Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

TØFFERE TIDER: – Jeg er fullstendig klar over at de som jobber i sykehusene kontinuerlig jobber hele veien for å bruke ressursene smartere, og at dette er slitsomt for dem. Denne virkeligheten kommer ikke til å gå over, den vil fortsette, sier helseminister Bent Høie (H).

TØFFERE TIDER: – Jeg er fullstendig klar over at de som jobber i sykehusene kontinuerlig jobber hele veien for å bruke ressursene smartere, og at dette er slitsomt for dem. Denne virkeligheten kommer ikke til å gå over, den vil fortsette, sier helseminister Bent Høie (H).

Høie til sykehusansatte: – Forstår det er slitsomt, men dette vil fortsette

Helseminister Bent Høie (H) roser ansatte i sykehusene for å jobbe smartere, og ser at dette er slitsomt for dem. Men dette vil fortsette, sier han.

Annons:

– Helse er fortsatt en vinner, sier helseminister Bent Høie (H) onsdag, idet forslaget til neste års statsbudsjett legges frem.

– Vi har veldig høy aktivitet nå
Høie, som forøvrig  karakteriserer budsjettet for 2018 som «nøytralt», samlet sett, mener det er tydelige prioriteringer i helse:

 – Det legges opp til en fortsatt god vekst i sykehusene – på to prosent – og en rekke store investeringer. Vi er oppe i et forventet investeringsnivå på 12 milliarder for sykehusene, sier Høie, som også viser til de nye sykehusprosjektene i Drammen, Stavanger og Radiumhospitalet, blant annet.

– Så vi har veldig høy aktivitet nå, sier han.

 – I dette budsjettet gjennomfører vi mange av tiltakene som vi varslet i Primærhelsemeldingen, Prioriteringsmeldingen og Legemiddelmeldingen.

“Vi må være forberedt på tider der man er nødt til å holde tilbake”

- Helseminister Bent Høie (H)

12 milliarders-knipa
Som kjent kom regjeringens 2013-løfte om 12 milliarder til sykehusene over fire år, aldri i havn.

Ved fremleggelsen av budsjettet i oktober i fjor var regjeringen tre milliarder unna målet.

I forslaget til fjorårets budsjett lå det en vekst på 1,9 milliarder – i årets budsjett er løftet på 1,589 milliarder kroner.

– Tar ett budsjett om gangen
Om dette kan ganges med fire fremover, vil ikke Høie love:

– Vi får ta et budsjett av gangen. I dette legger vi opp til en aktivitetsvekst på to prosent, noe som er over den demografiske veksten, som er på 1,5 prosent.

– Den samlede aktivitetsveksten er 11,9 prosent over det som var samlet aktivitetsvekst i alle åtte budsjettene som Stoltenberg-regjeringen fikk vedtatt. Så vi har høyere vekst samlet sett en det de greide på åtte budsjetter.

 – Vi er tydelige på at vi vil priorotere høyere vekst i sykehusene fremover. Men det er ikke bare penger som løser de utfordringene. Vi må jobbe på nye måter og effektivisere driften, sier Høie.

– Tolv milliarder var realistisk i 2013
– Dere snakker om et helt annet nivå på veksten i spesialisthelsetjenesten i de kommende budsjettene?

 – Jeg har sagt det før: 12 milliarder var en realistisk forventing for fireårsperioden, slik utviklingen i økonomien var i 2013. Men så ble det ikke mulig å nå det løftet, på grunn av det som rammet oss – oljeprisen og flyktningkrisen.

 – Vi har ikke gitt løfte om 12 milliarder i denne perioden fordi vi på en helt annen måte må prioritere tydeligere i offentlig sektor.

 Ap virkelighetsfjerne?
–  Arbeiderpartiet lovte i valgkampen 12 milliarder til sykehusene i perioden. var det virkelighetsfjernt?

 – De hadde også løfte om å øke skatter og avgifter med 12-13 milliarder og hadde mange andre store pengeløfter. De kan gjerne øke skatter og avgifter med 15 milliarder, men ikke i hver stortingsperiode. De skyver problemene foran seg.

 – Mange vil hevde at sykehusene allerede er grovt underfinansiert, og veksten enda mindre enn sist, hva er din beskjed til dem?

– At sykehusene og helse er en vinner i dette budsjettet og gir høyere vekst enn den demografiske utviklingen tilsier. Det er gode grunner til det, som flere kostbare medisiner og store investeringer.

 Advarer mot urealistiske forventninger
– Vi må være forberedt på tider der man er nødt til å holde tilbake, vi kan ikke ha urealistiske forventninger. Mye tyder på at sykehusene ikke er underfinansierte, om vi ser på aktivitet, investeringsnivå og ventetider.

– Men jeg er fullstendig klar over at de som jobber i sykehusene kontinuerlig jobber hele veien for å bruke ressursene smartere, og at dette er slitsomt for dem.

 – Denne virkeligheten kommer ikke til å gå over, den vil fortsette, sier Høie.

Kommentarer

 • Morten Horn 14.10.2017 20.38.28

  Jeg forstår at dette vil fortsette. Demografisk utvikling og medisinsk-teknologisk utvikling - spriket mellom hva vi kan gjøre og hva vi har fagfolk og penger til å gjøre vil bare øke. Spørsmålet er hvorfor det bare er vi helsearbeiderne - og pasientene våre - som skal bære denne byrden. Stadig flere har nå hjemmekontor, fleksitid og ovale helger. Mange utdanner seg til yrker hvor de kan leve ut sine drømmer og realisere seg selv. Når behovet er så stort - hvorfor kan ikke flere av oss settes til å ta ansvar for samfunnets svakeste? Jeg ønsker et solidarisk og omsorgsfullt helsevesen. Men skulle ønske at det var flere til å dra dette lasset. Det er ikke sant at vi ikke kan investere mer penger og personellressurser i helsevesenet. Det er et spørsmål om prioritering.

 • lege 15.10.2017 20.28.50

  Godt forslag. Dette handler som du sier om penger og prioriteringer. Dagens system for ledelse av helsevesenet, les RHF-direktørene og embetsverket i HOD, hvorav ingen er ansvarlig overfor velgerne. prioriterer å spare penger. Helseministere de siste 10-15 år har i realiteten ingen makt. Høie snakker derfor sant når han sier at dette kommer til å fortsette, gitt dagens udemokratiske maktstrukturer. Og disse maktstrukturene er det tverrpolitisk enighet om,

 • Lege X 15.10.2017 20.32.33

  De ledende partiene i Norge (H og A) har ikke noen større plan med helsevesenet annet enn å la det være et Monopol som vil sentralisere ytterligere, behandlingsteder og makt. I framtida vil vi få et annet helsevesen og andre mennesker som jobber der. Lenge har svært mye talent endt opp i helsevesenet. Mye av dette talentet kunne med fordel godt til for eksempel undervisningsoppgaver. I framtida vil det være langt flere som verken er svært engasjert eller talentfulle som jobber der i knapphet, regelstyring, med frykt og trusler. Sentralstyrte monopol har svært mye til felles.

 • Lasse Moe, digitaljournalist 13.10.2017 17.33.52

  Hei! Vi har tekniske problemer med at kommentarer faller bort fra kommentarfeltet. Har lagt en sak på forsiden nå for å annonsere dette. Vi jobber med å gjenoprette kommentarer og prøver å fikse saken så fort som mulig. Beklager!

 • Lege 13.10.2017 14.00.39

  Teknisk feil? Ble det for ubehagelig for DM at ministeren kritiseres? Maktmisbruket fortsetter. Avmaktsfølelse og snart apati er vel alt som er tilbake for min del.

 • lege 13.10.2017 12.52.11

  Noe teknisk galt? Alle kommentarene måtte vel ikke slettes?

 • lege 13.10.2017 12.43.56

  Har kommentarene her forsvunnet?

 • Karin 12.10.2017 21.06.37

  Lurer på om direktørstaben i UNN har hørt dette, eller forresten, ledelsen er jo noe annet.

 • Lege 12.10.2017 20.50.11

  På tide å koble Arbeidstilsynet inn.

 • lege 12.10.2017 19.36.02

  Glad jeg ikke stemte inn denne regjeringen. Jobbe smartere? Det betyr bare at de kaster ut sjuke folk, sammen med en elendig utredning, mens det er uforsvarlig, og med en like elendig epikrise. Pasientene får elendig oppfølging på sykehus, og man ser ikke helheten i det hele tatt. Ernæring og søvn for kritisk syke pasienter droppes glatt. Folk kommer ut fra opphold i svært dårlig ernæringstilstand og dehyrert - med feil diagnoser, feil medisinliste, feil journalinnhold og mye mangler og bare surr og rot. Ja, det er smart, Høie. Like smart som å pisse i buksa for å holde seg varm på beina.

 • Lege 12.10.2017 16.05.26

  Mere vås fra Høie. Jobbe smartere? Sykususledelse og foretaksledelse er helt frakoblet pasientbehandlingen. Jobbe smarter med elendige datasystemer, mangel påundersøkelserom og en evig flyt av byråkratisk pjatt fra ledelsen? Forutsettningene for effektiv drift fiinnes ikke med dagens ledelsesmodell. Ingen med makt bryr seg om hva helsepersonell trenger for å jobbe effektivt. Det krever ikke enorm innsikt for å skjønne at tiden det tar og logge seg på utallige datasystemer utgjør en betydelig kostnad ( og evt en risiko dersom man har ansvaret for dårlige pasienter som trenger rask behandling) Vi kan heller ikke undersøke pasienter uten undersøkelsesrom. Rapporteringer på all verdens uvesentligheter holder mange i administrasjon og ledelse i arbeid, men det koster penger å bruke tid på tull. Det som gradvis er i ferd med å skje er at det offentlige helsevesenet forvitrer. Foretakene har blitt en stat i staten som med all makt, og intet ansvar. Høye bestemmer i realiteten veldig lite.

 • Bent Høie må stoppe sløseriet 12.10.2017 15.36.12

  Det er blitt stor avstand mellom det som loves og det som kan innfridd. Om Høie kunne stoppet det meningsløse sløseriet hadde det hjulpet på moralen. Fråtsing i konsulter som skal hjelpe med direktørers personlige interesser, skyhøye lønninger og kortsiktige kutt som blir dyrt etter et par år. Det styres ikke godt!

Nyheter fra startsiden

Fastlegeoppgjøret

– Useriøst av Høie

Brudd i forhandlingene om normaltariffen

KS oppfordrer kommunene til dialog med fastlegene2

Seksuelle minoriteter

WHO friskmelder fetisjister

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!