Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Mer antibiotika med hyppige legebesøk

Det skrives ut over 40 prosent mer antibiotika i kommuner der pasientene går ofte til legen. – Jo oftere man er til legen, desto større risiko er det for å få en unødvendig resept, kan det se ut til, sier forsker Marte Meyer Walle-Hansen.

Publisert: 2018-05-08 — 20.40
Denne artikkelen er over fire år gammel.
FORSKER: Marte Meyer Walle-Hansen har gjort studien sammen med blant andre Sigurd Høye, postdoktor ved Antibiotikasenteret for primærmedisin. Foto: Eline Jacobine

Det er svært store forskjeller fra kommune til kommune i Norge hvor mye antibiotika fastlegene skriver ut.

– Men det er ikke gjort mye forskning på hvorfor det er slik. For å kunne gjøre noe med dette i lys av det økende problemet med antibiotikaresistens, er det viktig å finne årsakene, sier Marte Meyer Walle-Hansen, førsteforfatter på studien som er publisert i Antibiotics.

Mindre til lege – mindre antibiotika
Tidligere forskning har vist at i perioder hvor folk går mindre til lege, er det også mindre forskrivning av antibiotika. Samtidig er det kjent at noen leger skriver ut mye antibiotika – andre mindre.

– Vi ønsket å se på hvilken av disse faktorene som var viktigst- om man tilhørte en kommune der folk går mye til legen, eller en kommune der legene ofte skriver ut antibiotika. Slik kan vi se hvor vi skal sette inn støtet, sier Walle-Hansen.

Delte inn kommunene
Forskerne har sett på antibiotikaforskrivningen for luftveisinfeksjoner i 2014. Alle norske kommuner med over 5.000 innbyggere ble inkludert.

Kommunene ble delt inn i grupper etter hvor ofte innbyggerne gikk til legen, og etter hvor mye antibiotika fastlegene i kommunene forskrev.

– Deretter så vi på sannsynligheten for å få en antibiotikakur når man besøkte legen for en luftveisinfeksjon, forklarer Walle-Hansen.

– Legebesøk øker risikoen
De som bodde i en kommune der innbyggerne gikk ofte til lege, fikk 42 prosent flere antibiotikaresepter enn de som bodde i en kommune der folk sjelden oppsøkte fastlegen.

– Vi ble nok litt overrasket over at mange konsultasjoner førte til så mye mer antibiotikaforskrivning. Jo oftere man er til legen, jo større risiko er det for å få en unødvendig resept, kan det se ut til, sier Walle-Hansen.

Mange forespørsler
– Kan det bli et økt press om å få antibiotika når mange oppsøker legen?

– Ja, med mange forespørsler kan det være lettere å forskrive en resept. Man vet også at de fastlegepraksisene som er mest presset på tid, oftere skriver ut antibiotika, sier hun.

Studien viste at det å bo i en kommune der legene lett griper til reseptblokken, hadde omtrent like stor effekt.

– Personer som bodde i disse kommunene fikk 48 prosent mer antibiotika enn  de som bodde i en kommune der legene var mer restriktive, sier hun.

Kan påvirke legebesøkene
Det kan også hende at det å forskrive antibiotika for raskt og uten god grunn, kan påvirke hvor hyppig folk går til legen.

– Dersom man er vant til å få tilbud om en antibiotikakur når man går til legen med vondt i halsen, vil man også gå til legen for å få hjelp neste gang. Hvis du derimot får vite at dette trolig er et virus, at du må drikke mye og ta det med ro, og at det vil gå over av seg selv, venter du kanskje med å oppsøke lege neste gang, sier hun.

Etablerte mønstre
– Kan det være vanskelig for en lege å endre praksisen sin dersom pasientene er vant til å få antibiotika for halsvondt?

– Ja, det er nok noen etablerte mønstre her som det kan være vanskelig å bryte.

Walle-Hansen mener at både pasienter og leger må informeres om at antibiotika ikke alltid er det beste.

– Man har tidligere vært veldig fokusert på å informere legene om at antibiotika ofte har lite nytte og at en halsbetennelse vanligvis går over av seg selv. Men i det siste har myndighetene drevet mer med folkeopplysning, denne studien tyder på at det også er viktig.

Sykere pasientgrupper
Hun understreker at studien har noen svakheter.

– Noen kommuner har pasienter som oftere får antibiotikakrevende infeksjoner. Da vil legene her kommer dårligere ut enn kollegaer med friskere pasientgrupper, selv om begge legene er like restriktive, sier hun.

Det jobbes nå med å knytte diagnosekoder opp mot antibiotikabruk i allmennpraksis.

– Da blir det lettere å si noe om hvorfor enkelte leger forskriver mer antibiotika enn andre, sier hun.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Lis2 09.05.2018 14.36.05

  jøsses, her kommer evidensen på løpende bånd! Det hjelper altså å mase. :)

 • LIS 09.05.2018 13.53.44

  Enig i det meste av det du skriver Høye. Ad punkt 5. Doxycyklin kan gis om det foreligger erytema migrans og samtidig leddafeksjon eller at det foreligger 2 stk E.M. eller mistanke om sekundær manifestasjons

 • ScaryStuff 09.05.2018 00.55.07

  Fastlegene burde ikke få lov til å skrive ut annet enn penicillin. Det er fastlegenes skyld at makrolidresistens florerer. Samme med augmentin. Det bør ikke fastlegene få lov til å gi. Hvis noen har en pneumoni og den ikke går over av vanlig penicillin, så hører pasienten hjemme på sykehus. Doksysyklin hører ikke hjemme hos noe annet enn flåttbitt for en fastlege. Luftveisinfeksjoner og brystsmerter er noe av det vanligste folk oppsøker legen for. Og gang på gang får man henvisninger som viser at (norske) fastleger har null peiling (altså ikke bare importvare, men de facto norske fastleger). Scary shit.

 • Sigurd Høye 09.05.2018 08.55.11

  Her var det mye rart på en gang. 1. Fastleger i Norge er blant de beste i verden på å forskrive lite, og smalspektret, antibiotika. Det er fremdeles et forbedringspotensiale, men utgangspunktet er altså godt. 2. Hvis fastleger ikke skulle kunne skrive ut annet enn penicillin ved luftveisinfeksjoner, ville atypiske pneumonier, behandlingstrengende luftveisinfeksjon hos penicillinallergikere, kraftige KOLS-forverring m.m. måttet behandles på sykehus. Allmennlegene er overbelastet, men å forby oss å skrive annet enn penicillin er neppe en fornuftig måte å løse fastlegekrisen på. 3. Makrolidresistens florerer ikke. Det var en stor bølge makrolidresistente pneumokokker for en tid siden, dette skyldtes sannsynligvis import, og ikke et overforbruk (men norske fastleger tok likevel grep og reduserte makrolidbruken). 4. Antibiotika hører ikke hjemme ved flåttbitt. 5. Doksycyklin hører ikke hjemme ved erythema migrans.

 • Nemanja Jeremic, MPharm 12.05.2018 12.26.25

  De aller fleste apotek har ikke Augmentin på lageret, ergo fastleger forskriver det nesten aldri.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!