Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

– Nei, dette er ikke et kuttbudsjett, sier Sveinung Stensland, Høyres helsepolitiske talsperson, om helse i forslag til statsbudsjett for neste år.

– Nei, dette er ikke et kuttbudsjett, sier Sveinung Stensland, Høyres helsepolitiske talsperson, om helse i forslag til statsbudsjett for neste år. Foto: Anne Grete Storvik

Mener «Bent-effekten» har gitt mer til sykehusene

Sveinung Stensland (H) sier helseministerens gjennomslagskraft gjør at sykehusene har fått 1,35 milliarder i forslag til budsjett.

Annons:

STORTINGET (Dagens Medisin): Høyres helsepolitiske talsperson, Sveinung Stensland (H), avviser kritikken fra Legeforeningen og opposisjonen om et svakt sykehusbudsjett.

Det foreslås i neste års statsbudsjett at driftsbevilgningene til sykehusene øker med 1,35 milliarder kroner. Dette tilsvarer en aktivitetsvekst på om lag 1,7 prosent. Det er imidlertid lavere enn i fjor - da det ble lagt opp til en aktivitetsvekst på to prosent.

Bent-effekten
Dette, mener blant andre Ap og Sp er skuffende, og at sykehusene vil lide.

Legeforeningen advarer mot at det nå blir ennå strammere budsjetter på sykehusene.

– Nei, dette er ikke et kuttbudsjett, sier Sveinung Stensland, Høyres helsepolitiske talsperson:

– Helse får det som er den generelle veksten i statsbudsjettet. I tillegg til det får spesialisthelsetjenesten 1,35 milliarder, som er en vekst ut over det man normalt skulle hatt hvis Bent (helseminister Bent Høie, journ.anm) ikke hadde hatt gjennomslag. Så de 1,35 milliardene er Bent-effekten, sier Stensland, som med dette vil understreke at 1,35 milliarder er i tillegg til ordinær vekst i budsjettene.

– For øvrig har kritikken fra Arbeiderpartiet vært lik fra år til år, legger han til.
 
Da forslaget til statsbudsjett for 2018 ble lagt fram i fjor, advarte helseminister Bent Høie (H) mot å ha urealistiske forventinger, og sa: 

– Vi må være forberedt på tider der man er nødt til å holde tilbake, vi kan ikke ha urealistiske forventninger. Mye tyder på at sykehusene ikke er underfinansierte, om vi ser på aktivitet, investeringsnivå og ventetider, sa Høie.

 – Denne virkeligheten kommer ikke til å gå over, den vil fortsette, sa Høie i dette intervjuet.

Sveinung Stensland roser sykehusansatte, som han sier jobber smartere.

– Vi tilfører mer penger, og det må jobbes smartere. Samtidig er det ingen som liker å høre at de må løpe fortere. Men de må jobbe smartere.

Nye, dyre medisiner
Strømmen av nye dyre legemidler som må finansieres av sykehusene, øker.Neste års statsbudsjett gir ingen øremerkede føringer for hvordan sykehusene skal dekke inn dette. Stensland sier dette er bakt inn i potten sykehusene får.

– Det er det samme som nye operasjoner og lignende, og når man tar i bruk ny teknologi og ny medisin, så er jo det mer kostnadseffektiv behandling med raskere og bedre effekt. Og mer moderne utstyr korter ned liggetiden. Dette handler ikke om å spare, det handler om at pengene vi bruker på helse skal gi mest mulig helse.

Kommentarer

 • LIS3 09.10.2018 19.42.36

  Rimelig lei av såkalte helsepolitikere som står på sidelinjen og forteller legene hvordan de skal jobbe mest effektivt innenfor et gitt budsjett mens de selv nyter diverse goder. Virker som de har lite til null innsikt i hvordan hverdagen til leger og annet helsepersonell faktisk foregår, og hvor presset vi allerede er. På tide å få inn noen erfarne leger/sykepleiere i politikken snarlig til å erstatte Bente & co!

 • Lege 09.10.2018 14.37.28

  Jeg oppfordrer Stensland til å møte bruke tid i et mottak og en sengepost på OuS for å se hva som skjer når leger og sykepleiere løper fortere, og pasientene ikke blir forsvarlig undersøkt og fulgt opp. Da må han sette av tid til å spørre pasientene om hvor mye de har forstått av hva som har skjedd, resultater av undersøkelse og plan videre. Det kan han evt gjøre mens han løper.

 • Lege 09.10.2018 09.46.37

  La Stensland komme med et par konkrete forslag på hvordan man skal jobbe "smartere". Om han ikke kjenner til de faktiske løsninger blir dette bare tåkeprat.

 • Skadelig "Bent effekt". 08.10.2018 21.03.18

  Ja ja helsepolitikere som ikke forstår eller har kunnskap om virkeligheten. Jobbe smartere blir en floskel. Tilførte penger går for det meste til direktører, IKT og et topp tungt byråkratisk helsesystem. Dette er ikke pasientens helsevesen.

 • Lis 08.10.2018 20.19.36

  "Jobb smartere, og her har du en nytt skjema som skal fylles ut for hver pasient for registrering til en database som ikke kan utnyttes enda". Kan dette ikke lages elektronisk, eller fylles ut av merkantilt personell? "Datasystemene klarer ikke å håndtere registreringen, og antall heslesekretærer skal kuttes ned for å spare penger (med mindre de jobber i admin): Så du får gjøre det selv. Men ikke registrer overtid! Men jobb smartere"

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!