Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
GJENNOMSLAG: Legeforeningen fikk gjennomslag for flere av sine krav. – Målet har vært å ivareta leger med særlig stor vaktbelastning og styrke sosiale rettigheter for gravide, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen. Arkivfoto: Lasse Moe

Enighet om ny særavtale for legevakt

Legeforeningen og KS er endelig i mål med forhandlingene av særavtalen, som blant annet regulerer legevakt og turnuslegenes arbeidsforhold.

Publisert: 2018-05-02 — 09.13

Den nye særavtalen gir gravide får rett til å opprettholde beredskapsgodtgjørelse/lønn ved vaktfritak i siste trimester.

Satsene for beredskapsgodtgjøring i vaktklasse 1, hvor mange leger har svært stor legevaktbelastning, økes med ytterligere 33 prosent.

De økte satsene gjelder bare legevakt utenom ordinær åpningstid, ikke når fastlegen deltar i øyeblikkelig hjelp-tjeneste i kontortiden.

KREVENDE: – Vi har strukket oss langt for å finne en løsning i en krevende situasjon, sier Tor Arne Gangsø, forhandlingsleder og arbeidslivsdirektør i KS. Foto: KS

For øvrige vaktklasser kan partene lokalt avtale lønn.

– Vi har i våre krav lagt frem en rekke strakstiltak. Målet har vært å ivareta leger med særlig stor vaktbelastning og styrke sosiale rettigheter for gravide, sier legepresident Marit Hermansen til legeforeningen.no.

Arbeidstidsmodeller
Legeforeningen har fått gjennomslag for flere endringer i avtalen.

I tillegg har partene forpliktet seg til umiddelbart å begynne arbeidet med å kartlegge arbeidstid og belastning på legevakt. Partene skal også utforme nye arbeidstidsmodeller som tar hensyn til legenes behov for hvile og fritid, samt behovet for arbeidsfri etter legevakt – et arbeid Legeforeningen blir avgjørende for å sikre forsvarlige legevaktordninger og bedre rekrutteringen.

Oppfølging av LIS
Det har også vært viktig for Legeforeningen at turnuslegene/LIS1 følges opp på en god måte i kommunene. Ifølge Legeforeningen har KS og Legeforeningen avtalt å utarbeide en egen veileder for disse gruppene.

Arbeidssituasjonen til turnuslegene/LIS1 skal kartlegges, og det skal legges frem forslag til tiltak innen mai 2019.

– God kunnskap om de faktiske arbeidsforholdene blir viktig når avtalen skal tilpasses nye spesialitetsregler. Ikke minst er det viktig for å kunne styrke rettighetene til turnuslegene og LIS1 i kommunene, kommenterer Marit Hermansen.

KS: – Krevende
– KS er glad for å ha kommet til enighet med Legeforeningen etter lange og krevende forhandlinger og nemndsbehandling. Vi har strukket oss langt for å finne en løsning i en krevende situasjon, sier forhandlingsleder og arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø i pressemeldingen fra KS.

Han vedgår at mange av utfordringene likevel ikke er løst og at dette blir en oppgave for trepartssamarbeid som består av KS, Legeforeningen og staten.

– Rekruttering av fastleger og organisering av legevakt er områder det haster å finne gode løsninger på, sier Gangsø.

Jobber videre
Leder av Allmennlegeforeningen (AF), Tom Ole Øren, sier at AF fortsatt vil jobbe for enda bedre arbeidsvilkår.

– Det var som vanlig krevende forhandlinger med KS, men vi skal jobbe videre sammen for etablere arbeidstidsmodeller som tar mer hensyn til legenes behov for hvile og fritid.

Fastlegeordningen står nå i en tiltagende krise med tanke på spesielt rekrutteringen, og legevakt henger nøye sammen med disse utfordringene. Kommunene må også aktivt bidra til å lage lokale gode løsninger i samarbeid med fastlegene, og der vil Legeforeningen og Allmennlegeforeningen også bidra, sier AF-leder Tom Ole Øren til Dagens Medisin.

Forhandlingene om særavtalen ble i fjor brutt og gikk til nemndsbehandling. Ny avtale ble fastsatt av nemnda med virketid fra 1. januar til 30. april i år. Den nye særavtalen gjelder fra og med 1.mai i år til 31. januar 2019.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!