Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Ketil Størdal er leder av Barnelegeforeningen og en av talspersonene for Kloke Valg-kampanjen som lanseres torsdag. Foto: Getty Images/arkivfoto

Undersøkelse blant 1528 leger: – Vi behandler for mye

Flertallet blant 1528 leger svarer at de gir for mye behandling. Press fra pasienten og dårlige henvisninger er hovedårsaken, ifølge legene.

Publisert: 2018-09-13 — 06.00
Denne artikkelen er over tre år gammel.

Flesteparten av de 1528 legene som har besvart en undersøkelse som Legeforeningen har utført, oppgir at de selv bidrar til en praksis der man overdiagnostiserer og overbehandler.

Les mer: Legene til kamp mot unødige undersøkelser

Undersøkelsen legges frem torsdag. Da lanserer Legeforeningen Kloke Valg-kampanjen; en norsk utgave av kampanjen Choosing Wisely, som ble startet i USA. Den har som mål å fremme samtaler mellom lege og pasient, slik at pasienten velger behandling som er evidensbasert og virkelig nødvendig.

Radiologer, barneleger og allmennmedisinere har svart i undersøkelsen.

Over 90 prosent i samtlige spesialiteter mener det skjer overbehandling og overdiagnostikk i norsk helsevesen.

«Et problem»
En stor overvekt av leger mener dette er et problem. Samtidig mener en svært høy andel at de selv overbehandler – og at det skjer på egen arbeidsplass.

Blant de 184 medlemmene i Norsk forening for radiologi som har svart, er henvisninger på feil grunnlag, og forventning om at man skal utføre prosedyren fra en overordnet kollega, de største grunnene til at de utfører undersøkelser de anser som unødige.

Utsatt for press
Barnelegene, 297 har svart, oppgir at en stor grunn er at de har mottatt henvisninger på for svakt grunnlag. Minst like mange svarer at også press fra pårørende og pasient er en stor årsak til overbehandling.

Frykter klager
1047 leger i Norsk forening for allmennmedisin har svart. De oppgir press fra pasient og pårørende som en stor årsak til overbehandling. Samtidig svarer en nesten like stor andel at de er engstelige for represalier og frykter klager.

Selvransakelseskampanje
Legene er også spurt om underbehandling, noe de mener forekommer, men i mindre grad enn overbehandling.

– Vi i prosjektledelsen for «Gjør kloke valg» synes ikke funnene er overraskende. Derfor kan kampanjen ses på som en selvransakelseskampanje. Bred enighet om overdiagnostikk og overbehandling som et problem er en god forutsetning for å kunne gjøre noe med det, uttaler Ketil Størdal, leder i Barnelegeforeningen og en av kampanjens talspersoner.

– Kultur en sterk driver for overbehandling

Dagens Medisin har tidligere møtt lederen for den internasjonale overbehandlingskampanjen Choosing Wisely, medisinprofessor Wendy Levinson.

Hun mener den sterkeste driveren for overdiagnostikk og overbehandling er kultur.

I Norge har det for eksempel i lengre tid vært en debatt om kne- og skulderkirurgi, som man fortsetter å utføre til tross for at både ortopeder og helsemyndigheter har erkjent at mange pasienter ikke har noen nytte av det.

Les mer: Mener studie setter «spikern i kista» for unødige kneoperasjoner

Men årsaken til at man fortsetter med disse prosedyrene samt andre man vet ikke gir noen nytte, handler ikke bare om penger, mener Levinson:

– Det er ikke bare pengene – det er forventningene vi har skapt, både hos pasientene og hos legene: Pasienten med et dårlig kne hadde en tante som fikk artroskopi, og legen har hatt en pasient en gang, som hadde nytte av det. Det er en kulturendring som må til. Evidens er en del av dette, men det er langt fra bare evidens som påvirker oss, sa hun til Dagens Medisin.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Øystein Risø Nilsen 26.09.2018 11.21.36

  ..eller kan det være en konsekvens av den alvorlige mangelen på kompetanse.....(den vanskelige kontrollen med og oversikt over variablene..)

 • Fastlege Sabine Sass 22.09.2018 20.58.44

  Så lenge Dr. Google og VG er første behandleren før fastlegen får en sjanse å vurdere pas. OG helsetilsynet gir alltid advarsel til leger som får tilsynssak (selv om det ikke var noe med. faglig feil, men ufullstendig dokumentasjon, formfeil i journalføring eller for lite empatisk og serviceorientert kommunikasjon kl. 03.00 om natten), kommer overbehandlingen til å øke enda mye mer. Dårlige henvisninger? Anamnese, undersøkelse og behandlingsoppstart kommer alltid først. Så har oftest tiden gått og den neste pas. (eller sengen om natten) venter. Henv. er gratis fritidsaktivitet til fleretall av fastleger. Så lenge arbeidstid for henvisninger ikke betales, kommer henv. delvis til å være for dårlig. Personlig har jeg dårlige erfaringer med gode henv.. "Du har gjort alt, vi ser ikke hva vi kan bidra med." At en "relevant spesialist" som sier akkurat det samme som FL har mer tyngde ser vi dessverre daglig. Vi overbehandler/-undersøker fordi mediene og advokater bestemmer, ikke legene.

 • Fastlege Sven Richard Haugvik 15.09.2018 10.58.15

  Hver 3. sykehuslege tar jevnlig tar inn pasienter til utredning selv om det fremgår av henvisningen at pas ikke burde vært henvist. På den annen side fant NPR at 13% henv. blir avvist. Den 16. jan. 2018 går Foss tjenestevei: RR har sjekket adressatenes meninger om fastlegens henvisninger, og looper FLOs mislighold til media og HOdep som skal få lovpålagte kommuner til å forbedre henvisningsfaget. Bevisbyrden er tung: Mer enn hver fjerde fastlege henviser jevnlig pas til sykehus selv om de ikke forventer medisinsk nytte av utredningen/behandlingen. Halvparten av sykehuslegene i utvalget opplever jevnlig at det ikke kommer klart frem av henvisningen hvorfor pas har behov for spes.behandling. Nasjonale tall fra NPR åpenbarte 557 avvisninger hver dag, antakelig stigende pga. DPSene. NFA er usikker, men poengterer at Helsetilsynet aldri kritiserer en lege for å ha gjort for mye. Henvisningsfadesen kan ese ut («for mer enn hver fjerde fastlege») så lenge krisen eskalerer uten strakstiltak?

 • Dr. Per Sille 13.09.2018 16.11.04

  Mye av problemet her ligger nok i en overbelastet FLO. Jeg har ikke alltid tid til å gjøre medisinsk godt funderte vurderinger eller å ta inn pasienten til mange konsultasjoner ifm en utredning. Da er det så mye enklere å sende en henvisning og overlate ansvaret til spesialisthelsetjenesten. Veldig mye dyrere for samfunnet, men dette er resultatet av uansvarlig og ukontrollert oppgaveoverføring til FLO. Eller for å si det på en annen måte: Kontrollprøvene revmatologene vil jeg skal ta for dem tar faktisk tid fra pasienten som kommer med nyoppdagede leddsmerter. Jeg har ikke tid til å ta meg godt av begge pasientene, så da får revmatologen ta en av dem. Mer ubetalt overtid er i alle fall uaktuelt for min del. Dette er en svært godt varslet krise i Høies helsevesen (eller pasientens helsevesen som han liker å kalle det).

 • Mett og god 13.09.2018 14.19.08

  Ja, basert på de to kommentarene under, virker det som om høy status pasienter, får for mye behandling, mens lav status pasienter får for lite. Eller er det slik at lav status pasienter oftere blir feilbehandlet, enn høy status pasienter? Eller bunner hele greie med overbehandling i at det er bedre å gi for mye behandling, til høy status pasienter, og så ta feil, enn å gi for lite behandling, til høy status pasienter, og så ta feil. Og så snur vi på setningen når det gjelder lav status pasienter slik at det er da bedre å gi for lite behandling, til lav status pasienter, og så ta feil, enn å gi for mye behandling, til lav status pasienter, og så ta feil. Eller blir dette, helt, vrangforestillende, lav status, feil? Og samtidig, ganske, så høy status, riktig!!!....

 • lege 13.09.2018 12.43.33

  Å skylde på pasientene er drøyt - og i alle fall meget unyansert Jeg ser masse pasienter som ikke har blitt henvist i tide - fordi de f.eks. er middelaldrende kvinner som har blitt utsatt for hersketeknikker, som bagatellisering og psykologisering, og dermed ikke fått oppdaget alvorlig sykdom i tide. Her har vi et problem mht. pasienter som har lav status. Det er nok at pasientene har f.eks. en ryggtilstand - så er risikoen deres for å bli mistrodd når de presenterer klinkende klare symptomer på f.eks. ileus og ende opp kritisk syke med nekroser i storparten av tarmen. Lavstatuspasientene ( muskelskjelettilstander, psykiatri) blir ikke trodd når de presenterer f.eks. diffuse symptomer pga. hjerteinfarkt, hjertesvikt, hjerneslag osv. - jf. dagens papirutgave av Dagens Medisin mht. pacemakere hos kvinner vs. menn.Bare noen eksempler på hva som sannsynligvis vil skje i økende grad, ved fokus på å utrede mindre. Reelle eksempler. Helsepersonell bør rydde i fordommer overfor pasientgruppe

 • Sykehuslege 13.09.2018 15.44.48

  Jeg leser ikke Bjørn Løndalen slik det virker som du gjør. Både det han skriver og det du skriver kan meget vel være riktig. Pasientenes status, innsikt og resurser har åpenbart betydning for helsetilbudet også i det offenlige systemet. Dette har blant annet med hvilke rettferdighetsbegrep vi legger til grunn. Er målet resultatlikhet eller innsatslikhet? Dette kompliseres også ytterligere av at mye av utredinge og behandlingen vi tilbyr viser seg og ikke ha særlig nytte. Ultralyd screening av skjoldbruskjertler, atroskopi ved degenerative meniskrupturer og generelle helsesjekker av friske personer er eksempler på dette. For de mest ressurssvake er også pasientens manglende evne til etterlevelse noe som gjør at de ikke får enkelte typer utreding og behandling.

 • Bjørn Løndalen 17.09.2018 09.02.53

  Du misforstår mitt innlegg totalt. Poenget er at vi utreder for mye, og det gjør vi. Som radiolog i privat virksomhet har jeg hver dag et stort problem når pasientene kommer med grunnløse henvisninger. Det du nevner er noe helt annet og det går jeg ikke inn på. Men hvorfor skal alle med litt vondt i kneet ha MR? Antydet ryggsmerte etter trening = MR rygg? Slike henvisninger flyter vi over med, og det gjør at ventetidene for de som virkelig trenger utredning går opp. De som ikke får time raskt er de som ikke er flinke til å "mase" og som bare slår seg til ro og venter. Og ikke tro at henvisningen sier noe om hvor alvorlig situasjonen er. Det har vist seg gang på gang å ikke stemme.

 • Sykehuslege 19.09.2018 18.35.21

  Nå har vel ikke jeg akkurat gjenngitt ditt innlegg. Det er vel mest et forsøk på å få frem andre aspekter i debatten. Dersom du tenker at det er pasientenes skyld, så burde du i det minste gjøre deg opp noen tanker om hvorfor det har blitt slik. Det du sier ellers som jeg har missforstått fremstår for meg som selvfølgeligheter. Selvfølgelig får du masse dårlige henvisninger. Har helstilsynet noen gang reagert på en unødvendig mr rygg henvisning? Tror du mange pasienter forbanner fastlegen sin fordi han sendte de til en slik undersøkelse. ( selv de med alvorlige komplikasjoner etter unødvendig kirurgi basert på funn fra slike undersøkelser, tror vel gjerne at operasjonen var nødvendig)

 • Bjørn Løndalen 13.09.2018 11.10.26

  Ikke glem den største pådriveren i dette, nemlig pasienten selv. Det er en STOR forventning i befolkningen om at alt skal utredes og avklares. En god kollega som driver i almenpraksis kom en gang med et sukk: "Da jeg startet i almenmedisin kom folk og sa "Jeg har vondt i magen, hva kan det være?" Nå kommer de og sier "Jeg tror jeg har fått akutt intermitterende hepatisk porfyri, du skal vel sende meg til CT?" Det vanskeligste er faktisk å senke forventningene til pasientene, og der sliter vi alle. Bjørn Løndalen Radiolog i privat praksis

 • Sykehuslege 13.09.2018 09.58.15

  Fint at DM tar opp overbehandling/overdiagnostikk. Dere kunne gått litt mer i dybden. 1. Helsetilsynets rolle blir ikke belyst. Hvor stor andel av undersøkelsene gjøres av rent legiomedisinske grunner. 2. I en hverdag preget av meget tøffe prioriteringer når det gjelder tid, som igjen henger sammen med endemisk uhensiktsmessige og inneffetive datasystemer i helsenorge, er det ofte nødvendig å få avklart problemstillinger fordi man ellers risikerer uforsvarlig behandling av andre pasienter. 3. Nedbygging av sengeplasser gjør at vi ikke har observasjonskapasitet. Dette gjør det også tvingende nødvedig og få avklart problemstillinger vi ellers kunne observert oss ut av. Dette gjelder f. eks sansynligvis hovedelen av de tusenvis CT caput for unge pasienter med med milde hodeskader. Dette er lavthengende frukter med god organisering av helsevesenet, men neppe mulig å få endret på med dagens styringsmodel, hvor ledelsen stort sett er helt dissasosierte fra pasientbehandling.

 • Patience Lister 13.09.2018 18.14.49

  Sykehuslege - jeg er såååå enig med deg ang. problemene vi får pga for lav observasjonskapasitet!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!