Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

REKRUTTERINGSSVIKT: - Det er oppsiktsvekkende og helt nytt for Bergen kommune, sier etatsdirektør Brita Øygard om fastlege-mangelen.

REKRUTTERINGSSVIKT: - Det er oppsiktsvekkende og helt nytt for Bergen kommune, sier etatsdirektør Brita Øygard om fastlege-mangelen. Foto: Målfrid Bordvik

24 søkere til én fastlønn-stilling – vanlige fastlegejobber står tomme

Bergen kommune fikk 24 søkere til én ALIS-stilling, men ingen kvalifiserte søkere til 13 fastlegehjemler. – Det haster å finne løsninger, sier etatsdirektør Brita Øygard i Bergen kommune.

Annons:

FLESLAND, BERGEN (Dagens Medisin): Under ettårskonferansen for ALIS-Vest prosjektet redegjorde etatsdirektør i Bergen kommune, Brita Øygard, for hvordan fastlegekrisen brått har rammet dem.

– Det siste året har vi hatt store problemer med rekruttering. I 2018 er det lyst ut 14 ledige fastlegehjemler, og 10 av dem er lyst ut flere ganger. Antall kvalifiserte søkere er svært lavt, og flere stillinger er lyst ut fire ganger uten at vi har kunnet ansette noen. Det er oppsiktsvekkende og helt nytt for Bergen kommune, sier Brita Øygard.

Bergen kommune har ledet arbeidet med ALIS-Vest, som er et prosjekt der 10 vestlandskommuner har ansatt 15 fastleger i faste utdanningsstillinger. I prosjektet har legene fast lønn, permisjonsrettigheter og slipper å kjøpe seg inn i privat praksis. Det var hele 72 søkere da to av disse stillingene ble utlyst i Bergen i fjor. Da én av legene valgte å flytte ble det en ledig stilling på Laksevåg legekontor i sommer.

Ubesatte stillinger
– Til én ALIS-stilling fikk vi 24 søkere. Samtidig ble det lyst ut 13 fastlegehjemler, hvor vi fikk 0-3 søkere på hver stilling, og hvor det ikke var noen kvalifiserte søkere. Dette er et sterkt signal som vi tar veldig alvorlig. 12 av 13 stillinger er fortsatt ikke besatt, sier hun.

Kommunene har intervjuet mange av legene som ønsket seg ALIS-stilling med håp om å lokke noen til å kjøpe fastlegehjemmel, uten hell.

– Samtlige leger ønsker seg fast lønn, fast arbeidstid og veiledning. Ingen ønsker investeringen med kjøp av hjemmel og lange uforutsigbare arbeidsdager, forteller Øygard.

– Orker ikke mer
– I tillegg til rekrutteringssvikten opplever vi at erfarne fastleger slutter eller trapper ned. De ber om tilrettelegging på grunn av stort arbeidspress og ønsker fritak for kommunale oppgaver og reduserte lister. Vi ser at både erfarne, dedikerte fastleger og unge fastleger ikke orker mer, sier hun.

Det lokale samarbeidsutvalget har bedt kommunen om å opprette flere ALIS-stillinger. Det ønsker også kommunen.

Etterlyser finansiering
– Men det forutsetter at vi har finansiering. Det er kostnader knyttet til dette for kommunen, sier Øygard.

Under dagens konferanse kunne ikke helseminister Bent Høie love at det kommer midler til flere ALIS-stillinger, men sier han er åpen for søknader.

Kommentarer

 • Misfornøyd Lis2 04.09.2018 19.22.49

  Jeg merker at jeg ikke bryr meg. Jeg skal aldri bli fastlege. Jeg begynner på sykehjem om jeg skulle tape en eventuell oppsigelsessak som fast ansatt på sykehus. Miljøet er selvfølgelig kjempedårlig på sykehus. Jeg må være helt usynlig. Absolutt alle skal få lov til å mene noe om jobben jeg gjør. Drit i å lese guidelines, bare få en feeling for hva sykepleierene er vant til, hva overlegene er vant til, hva sekretærene vil ha, og vær servil ovenfor alle. Bedre å bare spise litt dritt innimellom, enn å dusje i ekskrementer som fastlege. Dessuten, skal man bli noe i byråkratiet, så må man enten bli spesialist eller sykepleier. Så fastlege er en dead end. Har tenkt mange ganger på å bli fastlege, men ender alltid opp med å slå det fra meg. :-)

 • Fastlege 42 03.09.2018 17.17.20

  Øk drifttilskuddet til selvstendig næringsdrivende tilbake til akseptabelt nivå, da blir det igjen attraktivt å være fastlege. Fastlønn kan være en løsning i distriktet, men der må trolig bemanningen opp for å avlaste på vaktberedskapen/legevakt. Gi så det virkelig monner, da blir også stillingene som ingen vil ha også besatt. Hovedårsaken til at det ikke lengere er attraktivt er at økonomien ikke går opp. Hadde det vært økte bevilgninger kunne den selvstendige næringsdrivende kuttet i listene sine, fulgt opp pasientene bedre, hatt 40 timers uke, dratt på kurs, vært hjemme når syk/syke barn etc.

 • Tidligere fastlege 03.09.2018 17.15.48

  Tradisjonelt har fastleger ønsket å være næringsdrivende, men for nye leger er det ikke overraskende at man ønsker en forutsigbar stilling med regulert arbeidstid, regulert lønn og dekket utgifter til spesialisering. For en næringsdrivende lege koster hver kursdag en liten formue. Og utgiftene til å kjøpe seg inn i en etablert praksis, er ikke fristende. Så mitt råd til kommunene er å utlyse ALIS-stillinger med fast lønn. Det lønner seg selv om man ikke får tilskudd fra staten,

 • lege 03.09.2018 10.24.38

  Hva med å ta en telefon til Høie?

 • sykehuslege 02.09.2018 20.28.25

  Vel, hvorfor har du fortsatt jobb, da? Burde ikke du som etatsdirektør fått sparken? Hvis ting fungerte i dette samfunnet.

 • fastlege 2 02.09.2018 11.27.13

  "Vi ser at både erfarne, dedikerte fastleger og unge fastleger ikke orker mer, sier hun" Fint å da legge sten til byrden ved å nekte utslitte fastleger å gi bort legevakter til kolleger (med samme kompetanse)

 • Fastlege 31.08.2018 16.41.46

  No shit Sherlock! På tide at politikere i stat og kommune begynner å lukke opp ørene og lytte. Dette er bare starten og vipps så var alle fastlegene vekk og pasienten får tilbud om en sykepleier i stedet.

 • MR nisse 03.09.2018 08.23.06

  Det er ikke lenge før det er blitt kriminelt å være lege.

Nyheter fra startsiden

Helseministeren om IKT-kritikk

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!