Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

SYKEHUSOPPHOLD: Målet for 2018 var at andelen pasientopphold som førte til pasientskade skulle utgjøre maksimalt 10,3 prosent. Så langt er det estimerte tallet 13,7 prosent. Illustrasjonsfoto: Arkiv

SYKEHUSOPPHOLD: Målet for 2018 var at andelen pasientopphold som førte til pasientskade skulle utgjøre maksimalt 10,3 prosent. Så langt er det estimerte tallet 13,7 prosent. Illustrasjonsfoto: Arkiv

Når ikke målet om reduksjon i andelen pasientskader

Lite tyder på at målet om 25 prosent reduksjon i andelen pasientskader på sykehus nås innen utgangen av 2018.

Annons:

Siden 2010 har andelen opphold med pasientskade i somatisk spesialisthelsetjeneste blitt offentliggjort i Norge. Nylig kom Helsedirektoratet med ny rapport. Den viser at det i fjor oppstod en pasientskade ved estimert 13,7 prosent av oppholdene på somatiske sykehus i Norge. I 2016 var andelen på 13,9 prosent.

Sykehusopphold innen rehabilitering, pediatri og psykiatri er ikke med i datagrunnlaget.

“Ledelsen i norske sykehus, helseforetak og regionale helseforetak må jobbe enda mer målrettet for å redusere pasientskader der omfanget er størst. ”

- Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt helseforetakene i oppdrag å redusere andelen pasientskader med 25 prosent fra 2012 til utløpet av 2018.

«Det er lite sannsynlig at vi vil oppnå det nasjonale målet», er konklusjonen i rapporten.

I 2012 var andelen på 13,7 prosent. Målet var at andelen pasientopphold med minst én pasientskade, uansett alvorlighetsgrad, skulle reduseres til 10,3 prosent. Det tilsvarer 25 prosent reduksjon.

Ber sykehusene bli flinkere
– Mange sykehus gjør mye godt arbeid for å forebygge skader i dag, men vi er langt unna målet om reduksjon av pasientskader på nasjonalt nivå. Ledelsen i norske sykehus, helseforetak og regionale helseforetak må jobbe enda mer målrettet for å redusere pasientskader der omfanget er størst, uttaler helsedirektør Bjørn Guldvog.

Han poengterer at pasientskader ikke bare er en belastning for den enkelte pasientene, men at det også bidrar til økte kostnader og lengre helsekøer.

Ifølge OECD utgjør behandling av pasientskader 15 prosent av det totale sykehusbudsjettet i OECDs medlemsland. Tall fra Sverige anslår om lag det samme.

Estimerte tall
Metoden som brukes for å estimere omfanget av pasientskader i Norge kalles Global Trigger Tool (GTT) og går ut på at journaler fra et tilfeldig utvalg somatiske sykehusopphold i Norge gjennomgås for å vurdere om det har vært en pasientskade eller ikke.

Datagrunnlaget gjør derfor at målingene ikke egner seg til å sammenligne helseforetak. Det er ikke gjennomført analyser for måloppnåelse for det enkelte helseforetak, sykehus eller GTT-team.

Kunne halvert antallet
Det skilles ikke på om pasientskaden kunne vært unngått eller ikke, men Helsedirektoratet anslår at om lag halvparten av pasientskadene kunne ha vært forebygd.

Fra 2010 til 2012 gikk andelen skader ned på nasjonalt nivå og har siden vært uendret. Ifølge rapporten har andelen lettere skader, som var forbigående og som bare krevde behandling, gått ned i perioden fra 2012 til i fjor.  

Samtidig har det vært en økning av forbigående skader som har ført til et forlenget sykehusopphold, med en økning fra 6,4 prosent til 8,2 prosent.

Ved 9,2 prosent av sykehusoppholdene i fjor ble det funnet minst én alvorlig pasientskade. 

Selv om omfanget av pasientskader er uendret på nasjonalt nivå, har flere helseforetak oppnådd en nedgang, særlig de som i utgangspunktet lå høyt, ifølge Helsedirektoratet.

Infeksjoner
I fjor var dette de hyppigste pasientskadene: urinveisinfeksjon, postoperativ sårinfeksjon, legemiddelrelatert skade og nedre luftveisinfeksjon.

For alvorlige pasientskader var dette de hyppigste: postoperativ sårinfeksjon, annen kirurgisk komplikasjon, legemiddelrelatert skade og nedre luftveisinfeksjon. 

Kommentarer

 • Marthe Iversøn Standeren 17.10.2018 11.06.41

  Fire danske sykehus i region Syddanmark har utviklet en løsning som automatiserer visning av hvor mange infeksjoner, hvilke pasienter og hvorfor pasienten har fått en infeksjon. Løsningen finner også pasienter som er i risiko for å utvikle en infeksjon før den oppstår. Dette er utviklet i samarbeid med professorer i mikrobiologi og basert på best practice innenfor smittevernsområde. Når løsningen implementeres på norske sykehus, vil den gi svaret på hvordan målene kan nås og hvem som lykkes eller ikke. Data og automatisert analyse er veien frem hvis vi skal lykkes med å gjøre våre sykehus trygge for pasientene. Løsningen som er utviklet kan flyttes og gjenbrukes på andre sykehus i Norden - så hva venter vi på?

 • Dr. Per Sille 16.10.2018 18.39.27

  Hei, kan dere ikke jobbe fortere, ha færre senger tilgjengelige, kortere liggetid, mindre tid til utredning og samtidig sørge for bedre kvalitet? Da får dere bruke mer tid på dokumentering da! /facepalm

 • Lege F 11.10.2018 09.11.12

  Kan hende er sannheten en økning i pasientskader. Oppholdene blir kortere og sannsynligheten for at en oppdager slike forhold på det stedet de oppsto, reduseres.

 • Økonom 11.10.2018 08.58.08

  Det er sikkert noe av dette som med enkle rutiner etc kunne blitt redusert. Samtidig - det ser ikke ut til at de som jobber på norske sykehus har så mye dødtid - tvert imot - det synes som det er for mange pasienter, oppgaver, papirarbeide, byråkrati og for få hender til å utføre dette. Tidsknappheten som oppstår som følge av ressursknappheten gjetter jeg meg til å ha virkning på pasientskadeomfanget. Det blir derfor et spørsmål om prioriteringer, bevilgninger og hva slags oppgaver helsevesent skal utføre. Det er vel så mye et politisk ansvar, som helsevesenets.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!