene som mottar honorarer fra selskapet.

GRUNNLEGGENDE RETT: MSD har ikke planer om å kreve offentliggjøring av sine samarbeidspartnere, ifølge Hans Petter Strifeldt: – Det ligger en grunnleggende rettighet til å reservere seg mot offentliggjøring, og den ønsker vi å respektere.
Foto: Øyvind Bosnes Engen

– Vi ønsker å ha samarbeid med alt helsepersonell, i tråd med de retningslinjene som er avtalt mellom Legeforeningen og Legemiddelindustrien. Der ligger det en grunnleggende rettighet til å reservere seg mot offentliggjøring, og den ønsker vi å respektere. Samtidig er vi veldig tydelige på at vi ønsker åpenhet av dem vi samarbeider med, og vi oppfordrer alle samarbeidspartnerne våre til å samtykke til offentliggjøring, sier Strifeldt.

Han opplyser at MSDs samlede utbetalinger til helsepersonell som ikke har samtykket til offentliggjøring, ligger på drøyt 1,2 millioner kroner. Dette inkluderer både helsepersonell som aktivt har sagt nei til offentliggjøring, og personer som ikke har svart, og det omfatter både honorarer og refusjon av utgifter til blant annet reise og overnatting. Til sammenligning var den totale summen av selskapets rapporterte utbetalinger til helsepersonell, organisasjoner og forskningsstiftelser mer enn 47 millioner kroner i 2017. Dermed går bare 2,6 prosent av disse overføringene til mottakere som er ukjente for offentligheten, påpeker Strifeldt.

LES OGSÅ: Legene som topper den åpne honorarstatistikken etterlyser full åpenhet om utbetalinger

Andelen på vei opp
Han viser videre til at andelen av dem som går med på offentliggjøring, generelt er på vei opp. Ifølge bransjeforeningen Legemiddelindustrien (LMI) har samtykkeandelen økt fra 66 prosent det første året utbetalingene ble offentliggjort, til 76 prosent i årets offentliggjøring. Strifeldt mener også Legeforeningen har et ansvar for å få opp denne andelen blant sine medlemmer.

– Våre ansatte følger tett opp dem som svarer nei til offentliggjøring. Da peker de på at dette ikke er farlig, og at offentliggjøring bidrar til tillit i relasjonen mellom industrien og helsepersonell, som alle er tjent med. I og med at samtykkeandelen øker hvert år, tror jeg det blir tydeligere at dette ikke bør være skremmende for noen.

Honorarer til ukjente mottakere i 2017

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!