Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Samfunnnet kan spare 120 millioner kroner på å sette generiske inhalasjonslegemidler til bruk i astma- og kolsbehandling på byttelisten, anslår Statens legemiddelverk. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Samfunnnet kan spare 120 millioner kroner på å sette generiske inhalasjonslegemidler til bruk i astma- og kolsbehandling på byttelisten, anslår Statens legemiddelverk. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Ja til omstridt forslag om medisinbytte

Men mange av aktørene var negative til forslaget om å inkludere generiske inhalasjonslegemidler på byttelisten.

Annons:

Nå innfører Statens legemiddelverk ordningen, der generiske inhalasjonsmedisiner som brukes i behandlingen av kols og astma, kommer på listen over medisiner som kan byttes i apotek – den såkalte byttelisten.

– Kan spare 120 millioner
Legemiddelverket, som sendte forslaget på høring, sier ordningen kan spare samfunnet for 120 millioner kroner.

Men forslaget møtte mye motstand, fra pasientforeninger og fra de fleste legemiddelselskapene. De mener pasientene får dårligere behandling ved apotekbytte. 

Støtte fra Helsedirektoratet
Helsedirektoratet og Apotekforeningen var blant dem som ga sin fulle støtte til forslaget.

Dermed åpnes det for at legemidlene kan inkluderes i trinnprisordningen.

Det er Legemiddelverkets faggruppe for vurdering av generisk bytte, den såkalte byttegruppen, som har behandlet høringssvarene.

– Medisinsk likeverdige
De mener det er snakk om medisinsk likeverdige produkter:

– Byttegruppen mener inhalasjonspulvere som er godkjent i henhold til de europeiske retningslinjene for oralt inhalerte produkter er medisinsk likeverdige, og anbefaler opptak på byttelisten sammen med referanselegemidlet.

– Legemidlene er medisinsk likeverdige når de brukes riktig. Det er noen forskjeller mellom inhalatorene når det gjelder praktisk bruk, og det er nødvendig at pasientene får tilstrekkelig informasjon på apoteket.

Generisk bytte har siden 2001, vært virkemidlet for å oppnå markedsadgang for nye leverandører og lavere pris når det oppstår konkurranse blant medisinsk likeverdige legemidler.

– Legemiddelverket vurderer at inhalasjonslegemidler til astma og KOLS er medisinsk likeverdige og egnet for bytte i apotek. Vi ser ikke at andre alternativer gir tilsvarende innsparing eller er mer hensiktsmessig.

– På sikt bidrar dette til en betydelig prisreduksjon, heter det fra SLV.

Av de 19 høringssvarene SLV mottok, var 12 kritiske. Seks støttet forslaget. Ett av innspillene var nøytralt.

Legemiddelverket mottok 19 høringsinnspill. Av disse var 12 kritiske (GSK, AstraZeneca, LHL (3), NAAF, LMI, lungeleger (4), Norsk Sykepleierforbund). Ett innspill var nøytralt (Novartis) og 6 støttet forslaget (Helsedirektoratet, Farmaceutene, Apotekforeningen, Orion Pharma, Glenmark, Apotek1).

Kommentarer

Kontrollspørsmål for kommentarer   2 + 5 =   (legg sammen tallene for å kommentere)
OM KOMMENTARFELTET: Dårlig ytringsklima beskrives som et problem i deler av helsetjenesten, derfor har vi en åpning for anonyme kommentarer. Dagens Medisin oppfordrer imidlertid alle til å bruke fullt navn i kommentarfeltet, og kritisk vurdere om man har behov for å være anonym. Fullt navn og identifisering gjør debatten bedre – for alle! Ved å huke av boksen, godkjenner du publisering av kommentaren i artikkelen og Dagens Medisins regler for kommentarinnlegg.


 • Farmasøyt 12.04.2018 07.57.08

  Det som er svært uheldig med bytte av disse inhalatorene er at selve håndteringen ved bruk er helt forskjellig. Så selvom virkestoff er det samme så er det forskjell i hvordan inhalatoren skal brukes. For eksempel så SKAL noen ristes før bruk, noen SKAL IKKE ristes før bruk - gjør man feil risikerer man under- eller overdosering. Når disse er byttbare vil det si at man kan få ulike varianter hver gang man henter ut medisinen på apoteket. Det er selvfølgelig forvirrende for pasienter når det blir ulike beskjeder ved hver utlevering. Jeg er redd dette fører til medisineringsfeil... Når fagmiljøet står samlet MOT bytte av inhalatorene er SLV sin konklusjon veldig overraskende.

 • F. Nikolay 12.04.2018 12.03.20

  Kan du gi eksempel på 2 generiske inhalatorer som har omrysting i forskjell? Tror ikke at det finnes så store forskjell. :) Ellers, med god veiledning er det aldri nokka problem.)

 • Anne Knutsen 11.04.2018 06.51.37

  Jeg ble også mye sykere etter at legen prøvde å bytte til billigere medisiner - men med mye om å men fikk jeg igjen de medisinene jeg alltid har brukt.( Fikk høre at det ble så dyrt hvis jeg skulle fortsette med de jeg hadde)

 • benthe stornes 10.04.2018 10.46.12

  be legen skrive i resepten at du kun skal ha det hun skriver ut. jeg har prøvd det som er billigere og det ble jeg faktisk syk av så når de sier at det er samme så er det ikke helt sant. det er alltid noe som er forskjell , hvis ikke hadde den ikke vært billigere. de må slutte å leke med oss som er syke .

 • Farmasøyt 11.04.2018 23.56.29

  En generisk bytte i Norge baseres på at helsemyndigheter som f.eks. Statens Legemiddelverket har kontrollert dokumentasjonen for den rimeligere medisinen veldig nøye før de godkjente den. At det er billigere betyr ikke at det gir dårligere effekt, men det skaper bare konkurranse mellom de ulike produsentene for å tilby rimelige medisiner for befolkningen. Hvorfor er den originale dyrere? Jo fordi det tar utrolig mange år for å utvikle og teste en medisin og produsenten må få dekket utgiftene ved å sette prisen opp, og de har en patent for å beskytte de mot at andre produsenter lager samme medisin. Men så går patenten ut etter noen år, og det betyr at andre produsenter kan bruke samme "oppskrift" for å lage det samme legemidlet . Så virkestoffet er akkurat det samme, men fyllstoffene kan variere (uten å påvirke effekten av virkestoffet). Dermed blir prisen til "kopi" medisinen lavere fordi de bruker en eksisterende "oppskrift" og trenger ikke å utvikle noe.

 • Arne Kåre Tennebø 10.04.2018 10.16.51

  Hei. Hva slags rettigheter har pasientene om de får byttemedisin og denne gir alvorlig mye dårligere effekt? Må pasientene bare leve med en enda dårligere hverdag?

 • Fastlege 11.04.2018 06.46.10

  Hei. Hvis du opplever markant dårligere effekt av alternativ medisin eller får bivirkninger som du er sikker på at skyldes synonympreparatet kan du kontakte fastlegen din og be om at det krysses ut for at du skal ha originalpreparatet på resepten. Men det er ikke sant som Bente Stornes skriver over at man leker med syke. Det er akkurat samme virkestoff i medisinene, men som jeg forstår det kan noen av de andre stoffene i medisine variere noe. Det betyr ikke at de er dårligere, men kanskje kan man få noen individuelle reaksjoner.

Kommende DM Arena-møter

Tidligere DM Arena-møter