Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

ASYMMETRISKE MAKTFORHOLD: Undersøkelsen bekrefter at seksuell trakassering ofte skjer i asymmetriske maktforhold; i flertallet av tilfellene var den som trakasserte en overordnet legekollega og/eller leder/sjef, eller en underviser/praksisveileder. Illustrasjonsfoto: GettyImages

ASYMMETRISKE MAKTFORHOLD: Undersøkelsen bekrefter at seksuell trakassering ofte skjer i asymmetriske maktforhold; i flertallet av tilfellene var den som trakasserte en overordnet legekollega og/eller leder/sjef, eller en underviser/praksisveileder. Illustrasjonsfoto: GettyImages

En av fem kvinnelige leger har opplevd seksuell trakassering

Nesten fire av ti trakasseres av sjefen, viser en undersøkelse blant medlemmer i Legeforeningen.

Annons:

I etterkant av #metoo-kampanjen valgte Legeforeningen å gjennomføre en undersøkelse for å kartlegge omfanget av slik trakassering blant sine medlemmer. Resultatene fra undersøkelsen, som Fafo, står bak, er nå publisert i Tidsskriftet for legeforeningen. 8657 leger, det vil si 36 prosent av de spurte, har svart på undersøkelsen.

Her svarer 16 prosent at de har blitt utsatt for seksuell trakassering på arbeidsplassen eller jobbrelaterte arrangementer i løpet av karrieren. Andelen er høyere blant kvinnelige (22 prosent) enn blant mannlige (8 prosent) leger. Undersøkelsen bekrefter også at yngre leger er langt mer eksponert for seksuell trakassering i jobbsammenheng enn sine eldre legekolleger.

Fire av ti trakasseres av sjefen
Undersøkelsen viser videre at leger som jobber i spesialisthelsetjenesten er mest utsatt for seksuell trakassering, mens de som arbeider i primærhelsetjenesten er mindre eksponert (73 prosent versus 21 prosent).

På spørsmål om hvem som utsatte dem for seksuell trakassering i jobbsammenheng, svarte 58 prosent at det var en legekollega, mens 37 prosent svarte at det var en leder/sjef.

«Det må anses å være svært høyt, og uttrykker et betydelig problem hva angår eksponering for seksuell trakassering blant Legeforeningens medlemmer», skriver Fafo-forsker Mona Bråthen i kronikken.

Les også: To sparket og syv varsler om trakassering ved OUS

Legepresidenten: Alvorlige tall
Blant studentmedlemmene er det totalt 12 prosent som oppga at de har blitt utsatt for seksuell trakassering i studiesammenheng. «Det er oppsiktsvekkende at det i tre av fire tilfeller var underviser/praksisveileder som trakasserte seksuelt», påpeker Bråthen.

– Dette er alvorlige tall. Samtidig så ser vi at disse tallene stort sett følger et mønster som forventet, nemlig at der makt er ulikt fordelt, så utnyttes det på denne måten. Og kvinner er oftest i posisjonen med minst makt, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen.

Les også: Sier opp kirurgjobben i protest mot ukultur

– Det som bekymrer meg er at en så stor andel av studentene forteller om trakassering. Medisinstudenter ser ut til å være mer utsatt enn andre studenter, og det kan ha sammenheng med at man lærer etter en mester-svenn-modell. Det er en god læreform, men det gir et skjevt maktforhold og det må vi ha spesiell oppmerksomhet på fremover.

Få varsler
– Hvilke tiltak setter dere i gang?

– Saken er allerede behandlet i sentralstyret, og vi har nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med dette for å se hva vår organisasjon kan gjøre både for å forebygge slike hendelser og følge opp de som blir utsatt for dette. Men dette er ikke noe Legeforeningen kan gjøre alene, vi trenger et samarbeid med arbeidsgiversiden, myndighetene og universitetene, sier Hermansen.

Blant legene som har opplevd seksuell trakassering, er det kun 14 prosent som har meldt fra til noen om det som skjedde. Hovedbegrunnelsen for ikke å si fra er at de selv ikke anså hendelsen som alvorlig nok. Flere opplever skyld- og skamfølelse samt nedstemthet som følge av den seksuelle trakasseringen de har blitt utsatt for, ifølge studien.

OUS-sjefen: - Vi har vært litt for treige og latt det gå for langt

Med utgangspunkt i likestillings- og diskrimineringsloven, ble følgende definisjon av seksuell trakassering brukt i undersøkelsen: «Enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.»

Relaterte saker

Kommentarer

 • Jostein Vikheim 10.09.2018 22.49.58

  Sammenliknet med den nasjonale undersøkelsen publisert 8. mars i år er dette tallet lavere enn for den generelle befolkning der nesten 1 av 3 kvinner hadde opplevd uønsket seksuell adferd

 • Fastlege2 10.09.2018 12.38.56

  Oppgis at 36% svarte på undersøkelsen. Om jeg husker rett opplevde jeg undersøkelse som tungrodd og ga opp halveis. Vil tro at motivasjonen for å fullføre undersøkelse er høyere om man har opplevd trakassering. Savner en diskusjon fra artikkelforfatter angående svarprosent og representativt utvalg.

 • T.T 10.09.2018 00.14.32

  Bruk sunn fornuft slik som vi andre må gjøre. Når en er 40 pluss spring en ikke etter studentene som en kåt hankatt da går en pent hjem til kone og barn, om en ikke har kone så sjekker en opp på en sivilisert måte.

 • Kvinnelig LIS 08.09.2018 21.15.13

  Til mannlig LIS. Damer greier fint å merke forskjell på dårlig sjekking og seksuell trakassering. Dårlig sjekking er som oftest bare hyggelig og sjarmerende, men seksuell trakassering blir som oftest brukt direkte som hersketeknikk. Mannlige LIS/turnusleger/overleger tror jeg har det som oftest mye lettere enn kvinnelige, både i samarbeid med sykepleiere og blir oftere sett på som flinke kun pga kjønn. Tror vi har en lang vei igjen dessverre. At dere ikke forstår problemet er vel bare med på å understreke dette.

 • Dr. Per Sille 08.09.2018 22.23.06

  Til kvinnelig LIS: Du tar feil: Damer greier ikke alltid å merke forskjell på dårlig sjekking og seksuell trakassering. Men siden du drar inn sykepleiere: Mannlige sykepleiere er dobbelt så ofte utsatt for seksuell trakassering som kvinnelige sykepleiere. Se linken om du ikke tror meg. Kanskje damer burde gå litt i seg selv også? https://sykepleien.no/2018/02/mannlige-sykepleiere-mer-utsatt-trakassering

 • Lege nr 100 09.09.2018 10.16.49

  Var sjælv (man) i sykehuset utsatt før «något» mellan dålig sjekking och trakassering i sykehuset. Blev obehagligt Sa ifrån till ledare som inte kunde gøra någonting med det Just sayin’

 • Mann, lis 09.09.2018 19.19.19

  Hvilken rolle spiller det om damene klarer å skille, når de drar nytte av at omverdenen ikke klarer? Det er jo da blitt fullstendig risikosport å vise seksuell interesse, eller bare gi kommentarer til noen som ser seg taktisk tjent med å ta deg.

 • Mann, lis. 08.09.2018 15.28.59

  Det er forskjell på mobbing med seksuelle virkemidler, hersketeknikker med seksuelle virkemidler, seksuelle tilnærminger med drøye metoder, og seksuelle tilnærminger som er uønskede. Jevfrykter viktoriansk spillover til siste gruppering, og mister helt respekten for meetoo, når det ikke differensieres saklig.

 • Mann, lege 08.09.2018 18.36.30

  Eg er heilt enig med deg. Metoo sausar saman alt mogleg. Mykje av det verkar alvorleg. Men mykje verkar også berre som dårleg sjekking.

 • Fastlege 09.09.2018 05.53.59

  Enig i at det er mye som sauses sammen, men tror noe av det viktigste er når det er forskjell i makt og hierarki. Det kan oppleves veldig ubehagelig og gi mye usikkerhet også ved "dårlig sjekking" om det er noen over en selv i hierarkiet. Om dette går under meetoo er kanskje usikkert. Synes man i utgangspunktet kan la sjekkingen ligge når man er på jobb. Man kan vise interesse for noen ved å være en god venn og kollega, og man bør la være å kommentere hverandres utseende og fysiske egenskaper når man er på jobb, ihvertfall spare dette til man er blitt godt kjent. Gjelder både kvinner og menn. Hilsen kvinnelig fastlege

 • Mann, lege 09.09.2018 08.38.59

  Det er eg einig med deg i. Ein kan tolke me to som eit oppgjør med uheldige maktstrukturar og missbruk av makt. Ein kan også sjå det som ein endring av seksualmoralen i ny-puritansk rettning. Det er dette siste penget eg et skeptisk til. Sett bort i frå helsevesenet, så har det vært ein del merkelige metoo sakar framme i media. Mange menn ha falt på grunnlag av forhåndsdømming i trivelle sakar. Grensen mellom ein dårlig vits og trakasering er ein ikkje alltid eins om. Eit eksempel kan være den middelaldrande kvinnlige vekteren som sa ho skulke låse seg inn der eg sov i løpet av natta. Eg syntes det var litt ubehagelig, men eg er ganske sikker på at det berre var eit forsøk på ein vits frå ho. Slike misforsforståingar oppstår heile tida.

 • Dr. Per Sille 09.09.2018 13.01.53

  @Fastlege: Når en vet hvor mange som treffer partneren sin på jobb så blir det en smule naivt å si at en bør la sjekkingen ligge når en er på jobb. En bør selvsagt være varsom når en sjekker. Hvis en ikke ønsker oppmerksomheten får en rett og slett si i fra der og da - og det skal respekteres! Vi er da voksne mennesker?

 • Fastlege 09.09.2018 14.52.44

  Til Per Sille. Poenget mitt var mest det med forskjeller i status og makt. Som ung lege er man helt avhengig av de over seg og man er vel ofte usikker nok fra før om det ikke skal toppes ved å få uønsket seksuell oppmerksomhet eller hva man nå skal kalle det fra en overordnet lege.

 • Dr. Per Sille 10.09.2018 00.41.03

  @Fastlege: Jeg skjønner hva du mener, men er ikke enig i konklusjonen. Lege-sykepleier som treffes på arbeid er svært vanlig og det skal da plutselig bli forbudt? Voksne folk må klare å si i fra og de som får korreks må akseptere det uten å bli sure. Hvis en fortsetter å gi uønsket seksuell oppmerksomhet _etter_ at en har fått beskjed om at det er uønsket, da skal det selvsagt få konsekvenser. Det må være en grense for i hvilken grad vi skal ha "safe spaces" og den grensen er, slik jeg ser det, for lengst overskredet.

 • Også under studiet dessverre 08.09.2018 02.36.01

  Jeg er en medisinstudent i Norge som har opplevd å bli trakassert av to eldre leger under studiet, ved to enkelttilfeller. To ganger på 6 år er kanskje lite sammenlignet med hva andre opplever, men er likevel to ganger for mye. Jeg er norsk og begge legene var også norske. Jeg har tidligere jobbet utenfor helsevesenet og sammenlignet med andre steder opplever jeg at rommet for seksuell trakassering i det norske helsevesenet er stort. Jeg tror dette har mye å gjøre med maktstrukturene i helsevesenet uten at jeg klarer å sette helt ord på hvorfor.

 • B:T 07.09.2018 22.22.25

  Når legene er så stygge med sine kolleger så lurer eg faen meg på hvor jævlige de må være med sine pasienter.

 • God og mett 07.09.2018 15.53.38

  Slik trakassering er rent maktmisbruk. Skal det stoppes må det gis konsekvenser. For maktmisbruk oppstår når det ikke gis nok konsekvenser til de som miljøet rundt dem har definert som de "faglig" unnværlige, Og de blir da, de farligste... https://www.nrk.no/vestfold/_-mange-psykopater-i-lederstillinger-1.13517319

Nyheter fra startsiden

Har kontrollert helsevesenets ressursbruk i 25 år

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!