Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
HAR INITIERT TILTAK: – Tilbudet til slagpasientene skal bli enda bedre, lover klinikkleder Eva Bjørstad ved Nevroklinikken, Oslo universitetssykehus. Hun har ledet arbeidsgruppen bak den nye rapporten. Arkivfoto

Intern rapport avdekker for dårlig slagbehandling ved OUS

Oslo universitetssykehus (OUS) sin egen rapport konkluderer med at manglende samlokalisering og uhensiktsmessig organisering er en risiko ved behandlingen av slagpasienter. – Vi jobber i hurtigfart med forbedring, sier klinikkleder.

Publisert: 2018-02-20 — 21.02

«Når hvert minutt teller» er undertittelen på OUS-rapporten om status for behandling av hjerneslag. Men status for slagbehandling ved Norges største sykehus består av mange forsinkelser.

«Grunnet uhensiktsmessig organisering oppstår forsinkelser i behandlingen». Ikke alle pasienter er sikret å bli vurdert av tilstrekkelig kompetent personell i akuttmottaket, og diagnostisering og behandling blir forsinket for noen pasienter.

«Dagens manglende samlokalisering og fordeling mellom klinikker er i seg selv en risiko i pasientbehandlingen», heter det i rapporten.

Les også saken: – Dette er medisinsk helt vilt

"Ikke godt nok"
Arbeidsgruppen bak rapporten har bestått av 14 fagfolk som representerer ulike kliniske miljøer i hele slagforløpet ved både Ullevål og Rikshospitalet.

I løpet av et par uker blir det avklart hvordan første fase med diagnostisering skal foregå.
Eva Bjørstad, klinikkleder for Nevroklinikken ved Oslo universitetssykehus

Klinikkleder for Nevroklinikken ved OUS, Eva Bjørstad, har ledet arbeidsgruppen som har kartlagt «nå-situasjonen» for slagpasientene. Gruppen startet opp september i fjor, og leverte rapporten i desember.

– Her må det forbedringer til, vedgår Eva Bjørstad overfor Dagens Medisin.

– Dagens organisering truer pasientsikkerheten, og ikke alle pasienter kan garanteres optimal behandling. Dette stemmer?

– Slik vi er organisert i dag er det ikke godt nok. Derfor jobber vi nå i hurtigfart. Vi har kartlagt situasjonen og er nå i ferd med å initiere flere tiltak.

– Hvordan har situasjonen blitt så alvorlig som den er?

– Dette er jo ikke noe som har skjedd akkurat nå, men er blant annet et resultat av nyere metoder, som trombektomi, og bedre behandling. Nå er slagbehandling mer blålys-virksomhet og med en bedre prognose enn før, svarer klinikklederen.

Raskere nevrologisk avklaring
En del av tiltakene er strakstiltak, som ett felles telefonnummer, en «slagtelefon», for hele Oslo-området. Det aller viktigste strakstiltaket ifølge Bjørstad er bedre nevrologisk diagnostikk.

– Rask avklaring av sirkulasjon i hjernen er prioritet én. Den største biten er å få på plass mer nevrologisk kompetanse ved mottak av pasientene, så alle blir undersøkt av en nevrolog med en gang, slik at tid ikke går tapt. Dette vil spare inn tid.

– Har det vært en profesjonsstrid mellom indremedisinerne og nevrologene?

– Nei, i arbeidsgruppen sitter leger fra flere spesialiteter, og alle har vært enige om dette. Her er det allerede prosesser på gang, og vi har en møte med administrerende direktør ved OUS om en uke. I løpet av et par uker blir det avklart hvordan første fase med diagnostisering skal foregå.

I dag kommer mange slagpasienter først til Lovisenberg Diakonale Sykehus eller Diakonhjemmet sykehus, deretter til Ullevål.

– Det er enighet i miljøene at pasientene bør raskt til nevrologisk avklaring på et akuttmottak.

– Hva betyr det i praksis?

– Vi skal ha et møte med disse to sykehusene 14. mars for en videre avklaring.

Risikoområder
Dette er ifølge rapporten områder som utgjør en risiko for pasientsikkerheten:

- På grunn av uhensiktsmessig organisering oppstår forsinkelser i behandlingen.

- Det er for liten nevrologisk kapasitet i akuttmottaket på Ullevål, og nevrologisk vurdering er nødvendig ikke tilgjengelig 24 timer i døgnet.

- Slagenheten har for dårlig kapasitet, og noen pasienter vil ikke kunne sikres optimal behandling.

- Cerebrovaskulær kompetanse er ikke samlet i et vaktlag, så det er tilfeldig hvilken kompetanse som er tilgjengelig på akuttmottaket på Ullevål ved mottak av pasienter med mistanke om hjerneslag.

- For dårlig kommunikasjon og fragmentert behandlingsforløp og ansvarsfordeling. Dette gjør det vanskelig å sørge for en kontinuerlig og sikker pasientbehandling.

- Det er vanskelig og tidkrevende for fastleger, AMK, ambulanse og andre sykehus å få kontakt med riktig instans på OUS på grunn av flere telefonnumre og ulike prosedyrer.

- MR-kapasiteten på Ullevål er for dårlig.

- For dårlig overvåkingskapasitet for en del kritisk syke pasienter.

- Utilstrekkelig styringsinformasjon gjør det vanskelig å identifisere flaskehalser i behandling og initierere og gjennomføre forbedringsarbeid.

Syv år siden «én dør inn»
Allerede i 2010 konkluderte en rapport med at det bør være «én dør inn» for hjerneslagpasienter ved OUS. I mai 2016 kom rapporten «Akutt og subakutt behandling av hjerneslag i Helse Sør-Øst», med samme konklusjon.

Arbeidsgruppen mener også det bør være «én dør inn» og at Oslo slagsenter – hvor all behandling av slagpasienter skal samles – bør etableres så raskt som mulig. En mer enhetlig organisering av kompetanse og ansvarslinjer enn det er i dag, betyr at både trombolyse og trombektomi bør foregå på ett sted.

Ikke avklart trombektomi
Dagens slagbehandling ved OUS er fordelt på Aker, Rikshospitalet og Ullevål og involverer fem ulike klinikker.

Det pågår også diskusjoner om organisering av trombektomiene, som kan være aktuelle for en mindre gruppe av hjerneinfarkt-pasientene. I dag utføres trombektomi bare på Rikshospitalet.

– Inntil videre må pasientene fraktes til Rikshospitalet, men det er mulig å korte ned tiden for de som må overføres internt i Oslo.

– Når regner dere med å være i havn med én dør inn?

– Det er vanskelig å svare på. Akuttmottaket er på Ullevål, og trombektomiene utføres på Rikshospitalet, slik det er i dag. Det pågår også et arbeid i Helse Sør-Øst som ser på hele regionen under ett.

– Hva er din beskjed til pasientene?

– Tilbudet til slagpasientene skal bli enda bedre, sier Eva Bjørstad.

Foreslår 13 tiltak
Listen over arbeidsgruppens anbefalinger for å bedre pasientforløpet er lang. Ett av de foreslåtte tiltakene er etablering av en ny arbeidsgruppe som innen påsken skal komme med forslag til bedre organisering av dagens ressurser.

Dette er noen av de andre i alt 13 tiltakene som gruppen mener må igangsettes snarest:

- Styrket nevrologisk bemanning i mottak, der alle med symptomer på akutt hjerneslag skal vurderes av nevrolog, uavhengig av trombolysevindu

- Etablering av cerebrovaskulært bakvaktlag

- Ett telefonnummer – slagtelefon – for hele Oslo

- Revisjon av faglige prosedyrer

- Definere rutiner for kommunikasjon og rapportering mellom involverte i slagbehandlingen

- Bedre transport

- Midlertidig løsning som sikrer rask tilgang til bildediagnostiske undersøkelseresultater for alle pasienter som vurderes for trombektomi. I dag er det ikke noe felles RIS/PCS-system for Rikshospitalet og Ullevål. Et felles system skal være på plass innen 24. juli i år.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

DM Arena Digital - Post ASCO

Full åpenhet om verdioverføringer

DMTV_AvtaleVerdioverforinger.jpg

– Viktig at samfunnet kan få innsyn

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!