Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Skjermdump, Helsedirektoratet

Skjermdump, Helsedirektoratet

Ga kun fem dagers frist for ELTE-kurs

Psykologistudentene fra masterstudiet på Eötvös Loránd University (ELTE) i Budapest får tilbud om praksis for å få autorisasjon, med start i november.

Annons:

Det skriver Helsedirektoratet på sine nettsider torsdag, og viser til at det komplementerende tiltaket er utformet etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Tiltaket skal føre til at de tidligere masterstudentene uteksaminert i 2016 og 2015 ved ELTE-universitetet, endelig kan få norsk autorisasjon som psykolog.

Kvalifiseringstiltaket strekker seg over 14 måneder, og innehar 12 måneder klinisk praksis ifølge direktoratet. – Alle detaljene er ennå ikke på plass, men i samarbeid med universitetene, de regionale helseforetakene og Psykologforeningen jobber vi med å detaljere programmet, skriver Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet skriver at de kandidatene som allerede har stilling som omgjøres til praksisplass, vil bli tilbudt å fortsette i praksisplassen.

5. SEPTEMBER: – Grunnen til at fristen er så kort, er at kandidatene skal få mest mulig innretningstid, sier Anne Farseth, avdelingsdirektør for autorisasjon i Helsedirektoratet.
Foto: Helsedirektoratet

Les mer om kvalifikasjonstiltaket på Helsedirektoratets sider, her.

TIDLIGERE ELTE-STUDENT: Kritisk til tidsfristen

Påmelding innen 10. september
Skal man tro Helsedirektoratets informasjon, kan det haste å melde seg til ordningen:

«Kandidatene må si ifra innen 10. september om de vil inn i ordningen». (...)

«Helsedirektoratet skal etter at kandidatene har meldt seg, så langt det lar seg gjøre tilby en plass i geografisk nærhet til dagens bosted. Målgruppen for tiltaket vil bli løpende orientert og det kommer mer informasjon senere. De kandidater som nå velger å takke nei til tilbud om oppstart i tiltaket høsten 2018 av andre grunner enn fødselspermisjon vil ikke kunne regne med å få et nytt tilbud i de to neste puljene».

Helsedirektoratet forklarer til Dagens Medisin at de har sendt ut informasjonen om påmelding til ELTE-kandidatene på e-post, 5. september.

– Frivillig tilbud
Helsedirektoratet er klar over at det er en kort svarfrist på utlysningen av kurset:  

– Grunnen til at fristen er så kort, er at kandidatene skal få mest mulig innretningstid. Slik at de som får tilbud om konkret praksisplass, får tid til å eventuelt flytte til kurset starter, i november, sier Anne Farseth, avdelingsdirektør for autorisasjon i Helsedirektoratet.

Farseth forklarer at de nettopp har fått tilbakemelding fra helseforetakene rundt om i landet om hvilke praksisplasser de kan levere. Helseforetakene hadde svarfrist 29. august for å gi sin tilbakemelding.

– Derfor har vi prioritert å få ut informasjonen så raskt som mulig etter denne fristen. Dette er et frivillig tilbud. De som melder seg vil få et tilbud om plass og så fort som mulig, slik at de får vite hvor de skal, sier Farseth.

– 5 dager er en kort frist. Hva skjer dersom noen ikke skulle rekke å melde seg?

– Vi er opptatt av å få svar fra alle. Dette er en intern frist som er satt. Før vi får en tilbakemelding fra alle, er det vanskelig å komme videre i prosessen.

Turbulent sak
Saken om de tidligere ELTE-studentene daterer helt tilbake til at Helsedirektoratet i 2016 sluttet å godkjenne utdanningen til de tidligere psykologistudentene ved ELTE.

Direktoratet konkluderte i 2017 med at ELTE-kandidatene ikke kvalifiserte for å få utstedt arbeidslisens som psykologer i Norge. Slik at de kunne jobbe veiledet for å få autorisasjon.

Deretter har det skjedd mye i saken – kandidatene fikk bevilget penger over revidert nasjonalbudsjett til en ordning med et 14 måneders ekstra utdanningsopplegg.

ESA har også bedt norske myndigheter svare om behandlingen av psykologistudentene fra ELTE, fordi de mistenker at behandlingen av ELTE-studentene bryter med EØS-avtalen.

 

Kommentarer

 • Korrupt 13.09.2018 23.32.16

  Introkurs for kandidater som har jobbet i psykologstillinger i 2 år!? Hvem er ansvarlig for å holde kursene? Jo, sanne mine antagelser, så er det NPF. Verden vi bedras!

 • Habilitet 13.09.2018 23.49.09

  NPF er desv manipulerende og korrupt hvem skulle trodd det i Norge. Verdens beste kliniske psykologer? Soleklart og pinlig bedrageri med ekstrem narsissistisk holdning av norsk psykologiutdanning som verdens beste. Ja, vi bedras, men NPF er venn med helseministeren og H.dir.

 • Venn med hvem? 21.09.2018 17.36.22

  Jeg ser mange beskyldninger om at NPF har tette forbindelser til politikere, men ELTE-studenter som har nær familie på Stortinget blir aldri kritisert for det samme...?

 • Dirty - uansett! 11.09.2018 11.59.52

  Uansett hva man måtte ha av innvendinger mot utdannelse i Ungarn, så tyder framgangsmåten til Helse og omsorgsdepartementet og helsedirektoratet på at det ikke er faglighet i seg selv man hviler på.

 • Maktforhold 10.09.2018 00.06.36

  H.dir, Hod og helseminister vil nå måtte svare for seg i to rettsinstanser. NPF må nok også svare for seg. Tiden vil vise. Desv er maktforholdet mellom ungdommer og maktbyråkratiet ala MeeToo kampanjen påfallende. La debatten ligge og la ESA og retten kjøre saken. H.dir fører en krig.

 • Svar til svar til hersketeknikk 09.09.2018 18.49.59

  Du dummer deg selv ut. Jeg viser bare til dokumenter fra myndighetene i Ungarn (les myndighetene i Ungarn, ikke hdir) og har lov til å stille spørsmål ut fra dette. Alle kan selv lese dokumentet, det er offentlig. Der det står at ELTE-kandidater må være under veiledning for å kunne utøve yrket som psykolog, mao har ikke en selvstendig autorisasjon ifølge ungarske myndigheter https://helsedirektoratet.no/Sider/Utdannelse-som-Clinical-and-health-psychologist-fra-Ungarn-%28ELTE%29.aspx Du kan godt være uenig med denne vurderingen og sint for at dokumentet eksisterer, men det unnskylder ikke dårlig debattoppførsel fra deg. Jeg er forøvrig ikke psykolog, men en humanbiolog med litt for mye fritid ;) ha en fin dag videre.

 • Jens 09.09.2018 19.00.13

  Hei! Det står at man jobber under supervision. Det betyr tilsyn, ikke veiledning. Det innebærer i praksis at en psykologspesialist er øverste ansvarlig på helseinstitusjoner. Samme kravet finnes i Norge. Dessuten jobber man selvstendig selv om en spesialist er øverste ansvarlige på institusjoner. Dette spesifiseres i nyere brev fra Ungarn. Om det så var slik at man måtte jobbe under veiledning i ungarn som du påstår, så har det uansett ingenting å si. Det finnes ingen lovverk hvor det står at godkjenning er avhengig av at man kan jobbe helt selvstendig i hjemlandet. Det er ikke uten grunn at EØS-tilsynet har åpnet traktatbruddsak mot Norge. Anbefaler at du leser deg opp her for mer balansert informasjon :) http://www.eftasurv.int/da/DocumentDirectAction/outputDocument?docId=4352

 • .. 12.09.2018 18.36.55

  Men er man utdanna i Norge, ville man etter studiet kunne starte en selvstendig psykologpraksis, vel?

 • Jens 12.09.2018 19.14.45

  Ja muligens, i så fall på grenseland ift sine fagetiske forpliktelser. Men hvorfor er dette relevant? Som sagt står det ikke noen ting om selvstendighet i arbeid (som man gjør i begge land) i noen regelverk

 • ELTE-psykolog 09.09.2018 14.53.10

  Tilføyning: Sist gjeldene dokument i saken kommer fra ESA. Anbefaler deg å lese det, om du ønsker å oppdatere deg på det aktuelle.

 • Jens 09.09.2018 02.03.54

  Hvor er NPF sin støtte til studentene i denne saken? Hvordan godtar de at medlemmene sine blir behandlet på denne måten? Etterlyser mer kritisk journalistikk

 • Verre og verre 08.09.2018 20.25.45

  Som arb giver har jeg fulgt ELTE saken i flere år. Neste år er det fire års jubileum for H.dirs behandling av en proteksjonistisk fagforeningskamp for NPF. Nærmere 200 norske ungdommer er hardt rammet. Alt av lovverk som regulerer saksbehandling er brutt, også denne gangen. Tenk hvis ESA ga HOD 3 virkedager på å avgi svar i ELTE saken.

 • Tron 08.09.2018 19.09.45

  Dette var merkelig. Innlegget er oppdatert og teksten med st direktoratet kan forlenge fristen, er tatt bort. Hvorfor? Feilsitat eller bondeanger?

 • Ikke psykolog 08.09.2018 23.18.20

  Avd dir for autorisasjon i H.dir Anne Farseth har kanskje fått korreks for sin uttalelse? Mye rart og moralistisk har kommet fra H.dir.

 • Tron 10.09.2018 11.43.39

  Nja, jeg tror at evt forlengelse av fristen, sto i et annet innlegg fra bl.a. Alexander Lundgreen Flottorp.

 • Lasse Moe, redaksjonen 10.09.2018 12.38.10

  Hei! Uttalelsen til Farseth som jeg tror dere diskuterer, står i denne saken (https://www.dagensmedisin.no/artikler/2018/09/07/kritisk-til-tidsramme-i-forslaget-fra-helsedirektoratet/ ): «Anne Farseth, avdelingssdirektør for autorisasjon i Helsedirektoratet, presiserer at hun forstår at det er kort tid, og viser til at tidsfristen er satt internt i Helsedirektoratet for å imøtekomme behovet for forutsigbarhet hos kandidatene. Imidlertid sier hun at tidsfristen kan utsettes om det er nødvendig. Og at direktoratet nå jobber med å kartlegge interessen for hvem som ønsker å benytte seg av tilbudet. – Hvis fristen utsettes vil prosessen med å kartlegge hvem som får tilbud om konkret plass, ta lenger tid, sier Farseth.»

 • ELTE-psykolog 08.09.2018 15.18.02

  Jeg har skjønt hvorfor statsminister E. Solberg har med fremmet hasteforslag ifht. lovendring av offentlighetsloven. Jeg vil tro Farseth`s elektroniske Outlook kalender ikke tåler offentlighetens lys. Med ESA på nakken og kommende søksmål skjønner jeg behovet for forberedelse, men å innskrenke innsynsretten er så alvorlig, at jeg skjønner ikke at dette går under radaren til folk flest.

 • Spill for galleriet? 08.09.2018 09.18.42

  ELTE-utdanningen er blitt vist å ha faglige mangler. Jeg mener de som allerede har påbegynt ELTE-utdanningen burde få autorisasjon, det er uansvarlig av godkjenningsmyndighetene å lage regler med tilbakevirkende kraft når konsekvensene er så store. Men om det er faglige mangler i ELTE-utdanningen burde man ikke glemme dette i debatten og iallefall ikke kompensere for dette mer med offentlige skattepenger for nye studenter framover. Hvorfor skal staten Norge betale for mangler i utenlandske utdanninger. For eksempel må jo sykepleiere med utdanning utenfor Norge om nødvendig betale for diverse kurs selv for å få norsk autorisasjon, med mindre arbeidsgiver betaler. Norge som stat har derimot ikke en plikt med å legge til rette for dette.

 • ELTE-psykolog 08.09.2018 15.01.43

  Det er ikke bevist mangler i ELTE utdanningen. Etter snart 3 år på leting etter mangler, har de fortsatt ikke funnet det de leter etter. Det burde være veldig interessant for offentligheten at det nå brukes hundremillioner kroner av skattepenger til helsesektoren på unødvendig kursing av kandidater fra ELTE. De kompenserende kursene er basically fellesprogrammet på spesialiseringen. Rett og slett et bedrag. De eneste som står igjen som vinner ii denne saken er NPF

 • Svar 08.09.2018 22.02.57

  Jeg trodde det var en rapport der det stod at praksisen ved ELTE ikke var god nok for kravene til norsk autorisasjon? Med mindre dette kun var en påstand fra myndighetene, uten bevis? Beklager om jeg har misforstått, jeg har dessverre ikke kjennskap til denne saken utover det som står i media.

 • svar 09.09.2018 00.15.45

  Du har ikke misforstått, det foreligger rapport fra hdir. med påstand om "mangler" og "avvik" i utdanningen fra ELTE. Problemet et bare at det ikke spesifiseres. Så da er det ikke rart at kursingen er ad hoc, i form av fellesprogrammet på spesialiseringen.

 • Svar igjen 09.09.2018 14.22.40

  Takk for forklaring. Jeg har lett litt og kan ikke finne rapporten fra Hdir. Men jeg fant et dokument på Hdirs nettsider fra ungarske myndigheter, der det står at ELTE-kandidater må være under veiledning for å kunne utøve yrket som psykolog. https://helsedirektoratet.no/Sider/Utdannelse-som-Clinical-and-health-psychologist-fra-Ungarn-%28ELTE%29.aspx Dermed ser det ut til at ELTE-utdannede ikke har kompetansegrunnlaget for autorisasjon oppfylt ved uteksaminering? Igjen mener jeg at nye regler ikke skal gå utover nåværende studenter med tilbakevirkende kraft, men sett i lys av uttalelsene fra Ungarn, kan man vel ikke forsvare at framtidige ELTE-kandidater skal få autorisasjon med en gang i Norge.

 • svar 09.09.2018 14.45.49

  Se der, da var du kanskje ikke så uvitende om saken som du ville gi inntrykk av? Du har valgt å tro hdir., og det er en rett du har, men hvorfor har du behov for å gi inntrykk av noe annet? Alle dokumenter fra ELTE vil bli belyst i søksmålet, så inntil da er det nytteløst å gå videre på dette her. I hvertfall for min del.

 • Useriøst 09.09.2018 17.21.37

  Hersketeknikk å påstå at man ikke kan lese seg opp uten å være partisk. Hvem er du til å dømme andres intensjoner. Jeg lurte oppriktig. Håper du ikke er psykolog med en slik argumentasjonsteknikk. Møter du dine pasienter med en slik bastanthet også? Om du mener noe annet kan du i det minste komme med noen saklige argumenter istedenfor å være frekk.

 • Svar tl hersketeknikk 09.09.2018 17.47.17

  Det er hersketeknikk og beskylde andre for hersketeknikk, når man har gått tom for argumenter. Kommentarene over er ikke vanskelig å gjennomskue. Når det er sagt så er jeg usikker på hva som er verst: Hersketeknikk eller manipulering? Tror jeg går for det siste. Å begynne å blande pasientene inn i diskursen virker bare desperat! Det er helt naturlig å forsvare seg mot løgn! Er du psykolog, som ikke klarer å trekke slike sammenhenger?

 • Sleipt. 07.09.2018 13.04.11

  Oser taktikk, straff, panikk, uvilje og frykt for ESA.

 • Tron 07.09.2018 11.53.02

  ESA ga staten 3 mnd på å svare. Her ber direktoratet om svar på 3 virkedager. På mail. Noen dager før de selv må svare ESA. Taktisk? Jeg kan jo ikke vite, men det hadde vært en artig situasjon 13.09, om brevet til ESA inneholdt noe sånt: "Alle studentene sa JA til vårt forslag om videreutdanningen fordi ELTE ikke er tilfredstillende. Vi anser derfor saken som avsluttet fra vår side. " Nei, ikke artig....... Ingen av delene.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!