Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
PÅ KORT SIKT: – Forslaget innebærer at det på kort sikt etableres trombektomi som et behandlingstilbud også ved Akershus universitetssykehus og ved Sørlandet sykehus, sier direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst, Jan Frich. Arkivfoto: Øyvind Bosnes Engen

– Flere sykehus skal utføre trombektomier ved hjerneslag

OUS skal ikke lenger være det eneste sykehuset i Helse Sør-Øst som kan utføre trombektomier ved blodpropp i hjernen.

Publisert: 2018-04-10 — 05.54

Helse Sør-Øst RHF foreslår at flere sykehus i regionen enn bare OUS skal utføre mekanisk trombektomi ved hjerneslag og sender ut forslaget på høring.

Trombektomi er «utfisking» av blodpropp i hjernen endovaskulært. Behandlingen er aktuell for utvalgte pasienter med hjerneinfarkt.

I dag er det kun OUS Rikshospitalet som utfører trombektomi ved hjerneslag i Helse Sør-Øst. Det har ført til at mange hjerneslagpasienter i regionen har kommet for sent til å kunne få denne typen behandling.

Les saken: Ti ganger flere slagpasienter i Rogaland enn i Agder fikk trombektomi

Ahus og Sørlandet sykehus
Jan Frich, direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst RHF, opplyser at arbeidsgruppen er samstemt om forslaget til en regional løsning.

Etablering ved andre sykehus på lengre sikt vil vi måtte vurdere på bakgrunn av erfaringene med modellen og hvordan behandlingen utvikler seg i fremtiden.
Jan Frich, direktør for medisin og helsefag, Helse Sør-Øst RHF

– Flere sykehus i regionen enn bare OUS skal utføre mekanisk trombektomi ved hjerneslag. Forslaget innebærer at det på kort sikt etableres trombektomi som et behandlingstilbud også ved Akershus universitetssykehus (Ahus) og ved Sørlandet sykehus, sier Jan Frich til Dagens Medisin.

Helse Sør-Øst sender om kort tid ut forslaget til regional løsning på høring.

– Hvor raskt regner du med at Ahus og Sørlandet sykehus kan være i gang?

– Vi er midt i et utredningsarbeid og har et forslag til regional modell. Denne skal så ut på høring og endelig behandles av styret i Helse Sør-Øst i juni. Det arbeides nå med å utrede spørsmål knyttet til de prehospitale tjenestene og til samarbeid mellom sykehus. I tillegg må det lages en plan for utdanning og opplæring, svarer Frich.

Les kronikken: Mulig å tilby enda bedre behandling for alle

Langsiktig
Etter hvert kan det også bli snakk om at enda flere sykehus i regionen kan behandle slagpasienter med trombektomi.

– Etablering ved andre sykehus på lengre sikt vil vi måtte vurdere på bakgrunn av erfaringene med modellen og hvordan behandlingen utvikler seg i fremtiden, sier Frich.

Én dør inn i Oslo
I dag kan hjerneslagpasienter i hovedstadsområdet risikere å ha vært innom to sykehus – lokalsykehuset og Ullevål – før de må fraktes til Rikshospitalet for trombektomi.

En rapport i desember i fjor avdekket at organiseringen og manglende samordning av slagbehandlingen i Oslo utgjør en trussel for pasientsikkerheten.

Klinikkdirektør Eva Bjørstad uttalte til Dagens Medisin i mars i år at det skal bli én dør inn fra høsten i år, men at det ikke var avklart om trombektomiene fortsatt bare skal utføres på Rikshospitalet.

Bjørstad viste det at det ikke er gjort grundige nok risikoanalyser av hvorvidt trombektomiene også skal gjøres på Ullevål og at OUS avventet beslutningen om en regional løsning fra Helse Sør-Øst.

– Hva er Helse Sør-Øst sin anbefaling for OUS, Jan Frich?

– OUS har uttalt at de innen høsten 2018 skal etablere felles akutt slagmottak med en dør inn. I tillegg arbeider OUS med å etablere en tjeneste for trombektomi i tilknytning til slagmottaket på Ullevål.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

OMRÅDEGJENNOMGANG AV LEGEMIDLER PÅ BLÅRESEPT

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!