Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Samhandling er beste medisin

Pasientene sliter og samfunnet tappes for arbeidskraft verdt milliarder. Da må vi løse utfordringene sammen – ikke skape unødvendige motsetninger.

Publisert: 2018-07-06 — 11.00
Denne artikkelen er over tre år gammel.

Innlegg: Styreleder Jakob Lothe og generalsekretær Hans Otto Engvold, Norsk Kiropraktorforening.

LEGENE TRYGVE SKONNORD, Niels Gunnar Juel, Petter Brelin og Erik L. Werner konkluderer i kronikken «Feil medisin for både pasienter og fastleger» med at fastleger, kiropraktorer og fysioterapeuter kan bli bedre til å samarbeide om pasienter med muskel- og skjelettplager.

Vi kunne ikke vært mer enig. Dessverre bruker de fire forfatterne mer spalteplass på å informere leserne om hva de er imot heller enn å opplyse oss om hva de faktisk er for. Vi får derfor begrenset innsikt i hvordan de ser for seg mulighetene for et forbedret samarbeid til det beste for denne store pasientgruppen.

For å bidra til en konstruktiv diskusjon, har vi tillatt oss å utdype våre synspunkter. Vi håper dette kan motivere til nye tanker og mer konkrete løsninger. La oss imidlertid først ta en rask oppsummering av fakta.

VONDE RYGGER TAPPER NORGE. Muskel- og skjelettlidelser er den plagen som svekker norsk økonomi mest og ingen andre lidelser reduserer flere nordmenns livskvalitet.

Bare i fjerde kvartal i 2017, tapte Norge over 2,7 millioner dagsverk etter legemeldt sykefravær på grunn av muskel- og skjelettlidelser. I tillegg kommer det egenmeldte sykefraværet.

Over 40 prosent av sykefraværet i Norge skyldes vonde rygger, stive nakker, slitte hofter og ødelagte knær, og Helsedirektoratet har beregnet at slike lidelser koster samfunnet en halv milliard kroner hver dag. Det betyr ufattelige 185 milliarder kroner årlig.

2 MILLIONER KONSULTASJONER. Omtrent 350.000 nordmenn får behandling av en kiropraktor hvert år. 800 kiropraktorer gjennomfører rett i underkant av 2 millioner konsultasjoner i året.

Dette betyr at hver av pasientene får i snitt 5,5 behandlinger. Det er beklagelig at de fire ovennevnte leger oversetter dette til en lettvint, ubegrunnet påstand om at «overdiagnostikk og overbehandling er i ferd med å bli et stort problem på grunn av ivrige diagnostikere og behandlere.»

Fakta er at pasienter som oppsøker manuelle behandlere i primærhelsetjenesten sykmeldes sjeldnere og kortere enn hos fastlegene. Fakta er at disse pasientene virker å være mer tilfredse enn pasientene hos fastlegene, hvilket kanskje skyldes tidspresset på legekontorene? Fakta er at kiropraktikk er blitt en sentral og viktig del av nordmenns helsetilbud.

AVLASTE, IKKE ERSTATTE. Vi registrerer kronikkforfatternes skepsis til andre behandlere i primærhelsetjenesten, men håper, og tror, den bunner i manglende forståelse for kiropraktorenes diagnose- og behandlingskompetanse. Det har trolig sammenheng med at kiropraktorer, som eneste autoriserte helseprofesjon, ikke har egen utdanning i Norge.

Dette har begrenset våre respektive profesjoners muligheter for å bygge tverrfaglig forståelse og samarbeid. La oss derfor berolige med at Norsk Kiropraktorforening selvfølgelig ikke har noen ambisjon om å overta all primærmedisinsk muskel- og skjelettbehandling, slik Skonnord og Co. hevder.

HENVISER VIDERE. Tvert imot, vi er selvfølgelig enig i at mange pasienter med sammensatte plager best behandles av lege. Dette er pasienter vi henviser videre. Det er likevel slik at fastlegeordningen er under kraftig press, som legeforeningen selv jevnlig påpeker, og kanskje kunne vi avlastet arbeidspresset noe.

Sagt på en annen måte: Kanskje kan vi sammen behandle flere pasienter raskere og bedre. Kanskje kan vi redusere lidelser, få ned køene og spare samfunnet for store summer om vi utnytter ressursene og kompetansen vi til sammen besitter på en mer effektiv måte. Vi ønsker å avlaste, ikke erstatte. Vi ønsker å behandle pasientene vi kan behandle, ikke de pasientene fastlegene har best forutsetninger for å behandle.

UT AV SILOENE. Det er på tide at våre profesjoner blir bedre kjent. Vi må jobbe sammen for å redusere den faglige avstanden, komme oss ut av siloene, for å løse et samfunnsproblem som trolig bare vil øke i omfang om vi fortsetter som i dag.

Det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet påpekte nylig at antall mennesker som blir arbeidsuføre som følge av ryggsmerter har økt med hele 50% siden 1990. Den trenden må brytes opp. Vi har alle stort ansvar for våre medmenneskers helse og velferd. Det er derfor naturlig at vi verner om våre profesjoner – vi gjør det fordi vi mener det er til det beste for våre pasienter.

Vi oppfordrer likevel kronikkforfatterne til å lytte til legekollega og kiropraktor Øystein Theodor Ødegaard-Olsen. Han skrev nylig følgende i Dagens Medisin: «Det er som regel det beste for pasienten å bli frisk. Få riktig behandling til riktig tid. Uavhengig av tittel og profesjon. Derfor har vi alle et ansvar for å samhandle mer, samtale med hverandre og lære i fellesskap.» Det synes vi var klokt sagt.

ET NYTT KRAFTSENTRUM. Stortinget har ved flere anledninger bedt om at det etableres kiropraktorutdanning og tverrfaglig forskning på muskelskjeletthelse ved et norsk universitet. Nå står Universitetet i Bergen klare til å gjennomføre Stortingets intensjoner og Alrek Helseklynge i vestlandsbyen kan bli et unikt, fremtidsrettet kraftsentrum innen primærhelsetjenester.

Vi står på terskelen til å få et spennende klyngeprosjekt som gir et fantastisk utgangspunkt for fremtidig samhandling og faglig utveksling på tvers av helseprofesjonene. Til det beste for den enkelte pasient. Og for samfunnet.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Kommentarfunksjonen er stengt.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!