Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Artikkelbilde

Vil ha felles etisk godkjenning av nordiske studier

Når en klinisk studie blir godkjent i ett nordisk land, bør godkjenningen også gjelde for de andre landene, mener Kreftforeningen.

Annons:

Derfor har Kreftforeningen tatt initiativ til en felles uttalelse fra de nordiske kreftforeningene.

– Det er viktig med felles nordiske kliniske studier innen kreftområdet, og vi ønsker at dette skal bli lettere å gjennomføre, sier Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen.

En av flere barrierer i dag er at forskerne må søke om etisk godkjenning i hvert enkelt land.

– Det kreves også ulik informasjon i de ulike landene, sier han.

Nordiske studier
Kreftforeningene ønsker derfor at en godkjennelse i ett land også skal fungere som godkjennelse i de andre landene.

Dagens Medisin har tidligere skrevet om at nordisk samarbeid skal gi flere kliniske studier.

Kreftforeningene i Norge, Danmark, Island, Finland og Færøyene står sammen om uttalelsen.

– Sveriges kreftforening har foreløpig ikke stilt seg bak, men jeg har ikke inntrykk av at det gjenspeiler holdningen i Sverige generelt til tiltaket, sier Opdalshei.

Felles komité
Stortingsrepresentant Marianne Synnes (H) sitter i Nordisk Råd.

– Vi ønsker en felles nordisk komité for etisk godkjenning av kliniske studier. Jeg mener det er på høy tid, sier Synnes til Dagens Medisin.

Saken er nå til behandling i komiteene i Nordisk Råd.

– Det virker som om det er en positiv holdning til dette nå, og vi håper at alle de nordiske landene vil stille seg bak det. Saken har vært løftet i nordisk sammenheng tidligere, men gikk da ikke videre, sier Synnes.

Drahjelp
Hun er glad for at Kreftforeningen har tatt dette initiativet.
– Det gir oss drahjelp i arbeidet vårt, sier hun.

Hun mener en felles nordisk komité for godkjenning av studier vil gi større grunnlag blant annet for gjennomføring av legemiddelutprøvinger.

– Spesielt er dette viktig for sjeldne sykdommer, som har få pasienter i hvert land. Med et fellesnordisk samarbeid blir det enklere å gjennomføre denne typer studier. Det har tatt mye tid når man må søke om etisk godkjennning for kliniske studier i hvert enkelt land, sier Synnes.

Positiv til komité
Opdalshei kommenterer at en felles komité kan være en god idé.

– Det viktigste for oss er at man har ett sted å henvende seg, istedet for å måtte gå mange runder, sier Opdalshei.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

roger schjerva

FELLES JOURNALLØSNING FOR KOMMUNENE

– Forutsetter obligatorisk kommunal journal

Kommende DM Arena-møter

Tidligere DM Arena-møter