Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
KRITISK: – Det er ikke ok at det blir masse penger å betale for pasienter i den offentlige helsetjenesten, sier Svein Aarseth, fastlege og leder i Rådet for legeetikk i Legeforeningen. Foto: Lasse Moe

Fastleger om forretningsmodell:– Etisk problematisk

I 2017 omsatte Melin Holding AS for 554 millioner, og eieren tok ut 142 millioner kroner i utbytte. Deler av inntektene kommer fra pasientene, gjennom betalingsgebyr og inkassokrav.

Publisert: 2018-09-27 — 14.00
Denne artikkelen er over tre år gammel.

Tidligere sørget de fleste legekontor selv for fakturering og innkreving av eienandel, men de siste årene har stadig flere gått over til betalingsautomater, hvor Melin Medical er den største leverandøren. For legen har dette åpenbare fordeler, som slipper å bruke tid på fakturering og kan bruke mer tid på pasientene. Men flere leger uttrykker nå at denne tjenesten også har en bakside.

Dersom en pasient går rett forbi betalingsautomaten og glemmer å betale egenandelen, eller ikke kan gjøre opp for seg der og da, beløper raskt purregebyrer og renter som Melin Collectors krever inn. Slik kan 200 kroner vokse til 5000 kroner når inkassoselskapet til slutt sender kravet til namnsmannen.

Les også: Slik tok han styringen på fastlegekontorene

Eksplosiv vekst i tvangsinndrivelser
I 2016 fikk Melin Collectors knallhard kritikk fra Finanstilsynet for blant ulovlige inkassosalær mot 3996 mindreårige, og for å ha innkrevd for høye gebyr for tidlig. I februar i år stilte tilsynet spørsmål om selskapets eksplosive vekst i tvangsinndrivelser. I 2015 sendte Melin Collectors 183 utleggsbegjæringer til namsmannen, mens det i 2016 hadde økt til 6426 begjæringer – og videre til hele 26.846 tvangsinndrivelser i 2017.

Finanstilsynet ba om en redegjørelse, og viste til at det er god inkassoskikk ikke å ta de sterkeste virkemidlene i bruk så lenge det er grunn til å tro at «mer lempelige vil føre til samme resultat». Finanstilsynet avsluttet tilsynssaken med at det ikke forelå noe kritikkverdig, men selskapet er fortsatt i tilsynets søkelys.

– Vi mottar klager på selskapet, men ikke urovekkende mange i forhold til det totale antallet inkassosaker. Det at selskapet har vokst fort og at virksomheten retter seg mot en skyldnergruppe som er spesielt sårbar, gjør at vi likevel løpende vurderer om det er hensiktsmessig å følge opp Melin Collector ytterligere, sier Anne-Kari Tuv, seksjonssjef for seksjon for eiendomsmegling og inkasso i Finanstilsynet.

Når egenandelen ikke blir slettet, hender det at fattige pasienter forlater legekontoret med ubetalt regning, og da er systemet automatisk og ubarmhjertig i sin purring med gebyr
Steinar Westin, pensjonert fastlege

– Finanstilsynet ba Melin Collectors og syv andre inkassoselskaper om et orienteringsmøte knyttet til økningen i antallet saker som oversendes namsmannen. Vi hadde et konstruktivt orienteringsmøte med Finanstilsynet i februar i år, og det har ikke vært behov for ytterligere oppfølging utover det, sier administrerende direktør Ingvill Hestenes i Melin Medical.

– Etisk inkasso
I en kvartalsmelding fra Melin Group i 2017 skriver Hestenes: «increasing the number of terminals is important as it creates a domino effect on revenue, driving the number of invoices generated and following debt collection».  

– Er flest mulig inkassosaker et uttalt mål for selskapet?

– Dette er en enkel forklaring på statistisk årsakssammenheng: Jo flere kunder vi får, desto flere fakturaer sender vi ut. Og siden andelen inkassosaker er ganske konstant, vil derfor antallet inkassosaker statistisk sett øke, sier Hestenes.

– Vi har fokus på etisk inkasso, som gjør det mulig for klinikken selv å bestemme hvilke krav som følges opp. Dette med bakgrunn i at de kjenner skyldneren best fra sin behandlings-hverdag. Vi jobber også aktivt med å skape dialog med skyldner slik at betaling finner sted så tidlig som mulig i prosessen for å unngå at kravet øker, sier Hestenes, som understreker at salærene blir regulert i forskrift til Inkassoloven.

Les også:  Advokat: – Melin fester grepet om hele verdikjeden.

– Ubarmhjertig system
Dagens Medisin har vært i kontakt med flere fastleger som er ubekvem med det som oppfattes som en aggressiv inndrivningspraksis.

– Jeg vil bare være lege, og overlate det administrative til andre. Men det er ikke bra når dette fører til at vi påfører pasientene høye kostnader, sier Svein Aarseth, fastlege og leder i Rådet for legeetikk i Legeforeningen.

Han understreker at leger skal ta hensyn til pasientenes økonomi.

– Det står i vårt etiske regelverk. Jeg tenker at det vi gjør nå med betalingsordninger, kan være etisk problematisk. Vi som leger må selv ta ansvar for hvordan vi innretter system for pasientbetaling, sier Aarseth.

Han får støtte fra mangeårig fastlege og professor, Steinar Westin.

– Som doktor opplever man noen ganger at det er pasientens økonomi som er problemet, og i «gamle dager» var det da lett å slette egenandelen. Men i det nye systemet er dette tungvint og komplisert. Når egenandelen ikke blir slettet, hender det at fattige pasienter forlater legekontoret med ubetalt regning, og da er systemet automatisk og ubarmhjertig i sin purring med gebyr. Selv om det formelt er riktig at folk skal gjøre opp for seg, så er systemet firkantet og bringer pasienten opp i klemma, Westin.

Les også: Legeforeningen: Flere leger vil vekk fra Melin

– De svakeste rammes
Legene er bekymret for at det ofte er pasienter med langvarig sykdom, hyppige brukere av helsetjenester og kanskje med dårlig økonomi, som rammes hardest av høye gebyr og inkassokrav.

– Dårlig økonomi skaper uhelse. De pasientene som kanskje har det aller vanskeligst, rammes hardt av en slik praksis, sier fastlege Thomas Bache-Grøndahl.

– Det er en beskrivelse vi ikke kjenner oss igjen i. Våre kunder har mulighet til å velge hvilke krav som skal følges opp med inkassopågang, og i tillegg har de svært vide muligheter til å annullere egenandeler og påløpte omkostninger i lang tid. Om klinikken har krav man ikke ønsker skal følges opp, så har man full frihet til dette, og dette praktiserer klinikkene i stor grad i dag, sier Ingvill Hestenes i Melin Medical.

– Ved innkreving av omkostninger fra dem som har minst, vil de beskyttes av inkassoloven, og i tillegg vil det ikke foretas tyngre tiltak mot denne gruppen gjennom våre løsninger. Vi har et ansvar overfor legene med å følge opp ubetalte krav, og det er et ansvar vi tar på alvor slik at de kan være trygge på at vi følger opp selv etter at gjentatte purringer er neglisjert. Når det er sagt, så forblir faktisk den store majoriteten av ikke-betalte krav ikke fulgt opp grunnet kreditering fra klinikkene, eller ved at Melin Medical selv lar kravene ligge basert på interne analyser, sier Hestenes.

Professor Mads Andenæs ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO).

Uheldig eierskap
Professor Mads Andenæs ved Institutt for privatrett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, mener det er svært uheldig at Melin Medical eier Melin Collectors og dermed sitter på styringen både for betalingstjenester og inkassovirksomhet.

– Det gir en uheldig egeninteresse i høye gebyrer og en til dels aggressiv inkassopraksis, sier han.

Se oversikt: Dette er selskapene til Jesper Melin

Advokat og partner Johan Ratvik i advokatfirmaet DLA Piper sier til Dagens Medisin at det ikke er vanskelig å forstå den rent kommersielle begrunnelsen for at Melin Medical betinger seg retten til å utpeke hvilket inkassoselskap som skal benyttes som inkassator i avtalene om betalingstjenesten.

– Bindingen mellom Melin Medical og Melin Collectors fremstår likevel som problematisk. Melin Medical bruker den makt- og markedsposisjonen de har opparbeidet til å gjøre det lettere å få inn inkassooppdrag til seg selv. Det er uheldig, sier Ratvik.

Advokat og partner, Johan Ratvik i advokatfirmaet DLA Piper.

Han legger til at det i avtalene han har sett mellom Melin Medical og fastlegene, så har ikke selskapet kjøpt kravene fra legene. Likevel er det Melin Collectors, et heleid datterselskap av Melin Medical, som langt på vei bestemmer hvilke krav som skal fremmes og når de eventuelt skal stoppes eller forlikes

– Det kan være problematisk fordi fastlegene da ikke selv avgjør hvilke pasienter som skal slippe å betale, og hvem som skal forfølges med inkassokrav, sier Ratvik.

Lønnsom virksomhet
Ratvik understreker at inkassobransjen gir høye inntekter.

– Inkassovirksomhet har ofte vist seg å være veldig lønnsomt, og når de samme eierne da står bak inkassoselskapet, kan de tjene svært gode penger på dette. For fastlegene spiller dette økonomisk ingen rolle fordi det uansett er pasientene som betaler kostnadene ved inkassoen. Eierne kan her med andre ord tjene godt på å levere noe jeg antar er en forholdsvis greit priset tjeneste til sine egne kunder, fastlegene, og tjene de store pengene på det som fremstår som et sideprodukt som ikke er konkurranseutsatt, og som da pasientene betaler for. Spørsmålet som må stilles, er om dette er til pasientenes beste – de sitter ikke ved forhandlingsbordet når avtalen blir inngått.

Les også: Jesper Melin avviser monopol-kritikk: – Jeg har løst et stort problem for legene

– Det fremstår som sannsynlig at det er nettopp bindingen mellom betalingssystemet og inkassoselskapene, og salget av halvparten av aksjene i Melin Medical, som har gitt de store inntektene og det tilsvarendestore utbyttet vi ser i Melin Holding i 2017.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Gro Moen Skjøtt 21.10.2018 21.45.34

  Så legene har virkelig en mulighet til å unngå dette...? Blir veldig skuffet når jeg leser dette da jeg var pårørende til en som stadig glemte å betale ( en del av sykdommen, dårlig hukommelse) og jeg skriftlig ba om en mulighet til å endre dette opplegget. Penger på forhånd, dagen etter osv. , men ikke noe var mulig i følge legen!! Vi betale frikort 2 ganger....MINST. Ny time ble heller ikke akseptert av legen før all gjeld var betalt! Så her har enkelte leger like stor skyld som innkrevingsselskapet....latskap?? Gidder ikke å sette seg inn i systemet for å hjelpe sine pasienter? Ulovlig å nekte time også ser jeg nå... :(

 • Morten Westereng 27.09.2018 18.33.14

  Det er åpenbare fordeler med å bruke en betalingsløsning ala Melin i en hektisk praksis, men ulempene begynner å bli langt flere enn fordelene. 1. Har saken gått til inkasso har legen 2 valg i portalen: Ettergi beløpet, men la Melin inndrive purregebyret eller ettergi beløpet og betale purregebyret selv! 2. Annen betaling, f eks med Vipps ansees som et kontraktbrudd. Mange, særlig ungdommer, har f eks Vipps og ønsker å betale med dette, men må istedet få en faktura med hjem inkludert gebyr. Et elektronisk spørsmål / e-konsultasjon blir også gebyrbelagt hvis man ikke kommer til kontoret og betaler samme dag ( da faller litt av vitsen med e-konsultasjon bort.) 3 Annen betaling enn det seg går gjennom betalingsterminalen fremkommer ikke i det månedlige regnskapet. Ellers støtter jeg tanken til "Fastlege" om at all betalingsoppfølging bør forestås av HELFO all den tid fastlegen ikke kan nekte å ta inn pasienter som unnlater å betale, godt forslag!

 • Fastlege 27.09.2018 15.33.08

  Der er en andel av pasienter der med vilje ikke betaler legeregninger da det har lite konsekvens - pasienten/skyldig får lov til å søke legen uanset hvor mye utestående (prøve å gjøre likende med feks strøm- eller telefon-selskab, så går det fort med blokkert service, selvom begge er livsnødvendige). De utestående beløppene er ikke ubetydelig, kansje 20-30.000kr pr fastlege pr årsverk. Ingen andre næringsdrivende er forpliktet til å ta imot kunder og gi kreditt tross vedkommende har vist seg å være en dårlig betaler. Da fastlegen er tvungen (etisk og ifølge loven) til at ta imot pasientene på listen sin uansett om de betaler eller ej, bør utestående egenandeler logisk set være statens problem - og ikke fastlegens, En logisk løsning er derfor at HELFO (eller kommunen) tar over all inndriving av egenandeler for legekontorene, og HELFO betaler legene for full konsultasjons kostnad (refusjon + egenandel + evt attest/medisin/forbruk) når legen sender inn oppgjøre til HELFO.

 • Roy Michelsen 27.09.2018 18.17.04

  Innkreving av egenandeler burde sidestilles innkreving av skatt, hvor man kan motregne skatt, eller trekke direkte fra ytelser uten at det fører til at pasienten blir ruinert. Jesper Melin forklarte selv i en artikkel i DM at det var en utfordring at eldre pasienter ikke forstod hvordan automaten fungerte. Ikke tillegg nekter flere legekontorer å motta kontanter, i strid med sentralbankloven. I 2017 kunne man lese om inkassoeksplosjon blandt eldre. Om dette har en sammenheng gjenstår å se, men med tanke på at Melin samme år hadde 30.000 utleggsforretninger, så kan man vel gjøre seg opp noen tanker rundt dette. Når jeg jobbet i Helse Midt-Norge ble jeg fortalt at innenfor psykiatrien gikk de fleste egenandelene til inkasso, noe som i seg selv er en selvmotsigelse når man ser på hvilke psykiske problemer man får av å slite økonomisk.

 • Tore Talseth 27.09.2018 15.07.36

  Vi brukte Melin inntil jeg pensjonerte meg for fire år siden. Det var enkelt å se hvilke krav som nærmet seg inkasso, og det var bare et tastetrykk som skulle til for å Stoppe dette (noe jeg konsekvent gjorde). Er det ikke slik lenger? Er det Melin som bestemmer at alle forfalte krav går til inkasso?? Advokat Ratvik formulerer seg slik. Isåfall skjønner jeg forargelsen, men jeg skjønner ikke at legen kan akseptere det

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!